Przejdź do głównej treści →

dr Olga Kaczmarek


Zakład Antropologii Słowa
okaczmarek@wp.pl

Dyżury
urlop

Kulturoznawczyni zajmująca się antropologią słowa, a w szczególności różnymi formami sprawczości językowej i ich konsekwencjami, problematyką praktyk i gatunków, rolą mediów słowa w kształtowaniu historycznych form sztuki słowa. Perspektywę antropologii słowa przyjmuje także w studiach nad filozofią Emmanuela Lévinasa i antropologią postmodernistyczną, stosowała ją też, zajmując się funkcjonowaniem legend o krwi, czyli posądzeń Żydów o dokonywanie mordów rytualnych, oraz w odniesieniu do Koriolana Williama Shakespeare’a. Poza tym w obszarze jej zainteresowań badawczych i zawodowych znajduje się historia stosunków polsko-żydowskich, a także historia kultury brytyjskiej.

W roku 2014 obroniła w Instytucie Kultury Polskiej doktorat pt. Inaczej niż pisać. Tekst i kontrtekstowość jako problem metodologiczny i etyczny. Levinas i antropologia postmodernistyczna. Od 2015 r. zatrudniona na stanowisku asystenta w Zakładzie Antropologii Słowa. Prowadzi zajęcia z antropologii kultury, antropologii słowa oraz autorskie ćwiczenia z historii kultury brytyjskiej.

Brała lub bierze udział w zbiorowych projektach badawczych realizowanych w IKP dotyczących praktyk językowych, śladów Zagłady w imaginarium kultury polskiej, polskiej kultury wernakularnej oraz miejskich i przestrzennych kontekstów twórczości Leopolda Tyrmanda.

Wybrane publikacje:
Redefinitions, Provocations, Pseudonyms. On the Ambivalent Use of Some Concepts Related to Religion in Levinas’s Philosophical Texts, “Listening: Levinas and Interreligious Dialogue”, nr 1 (2015) [w druku].

Kontrtekstowość. Zmagania humanistyki z medium, w: 4 ALMANACH ANTROPOLOGICZNY Twórczość słowna/LITERATURA PERFORMANCE, TEKST, HIPERTEKST, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014.

Guerrilla War with Words. The Language of Resistance to the Shoah in David Grossman’s “See Under: Love”, w: See Under: Shoah: David Grossman’s Imagining/Remembering the Holocaust, red. Bettine Siertsema and Marc De Kesel, Koninklijke Brill NV, Leiden 2014.

Eyes Bandaged with Text. The Category of Countertextuality as Means of Researching the Cognitive Implications of Text, „Dialogue and Universalism”, nr 1 (2013), 105-113.

Hasła: Legenda, Biografia, Talk show, Teleturniej, w: Od aforyzmu do zinu. Gatunki twórczości słownej, red. Agnieszka Karpowicz i in., Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013 .

Działania z obrazem a działania w słowie („Polak w szafie” Artura Żmijewskiego i „Legendy o krwi” Joanny Tokarskiej-Bakir, w: Communicare. Almanach antropologiczny. 3. Słowo/Obraz, red. Iwona Kurz, Agnieszka Karpowicz, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, s. 389-396.

„Widowiska niewidziane”. Legendy o żydowskich mordach rytualnych jako performance, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”, nr 1 (2010), s. 140-151.

Rok akademicki 2012/2013 spędziła na Pennsylvania State University w USA jako stypendystka Fulbrighta.

W 2015 roku za pracę doktorską otrzymała II nagrodę w Konkursie im. Inki Brodzkiej-Wald.

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności