Przejdź do głównej treści →

Maska w kulturze współczesnej Europy

Wojciech Dudzik, Maska w kulturze współczesnej Europy. Teorie i praktyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020.

Książka Maska w kulturze współczesnej Europy. Teorie i praktyki stanowi zwieńczenie badań prowadzonych w ramach projektu OPUS finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, pt. „Maska w kulturze współczesnej Europy: obrzęd – karnawał – teatr – zabawa – sztuka”, którego kierownikiem był prof. Wojciech Dudzik.

Wcześniejszym efektem tych badań, opublikowanym w 2018 roku również w Wydawnictwie Naukowym PWN, była antologia Paradoksy maski gromadząca wybrane najnowsze zagraniczne teksty na temat teorii i miejsca maski w kulturze, po raz pierwszy przełożone na język polski przez Wojciecha Dudzika, Agatę Łukszę, Amudenę Rutkowską i Dorotę Sosnowską. W swojej najnowszej publikacji Wojciech Dudzik odwołuje się do tamtych ustaleń teoretycznych oraz prezentuje rezultaty własnych badań terenowych, co pozwala wyciągnąć ogólniejsze wnioski na temat znaczenia i funkcji maski w kulturze europejskiej. Jest to pierwsze w literaturze polskiej tak wszechstronne przedstawienie problematyki maski we współczesnej Europie.

Autor proponuje rozpoznanie i interpretację funkcji oraz form obecności maski, rozumianej jako przedmiot materialny, we współczesnej kulturze europejskiej. Poddaje weryfikacji przeświadczenie, że maska – wskutek sekularyzacji i desakralizacji w warunkach globalizacji kultury – straciła swoje znaczenie „pierwotnego narzędzia człowieka” i stała się jedynie egzotyczną ozdobą, zabawką, eksponatem muzealnym. Książka przeciwstawia się utartym poglądom o marginalizacji maski we współczesnej kulturze europejskiej i prezentuje wyniki najnowszych badań w tym zakresie. Jej zaletą jest analiza różnorodnego materiału, od maski neoobrzędowej do ochronnej, od maski używanej podczas demonstracji politycznych do maski eksponowanej w muzeum. (Informacja za stroną internetową wydawnictwa PWN)

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności