Przejdź do głównej treści →

Zakład Historii Kultury

pokój 02 (niski parter)
tel. 0-22 55 24 503
kierownik: dr hab. Justyna Kowalska-Leder

Profil naukowy Zakładu Historii Kultury

Zakład zajmuje się problematyką historii kultury widzianej w perspektywie antropologii słowa oraz historii idei, postaw, wyobrażeń, obyczajów i praktyk kulturowych.

Zakres zainteresowań naukowych osób współtworzących Zakład Historii Kultury obejmuje między innymi zagadnienie pamięci kulturowej oraz współwystępowania piśmienności i oralności w kulturze epok dawnych, doświadczenie nowoczesności w kulturze XIX wieku, przemiany polskiej pamięci o Zagładzie, kulturową historię PRL oraz społeczne funkcjonowanie idei socjalistycznych i komunistycznych. W pracach Zakładu wydobywana jest także kulturologiczna orientacja polskiej myśli XX wieku, a samo pojęcie kultury polskiej oraz segmentacja procesu historycznego są poddawane krytycznej refleksji (m.in. kategoria kultury nowoczesnej i jej relacji z kulturą nowożytną i staropolską).

Zakład Historii Kultury współpracuje między innymi z trzema francuskimi ośrodkami badawczymi: École des hautes études en sciences sociales – EHESS (Groupe de recherches interdisciplinaires sur l’histoire du littéraire – GRIHL, Centre de recherches sur les arts et le langage – CRAL), Sorbonne Université (UMR EUR'ORBEM Europe Orientale, Balkanique et Médiane), Institut des textes & manuscrits modernes – ITEM (Équipe Autobiographie et Correspondances). Członkowie Zakładu biorą także czynny udział w pracach European University Alliance „4EU+”, w którego skład wchodzi sześć uniwersytetów europejskich (University of Warsaw, Charles University – Prague, Heidelberg University, Sorbonne University, University of Copenhagen, University of Milan).

Projekty naukowe realizowane w Zakładzie Historii Kultury w ostatnich latach

„Czuć, wiedzieć, przyswajać. Eksploracje ucieleśnionej wiedzy i zmysłowej pamięci w praktykach chodzenia na terenie polsko-czesko-niemieckiego pogranicza 1880-2023” – grant programu IDUB, kier. dr Piotr Kubkowski, realizowany we współpracy z dr Sabine Stach z Leibniz Institute for the History and Culture of Eastern Europe w Lipsku i dr Stephanie Weismann z Center for Transdisciplinary Historical and Cultural Studies na Uniwersytecie Wiedeńskim, 2023-2024.

„Przyswajanie. Kulturowa historia morza w dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce” – grant programu IDUB, kier. dr hab. Małgorzata Litwinowicz-Droździel, 2022-2023.

„Życie pisane na konkurs. Praktyki pamiętnikarskie w Polsce 1918-1939 (analiza – recepcja – znaczenie)” – grant NCN OPUS, kier. dr hab. Paweł Rodak, prof. ucz., 2021-2024.

„Pułapki industrializacji, pokusy konsumpcji, poszukiwania «harmonijnego rozwoju» i troska o przyszłość Ziemi. Polska Ludowa wobec wyzwań środowiskowych (1944-1989)” – grant programu IDUB, kier. dr Weronika Parfianowicz, 2021-2023.

„Ministerstwo Polskości: podróże – krajobrazy – teksty. Kulturowa historia ruchu krajoznawczego od 1873 roku do końca lat 20. XX wieku” – grant NCN Sonata, kier. dr Piotr Kubkowski, 2020-2023.

„Historia środowiskowa okupowanej i powojennej Warszawy (1939-1947)” – grant NCN Preludium, kier. mgr Karolina Wróbel-Bardzik, 2019-2023.

„Dziecko i dzieciństwo w powojennej Polsce (1944-1956)” – NCN Preludium, kier. mgr Marcin Gołąb, 2019-2021.

„Kulturowa historia Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina” – grant NCN OPUS, kier. dr hab. Paweł Majewski, prof. ucz., 2016-2020.

„Ekspozycje nowoczesności. Wystawy krajowe i tematyczne na ziemiach polskich w latach 1821–1929 a doświadczanie procesów modernizacyjnych” – grant NPRH, kier. dr hab. Paweł Rodak, prof. ucz. oraz dr hab. Małgorzata Litwinowicz-Droździel, 2013-2016.

„Ślady Holokaustu w imaginarium kultury polskiej” – grant NPRH, kier. dr hab. Justyna Kowalska-Leder, 2012-2018.

„Mnemonika i pamięć kulturowa epok dawnych” – grant NPRH, kier. prof. dr hab. Marek Prejs, 2012-2014.

Pracownice i pracownicy oraz terminy ich dyżurów w semestrze letnim 2023/2024

UWAGA! Dyżury zdalne odbywają się po wcześniejszym kontakcie mailowym.

prof. em. dr hab. Andrzej Mencwel, andrzej.mencwel@uw.edu.pl

prof. em. dr hab. Małgorzata Szpakowska, m.szpakowska@uw.edu.pl

prof. dr hab. Marek Prejs, marek.prejs@uw.edu.pl
środa, godz. 11:15-12:15 (stacjonarnie)

prof. dr hab. Paweł Majewski, pj.majewski@uw.edu.pl
środa, godz. 13:00-14:00 (stacjonarnie)
czwartek, godz. 16:00-17:00 (zdalnie)

dr hab. Paweł Rodak, prof. ucz., p.rodak@uw.edu.pl
wtorek, godz. 13:00-14:00 (stacjonarnie)
czwartek, godz. 10:00-11:00 (zdalnie)

dr hab. Justyna Kowalska-Leder (kierowniczka ZHK), j.kowalska-leder@uw.edu.pl
poniedziałek, godz. 16:30-17:30 (stacjonarnie)
środa, godz. 14:00-15:00 (zdalnie).

dr hab. Małgorzata Litwinowicz-Droździel, prof. ucz. (zastępczyni dyrektorki IKP ds. naukowych), m.litwinowicz@uw.edu.pl
wtorek, godz. 10:00-11:00 (stacjonarnie)

dr hab. Igor Piotrowski, igorpiotrowski@uw.edu.pl
poniedziałek, godz. 15:30-16:30, (stacjonarnie)
czwartek, godz. 13.00-14.00 (stacjonarnie)

dr Ada Arendt, ada.arendt@uw.edu.pl
urlop naukowy

dr Piotr Kubkowski, piotr.kubkowski@gmail.com
urlop naukowy

dr Weronika Parfianowiczweronika.parfianowicz@gmail.com
środa, godz. 15:00-16:00 (stacjonarnie)

dr Agnieszka Witkowska-Krych, a.witkowska-krych@uw.edu.pl
piątek, godz. 13:00-14:00 (stacjonarnie)

dr Joanna Zięba, j.zieba@uw.edu.pl
środa, godz. 8:45-9:45 (stacjonarnie, pok. 11)
czwartek, godz. 8:45-9:45 (zdalnie)

Doktorantki i doktoranci i dyżury w semestrze letnim 2023/2024:

mgr Marcin Gołąb, marcingolab@uw.edu.pl

mgr Anna Jaroszuk, anna.jaroszuk@uw.edu.pl

mgr Zofia Mioduszewska, zosia.mio@gmail.com

mgr Justyna Szklarczyk, j.szklarczyk@uw.edu.pl
środa, godz. 15:30-16:30 (stacjonarnie)

mgr Karolina Wróbel-Bardzik, k.wrobelbardzik@uw.edu.pl
czwartek, godz. 16:30-17:30 (stacjonarnie, pok. 11)

Współpracowniczki i współpracownicy:

dr Kornelia Sobczak, ke.sobczak@uw.edu.pl

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności