Przejdź do głównej treści →

dr Agata Łuksza


Zakład Teatru i Widowisk
agata.luksza@uw.edu.pl

Dyżury
w sesji letniej 2023/2024:
wtorek 18.06, godz. 10:00-11:00 (stacjonarnie)
czwartek 4.07, godz. 10:00-11:00 (zdalnie)

agataluksza.com

Zainteresowania badawcze:

Prowadzę badania dotyczące teatru i sztuk performatywnych, ze szczególnym uwzględnieniem historii teatru XIX wieku. Wykorzystując narzędzia analityczne i metodologiczne wypracowane w obrębie nowej historiografii i teorii krytycznych, badam historię popularnych gatunków teatralnych i widowiskowych, publiczności historyczne, miejsce kobiet w teatrze i dramacie oraz – od niedawna – reprezentacje i performanse kolonialne na przełomie XIX i XX w. Łączę refleksję teatrologiczną z problematyką ciała oraz tożsamości (indywidualnej i zbiorowej), a także z zagadnieniami z obszaru kultury popularnej i kultury uczestnictwa

Wybrane publikacje książkowe:

  • Glamour, kobiecość, widowisko. Aktorka jako obiekt pożądania, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016. Nominacja do Nagrody Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych za rok 2016 oraz II Górnośląskiej Nagrody Literackiej „Juliusz”.  Nagroda Rektora UW 2016.
  • Rodzaju żeńskiego. Antologia dramatu, red. Agata Chałupnik i Agata Łuksza, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa 2018. Nagroda Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych za rok 2018.

Najnowsze artykuły naukowe:

Projekty badawcze: 

  • Kierowniczka: Polska publiczność teatralna w XIX wieku – rewizje. Historia widzów teatralnych w perspektywie studiów fanowskich, nr 2017/26/D/HS2/00003, Sonata 13, Narodowe Centrum Nauki. Projekt realizowany na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego od 2018 r.
  • Kierowniczka: Glamour, kobiecość, widowisko. Aktorka jako obiekt pożądania, nr 2014/13/N/HS2/02737, Preludium 7, Narodowe Centrum Nauki, Projekt zrealizowany na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2015–2016.

Udział w zespołowych projektach badawczych w charakterze wykonawczyni:

  • HyPaTia. Kobieca Historia Polskiego Teatru. Kontynuacja, NPRH 11H20002388, projekt realizowany w Instytucie Sztuki PAN od 2021 r. pod kierownictwem dr Katarzyny Kułakowskiej;
  • Maska w kulturze współczesnej Europy: rytuał – karnawał – teatr – zabawa – sztuka, OPUS NCN nr 2014/15/B/HS2 /00482, projekt realizowany w latach 2015–2021 na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego pod kierownictwem prof. dr. hab. Wojciecha Dudzika;
  • HyPaTia. Historia Polskiego Teatru. Projekt Feministyczny, NPRH 11H12037981, projekt realizowany w latach 2011–2018 w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie pod kierownictwem prof. dr. hab. Joanny Krakowskiej.
  • Autorka haseł w Encyklopedii Teatru Polskiego – projekt prowadzony przez Instytut Teatralny we współpracy z Polskim Towarzystwem Badań Teatralnych (PTBT)

Wyróżnienia:

W listopadzie 2019 r. otrzymałam Stypendium MNiSW dla wybitnego młodego naukowca.

XI 2016, Nagroda Indywidualna Rektora Uniwersytetu Warszawskiego 2016 – monografia Glamour, kobiecość, widowisko. Aktorka jako obiekt pożądania.

X 2016, Nominacja do II. Ogólnosąlskiej Literackiej Nagrody „Juliusz”– monografia Glamour, kobiecość, widowisko. Aktorka jako obiekt pożądania

IV 2017, Nominacja do Nagrody Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych dla najlepszej książki za rok 2016 – monografia Glamour, kobiecość, widowisko. Aktorka jako obiekt pożądania

IV  2019, Nagroda Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych za najlepszą książkę 2018 r. – Nagroda zespołowa za projekt badawczy i wydawniczy HyPaTia – Kobieca Historia Polskiego Teatru. Nagrodzone publikacje to: 1) Agora. Statystyki, 2) (Nie)świadomość teatru. Wypowiedzi i rozmowy, 3) Rodzaju żeńskiego. Antologia dramatów (Warszawa 2018).

X 2021, Nagroda Zespołowa Rektora UW za wyniki projektu Maska w kulturze współczesnej Europy pod kierownictwem prof. dr. hab. Wojciecha Dudzika.

Organizacje:

Jestem członkinią zarządu europejskiego stowarzyszenia badaczy teatru i performansu –– European Association for the Study of Theatre and Performance z siedzibą w Paryżu.

Przynależę też do Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych i International Federation for Thetare Research (Historiography Working Group).

W styczniu 2018 r. zostałam współredaktorką naczelną nowo założonego czasopisma organizacji European Association for the Study of Theatre and Performance – „European Journal of Theatre and Performance”. Pierwszy numer, ukazał się w marcu 2019 r. – wraz z prof. Aldo Milohniciem odpowiadałam za część tematyczną  z artykułami naukowymi: Spectres of Europe: European Theatre between Communitarianism and Cosmopolitanism; teraz pracuję wraz z prof. Pieterem Verstraetem nad numerem Activism and Spectatorship. https://journal.eastap.com

W ramach popularyzacji badań wielokrotnie gościłam w studiu TOK FM.

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności