Przejdź do głównej treści →

dr Magda Szcześniak


Zakład Filmu i Kultury Wizualnej
magda.szczesniak@uw.edu.pl

Dyżury
w semestrze letnim 2022/2023:
poniedziałki, godz. 11:15–12:15 (stacjonarnie, pok. 6)
piątki, godz. 9:30–10:30 (zdalnie, po wcześniejszym kontakcie mailowym)

Kulturoznawczyni, badaczka kultury wizualnej i historii kultury polskiej XX wieku. Szczególnie interesują ją polityki reprezentowania klas społecznych i konfliktów klasowych, a także praktyki wizualnego konstruowania tożsamości – w życiu codziennym oraz sztuce. W Instytucie Kultury Polskiej UW kieruje specjalizacją „Kultura wizualna” oraz prowadzi zajęcia poświęcone m.in. przemianom struktury klasowej w dwudziestowiecznej Polsce, antropologii kultury wizualnej i współczesnym teoriom tożsamościowym.

Autorka książki Normy widzialności. Tożsamość w czasach transformacji (2016), poświęconej kulturze wizualnej – obrazom i praktykom patrzenia – w okresie transformacji ustrojowej, oraz licznych artykułów w pismach naukowych i popularnonaukowych (m.in. w „Journal of Visual Culture”, „Tekstach Drugich”, „Kontekstach”, „Praktyce Teoretycznej”, „Didaskaliach”, „Widoku”, „Dwutygodniku”). Współautorka dwutomowej publikacji Kultura wizualna w Polsce (2017). Współzałożycielka i członkini redakcji pisma naukowego „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej”, w którym w 2021 roku wraz z Krzysztofem Świrkiem przygotowała dwa numery o wizualności klas społecznych.

Obecnie pracuje nad książką Poruszeni. Awans i emocje w socjalistycznej Polsce. Analizując różnorodne źródła – literaturę, pamiętniki, prace socjologiczne, film i sztukę – zadaje w niej pytanie o to, w jaki sposób społeczeństwo polskie przeżywało i wyrażało doświadczenie radykalnej przemiany struktury społecznej po II wojnie światowej, przede wszystkim procesów mobilności społecznej klasy robotniczej i chłopskiej. Wspólnie z dr Frances Guerin (University of Kent) przygotowuje również książkę Picturing Post-Industrialism, poświęconą reprezentowaniu i animowaniu terenów post-industrialnych w Europie.

Dwukrotna stypendystka Fundacji Fulbrighta (2010/11 Junior Advanced Research Grant, pobyt w Graduate Program in Visual and Cultural Studies, University of Rocheser; 2019/20 Senior Award, pobyt w Institute for Critical Theory, Duke University), mentorka w programie TopMinds Fundacji Fulbrighta. W latach 2017-2020 otrzymywała stypendium dla wybitnych młodych naukowców Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2017 roku została laureatką Nagrody Naukowej „Polityki” w dziedzinie nauk humanistycznych. Kierowniczka projektów badawczych wspieranych przez Narodowe Centrum Nauki (Preludium w latach 2013-2015 i Sonata 2018-2023), wykonawczyni w projektach OPUS NCN, NPRH oraz IDUB UW.

Od maja 2015 do marca 2016 roku wspólnie z Maciejem Gdulą, Michałem Kozłowskim oraz Krzysztofem Świrkiem prowadziła cotygodniowy program Nie wierzę politykom w TVP Info, poświęcony ważnym i aktualnym tematom społecznym i politycznym.

Linki: 

https://www.researchgate.net/profile/Magda-Szczesniak

https://uw.academia.edu/MagdaSzcze%C5%9Bniak

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności