Przejdź do głównej treści →

dr Piotr Kubkowski


Zakład Historii Kultury
piotrkubkowski@uw.edu.pl

Dyżury
urlop naukowy

Kulturoznawca i historyk kultury, specjalizuje się w okresie przełomu XIX i XX w. Zajmuje się kulturową historią krajoznawstwa i podróży, sportu i ciała, kulturą miejską. Pracę doktorską o pierwszych polskich cyklistach obronił z wyróżnieniem w 2017 r.

Prowadzone zajęcia kursowe: antropologia kultury, historia kultury polskiej XIX w., warsztaty metodologiczne i translatoria z francuskiego. W latach 2010-2018 współprowadził objazdy naukowe IKP. W latach 2012-2016 pełnił funkcję opiekuna studentów studiów licencjackich; od 2018 r. opiekun jednego z kół naukowych.

Autor monografii Sprężyści. Kulturowa historia warszawskich cyklistów na przełomie XIX i XX wieku (2018). Współredaktor i współautor czterech książek z serii „Topo-Grafie” (o M. Białoszewskim – 2013, L. Tyrmandzie – 2015, M. Hłasce – 2016 i T. Konwickim – 2017)Wydawca wspomnień Marii Jadwigi Strumff i współautor tomu Spostrzeżenia nad ludźmi. Szczere wyznania Massażystki (2021). Współtwórca Poradnika bibliograficznego dla IKP (2022).  Publikował w „Czasie kultury”, „Kulturze Popularnej”, „Kulturze Współczesnej”, „Przeglądzie Humanistycznym”, „Tekstach Drugich”, „Wieku XIX”, tłumaczył z francuskiego dla „Kontekstów”, „Widoku” i „Pleografu”.

Kierownik projektów badawczych: „Czuć, wiedzieć, przyswajać. Eksploracje ucieleśnionej wiedzy i zmysłowej pamięci w praktykach chodzenia na terenie polsko-czesko-niemieckiego pogranicza 1880-2023” (Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza UW 2023-24) oraz „Ministerstwo Polskości: podróże – krajobrazy – teksty. Kulturowa historia ruchu krajoznawczego od 1873 roku do końca lat 20. XX wieku” (NCN Sonata 2020-23). Sekretarz projektów badawczych „Ekspozycje nowoczesności. Wystawy na ziemiach polskich w latach 1821–1929 a doświadczanie procesów modernizacyjnych” (NPRH, 2013-2017) oraz „Topo-Grafie. Miasto, mapa, literatura” (NPRH, 2014-2017). Członek zespołów: „Praktyki językowe jako praktyki kulturowe w ujęciu antropologii słowa” (NCN Opus, 2012-2015) i „Sienkiewicz ponowoczesny” (NPRH 2016-2018).

Współkurator wystaw Massażystka, czyli przestrzenie intymne Warszawy przełomu XIX i XX wieku (Muzeum Woli, 2015) i Park Narodowy Wisła (Pawilon Kamień, 2022) oraz współorganizator wystawy „Znikające krajobrazy.” Opowieść przestrzenna Mirona Białoszewskiego (Muzeum Pragi, 2016). Współtwórca serialu o osiedlach modernistycznych pt. „BLOK.” (reż. T. Knittel, 2018).

Członek zarządów: Towarzystwa Krajoznawczego „Krajobraz” i Stow. Katedra Kultury; członek Pracowni Studiów Miejskich i Rady IKP.

Nominowany do Nagrody Literackiej m.st. Warszawy (2019). Laureat Konkursu im. H. Szwankowskiej na najlepszą książkę varsavianistyczną (2019). Wyróżniony w konkursie Prezydenta Warszawy i Muzeum Warszawy na najlepszą rozprawę o społecznym rozwoju miasta „Dyplomy dla Warszawy” (2018). Laureat pierwszego miejsca w konkursie Narodowego Centrum Kultury na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk o kulturze (2017). Wyróżniony zespołową Nagrodą Rektora za serię „Topo-Grafie” (2017). Stypendysta MNiSW (2009/2010).

(fot. Kasia Stanisławska)

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności