Przejdź do głównej treści →

Zakład Historii Kultury

pokój 02 (niski parter)
tel. 0-22 55 24 503
kierownik: dr hab. Justyna Kowalska-Leder

Profil naukowy Zakładu Historii Kultury

Zakład zajmuje się problematyką historii kultury widzianej w perspektywie antropologii słowa oraz historii idei, postaw, wyobrażeń, obyczajów i praktyk kulturowych.

Zakres zainteresowań naukowych osób współtworzących Zakład Historii Kultury obejmuje między innymi zagadnienie pamięci kulturowej oraz współwystępowania piśmienności i oralności w kulturze epok dawnych, doświadczenie nowoczesności w kulturze XIX wieku, przemiany polskiej pamięci o Zagładzie, kulturową historię PRL oraz społeczne funkcjonowanie idei socjalistycznych i komunistycznych. W pracach Zakładu wydobywana jest także kulturologiczna orientacja polskiej myśli XX wieku, a samo pojęcie kultury polskiej oraz segmentacja procesu historycznego są poddawane krytycznej refleksji (m.in. kategoria kultury nowoczesnej i jej relacji z kulturą nowożytną i staropolską).

Zakład Historii Kultury współpracuje między innymi z trzema francuskimi ośrodkami badawczymi: École des hautes études en sciences sociales – EHESS (Groupe de recherches interdisciplinaires sur l’histoire du littéraire – GRIHL, Centre de recherches sur les arts et le langage – CRAL), Sorbonne Université (UMR EUR'ORBEM Europe Orientale, Balkanique et Médiane), Institut des textes & manuscrits modernes – ITEM (Équipe Autobiographie et Correspondances). Członkowie Zakładu biorą także czynny udział w pracach European University Alliance „4EU+”, w którego skład wchodzi sześć uniwersytetów europejskich (University of Warsaw, Charles University – Prague, Heidelberg University, Sorbonne University, University of Copenhagen, University of Milan).

Projekty naukowe realizowane w Zakładzie Historii Kultury w ostatnich latach

„Przyswajanie. Kulturowa historia morza w dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce” – grant programu IDUB, kier. dr hab. Małgorzata Litwinowicz-Droździel, 2022-2023

„Życie pisane na konkurs. Praktyki pamiętnikarskie w Polsce 1918-1939 (analiza – recepcja – znaczenie)” – grant NCN OPUS, kier. dr hab. Paweł Rodak, prof. ucz., 2021-2024

„Pułapki industrializacji, pokusy konsumpcji, poszukiwania «harmonijnego rozwoju» i troska o przyszłość Ziemi. Polska Ludowa wobec wyzwań środowiskowych (1944-1989)” – grant programu IDUB, kier. dr Weronika Parfianowicz, 2021-2023

„Ministerstwo Polskości: podróże – krajobrazy – teksty. Kulturowa historia ruchu krajoznawczego od 1873 roku do końca lat 20. XX wieku” – grant NCN Sonata, kier. dr Piotr Kubkowski, 2020-2023

„Historia środowiskowa okupowanej i powojennej Warszawy (1939-1947)” – grant NCN Preludium, kier. mgr Karolina Wróbel-Bardzik, 2019-2023

„Dziecko i dzieciństwo w powojennej Polsce (1944-1956)” – NCN Preludium, kier. mgr Marcin Gołąb, 2019-2021

„Kulturowa historia Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina” – grant NCN OPUS, kier. dr hab. Paweł Majewski, prof. ucz., 2016-2020

„Ekspozycje nowoczesności. Wystawy krajowe i tematyczne na ziemiach polskich w latach 1821–1929 a doświadczanie procesów modernizacyjnych” – grant NPRH, kier. dr hab. Paweł Rodak, prof. ucz. oraz dr hab. Małgorzata Litwinowicz-Droździel, 2013-2016

„Ślady Holokaustu w imaginarium kultury polskiej” – grant NPRH, kier. dr hab. Justyna Kowalska-Leder, 2012-2018

„Mnemonika i pamięć kulturowa epok dawnych” – grant NPRH, kier. prof. dr hab. Marek Prejs, 2012-2014

Pracownice i pracownicy oraz terminy ich dyżurów w semestrze zimowym 2022/203

prof. em. dr hab. Andrzej Mencwel, andrzej.mencwel@uw.edu.pl
kontakt mailowy;

prof. em. dr hab. Małgorzata Szpakowska, m.szpakowska@uw.edu.pl
kontakt mailowy;

prof. dr hab. Marek Prejs, marek.prejs@uw.edu.pl
środy, godz. 11:15–12:15 (stacjonarnie)

dr hab. Paweł Majewski, prof. ucz., pj.majewski@uw.edu.pl
środy, godz. 13:00–14:00 (stacjonarnie),
czwartki, godz. 17:00–18:00 (zdalnie, po wcześniejszym kontakcie mailowym)

dr hab. Paweł Rodak, prof. ucz., p.rodak@uw.edu.pl
wtorki, godz. 13:00–14:00 (stacjonarnie),
czwartki, godz. 10:00–11:00 (zdalnie, po wcześniejszym kontakcie mailowym)

dr hab. Justyna Kowalska-Leder (kierowniczka ZHK), j.kowalska-leder@uw.edu.pl
poniedziałki, godz. 16:30–17:30 (stacjonarnie),
środy, godz. 13:00–14:00 (zdalnie, po wcześniejszym kontakcie mailowym)

dr hab. Małgorzata Litwinowicz-Droździel (zastępczyni dyrektorki IKP ds. naukowych), m.litwinowicz@uw.edu.pl
poniedziałki, godz. 15:30–16:30,
piątki, godz. 9:00–10:00 (oba stacjonarnie z możliwością połączenia zdalnego)

dr hab. Igor Piotrowski, igorpiotrowski@uw.edu.pl
poniedziałki, godz. 15:30–16:30,
czwartki, godz. 15:30–16:30 (oba stacjonarnie)

dr Ada Arendt, ada.arendt@uw.edu.pl
urlop naukowy

dr Joanna Kubicka, j.kubicka@uw.edu.pl
wtorki, godz. 12:00–13:00 (zdalnie, po wcześniejszym kontakcie mailowym),
środy, godz. 8:45–9:45 (stacjonarnie, pok.11)

dr Piotr Kubkowski, piotr.kubkowski@gmail.com
wtorki, godz. 11:30–12:30 (stacjonarnie),
środy, godz. 11:30–12:30 (stacjonarnie lub zdalnie po kontakcie mailowym).

dr Weronika Parfianowiczweronika.parfianowicz@gmail.com
środy, godz. 16:30–17:30 (stacjonarnie),
czwartki, godz. 11:00–12:00 (zdalnie, po wcześniejszym kontakcie mailowym).

dr Agnieszka Witkowska-Krych, a.witkowska-krych@uw.edu.pl
zwolnienie lekarskie;

Doktorantki i doktoranci oraz terminy ich dyżurów w semestrze zimowym 2022/2023:

mgr Marcin Gołąb, marcingolab@uw.edu.pl
dyżury: kontakt mailowy;

mgr Anna Jaroszuk, Anna.jaroszuk@uw.edu.pl
dyżury: kontakt mailowy;

mgr Zofia Mioduszewska, zosia.mio@gmail.com
dyżury: kontakt mailowy;

mgr Justyna Szklarczyk, j.szklarczyk@student.uw.edu.pl
poniedziałki, godz. 15:00–16:00 (stacjonarnie)

mgr Karolina Wróbel-Bardzik, k.wrobelbardzik@uw.edu.pl
czwartki, godz. 14:00–15:00 (stacjonarnie, pok. 11)

Współpracowniczki i współpracownicy:

dr Kornelia Sobczak, ke.sobczak@uw.edu.pl
po kontakcie mailowym

dr Stephanie Weismann, stephanie.weismann@univie.ac.at
środy, godz. 10:00–11:00 (stacjonarnie)

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności