Przejdź do głównej treści →

Performanse pamięci: strategie testymonialne, rekonstrukcyjne i kontrfaktyczne w literaturze i sztukach performatywnych XX i XXI wieku

zespół badawczy: prof. dr hab. Magdalena Marszałek (Uniwersytet w Poczdamie; kierownik projektu po stronie niemieckiej), prof. dr hab. Małgorzata Sugiera (Uniwersytet Jagielloński; kierownik projektu po stronie polskiej), dr Mateusz Borowski (Uniwersytet Jagielloński), dr hab. Dorota Sajewska, dr Dorota Sosnowska

realizacja: 2016 – 2018

program: Beethoven, Narodowe Centrum Nauki – Deutsche Forschungsgemeinschaft

Celem polsko-niemieckiego projektu badawczego była krytyczna dyskusja i (re)konceptualizacja ujęć teoretycznych oraz analiza literackich i artystycznych praktyk testymonialnych, dokumentarnych i kontrfaktycznych, odwołujących się do formujących doświadczeń historycznych XX wieku. Przedmiotem badań stała się polska kultura literacka i artystyczna w europejskiej perspektywie porównawczej. Projekt sytuował się na tym interdyscyplinarnym obszarze performatyki i pamięciologii, którego metodologia czerpie zarówno z narzędzi analitycznych teorii i praktyki literatury, jak i mediów oraz tak zwanych sztuk performatywnych – z intencją daleko idącej rewizji ujęć dychotomicznych. Badacze wychodzili od umotywowanej politycznie, epistemologicznie i estetycznie nowej definicji relacji między literaturą i innymi sztukami a doświadczeniem historycznym, widocznej w upowszechnieniu się poetyk (para)dokumentarnych oraz w czerpiących z ich propozycji nurtach kontrfaktualnych w XX i XXI wieku.

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności