Przejdź do głównej treści →

dr hab. Włodzimierz Pessel, prof. ucz.


Zakład Kultury Współczesnej
w.pessel@uw.edu.pl

Dyżury
poniedziałek, godz. 13:00-14:00 (stacjonarnie)
czwartek, godz. 17:00-18:00 (zdalnie)

Adiunkt w Zakładzie Kultury Współczesnej, współzałożyciel i pierwszy kierownik Pracowni Studiów Miejskich. Obecnie wicekierownik międzywydziałowych Studiów Miejskich UW i członek zespołu Centrum Badań nad Kulturą Warszawy. Ukończył kulturoznawstwo w IKP UW (2003 – pierwszy rocznik absolwentów), doktor kulturoznawstwa (2008, rozprawa pod kierunkiem prof. Rocha Sulimy), habilitacja w naukach o kulturze i religii (2020).

Specjalności: społeczne teorie kultury współczesnej, klasyczne teorie w studiach miejskich, skandynawistyka – Dania i inne społeczeństwa Norden, kulturowe stosunki międzynarodowe w regionie Morza Bałtyckiego, kultura sanitarna ze szczególnym uwzględnieniem Warszawy, studia nad codziennością i urbanomarginaliami.

Członek Rady Naukowej IKP w kadencji 2016–2020. Sekretarz generalny Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego w latach 2009–2013, wiceprezes Społecznego Stowarzyszenia Prasoznawczego „Stopka” (2012-2017), członek Kapituły Nagrody i Medalu im. Zygmunta Glogera. Długoletni opiekun warszawskiego Studenckiego Klubu Islandzkiego. Stały uczestnik seminariów Colloquia Anthropologica et Communicativa im. prof. Piotra Kowalskiego. Członek komitetu redakcyjnego „Almanachu Antropologicznego Communicare”, członek rady naukowej „Almanachu Warszawy”, członek redakcji „Acta Sueco-Polonica”. Współpracownik Zakładu Skandynawistyki w Uniwersytecie SWPS.

Autor książeczki Śmieciarze. Antyrecyklingowe studium z antropologii codzienności  (2008) i monografii Antropologia nieczystości. Studia z historii kultury sanitarnej Warszawy (2010), Czerwono-biali i Biało-Czerwoni. Dania, Polska, Północ – problemy sąsiedztwa kulturowego (2019) – Nagroda Klio I stopnia, edycja 2020. Redaktor tomów m. in. Islandia. Wprowadzenie do wiedzy o społeczeństwie i kulturze (2009, razem z Romanem Chymkowskim), Plaga celebrytów (2013), Prawda i fałsz. O polskiej chwale i wstydzie(2011), Kmicic czy Wiedźmin. O dialogu międzypokoleniowym (2019), Oblicza solidarności (2020), Kultura wobec kryzysu. Polska i świat (2021). Członek zespołu redakcyjnego (razem Agnieszką Karpowicz, Igorem Piotrowskim, Piotrem Kubkowskim) czterech tomów z serii „Topo-Grafie”. Liczne artykuły naukowe zamieścił m. in. w „Tekstach Drugich”, „Przeglądzie Kulturoznawczym”, „Przeglądzie Humanistycznym”, „Kulturze Współczesnej”, „Acta Sueco-Polonica”, „Kulturze Popularnej”, „Pracach Geograficznych”, „Łódzkich Studiach Etnograficznych”. Publicystykę prezentował m. in. w „Autoportrecie”, „Dwutygodniku.com”, „Przekroju”, „Lampie i Iskrze Bożej”. Przełożył Mit ludożercy. Antropologię i antropofagię Williama Arensa, a z języka duńskiego nową biografię Astrid Lindgren: Żyje się tylko dziś Jensa Andersena.

Członek międzynarodowego networku naukowego „Maritime Sociology”. Obecnie pracuje nad studium rozwoju miasta średniej wielkości w kontekście budowy nowej drogi żeglugowej na Bałtyk.

Uczestniczył w projekcie Kulturologia polska XX wieku pod kierownictwem prof. Andrzeja Mencwela, w grancie NPRH „Topo-grafie” (kier. prof. ucz. Agnieszka Karpowicz) i zrealizował własny grant NCN (program SONATA). Otrzymał stypendium START i KWERENDA Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, stypendium dla najlepszych młodych doktorów w programie „Nowoczesny Uniwersytet”, stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Laureat Nagrody Najlepsze Varsvaviana 2009–2010, Warszawska Premiera Literacka – książka października 2010 i Nagrody Klio I stopnia w kategorii najlepsza monografia. Wyróżniony odznaką honorową Załużony dla Kultury Polskiej.

Spędziwszy dekadę w Letniskach Falenickich, codzienne studia niezbyt miejskie praktykuje w Grodzisku Mazowieckim, z drugiej strony tej samej zelektryfikowanej przed wojną linii kolejowej. Entuzjasta jeżdżenia pociągami, tramwajami, autobusami, chodzenia pieszo, jeżdżenia na rowerze z rodziną. Miłośnik nowoczesnej japońskiej i prawilnej szwedzkiej motoryzacji.

* * *

Studia Miejskie UW: https://studiamiejskie.uw.edu.pl/

Centrum Badań nad Kulturą Warszawy: cbkw.uw.edu.pl

Wybór prac na portalu Academia: https://uw.academia.edu/WlodzimierzKarolPessel

Książki dostępne w Repozytorium Cyfrowym UW: https://depot.ceon.pl/handle/123456789/244

Fot. Mikołaj Starzyński

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności