Przejdź do głównej treści →

Kartografia literacka – nowe narzędzie krytyczno edytorskie

zespół badawczy: dr hab. Agnieszka Karpowicz, prof. ucz. (UW, kierowniczka projektu); prof. dr hab. Sławomir Buryła (UW), dr hab. Mikołaj Madurowicz (UW), dr hab. Radosław Sioma prof. ucz. (UMK w Toruniu)

realizacja: 1.09.2021 – 1. 10. 2022

program: Inicjatywa Doskonałości Uczelni Badawczej UW

Celem projektu jest stworzenie nowego narzędzia na potrzeby filologicznych edycji krytycznych dzieł literackich. Mimo rozwoju badań z zakresu geokrytyki i geopoetyki, kartografia nie została dotąd zastosowana jako pełnoprawne narzędzie krytyczno-edytorskie. Wypracowaniu tego uniwersalnego narzędzia i jego upowszechnieniu w obiegu międzynarodowym posłużyć ma Czarny potok Leopolda Buczkowskiego, którego edycję w serii Biblioteki Narodowej członkowie zespołu przygotowują na 2025 rok. Wybór utworu osadzonego w przestrzeni biograficznej autora powieści (wielokulturowe Podole, obecnie tereny Ukrainy) umożliwia także włączenie kartografii do badań z zakresu autobiografistyki. Mapa z jednej strony umożliwia poszerzanie granic badań humanistycznych, a z drugiej stanowi wyzwanie dla kartografii, której możliwości wypróbowuje się w zderzeniu z artystyczną kreacją i literacką fikcją, prowadząc do wypracowania innowacyjnych rozwiązań.

Efektem projektu będą cztery autorskie, anglojęzyczne teksty, a także mapa literacka, której wersja zostanie opublikowana w edycji Czarnego potoku w serii Biblioteki Narodowej. Dodatkowo członkowie zespołu opublikują monografię pod roboczym tytułem „Atlas Czarnego potoku”, zawierającą wyniki badań i kilka warstw przygotowywanej mapy literackiej

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności