Przejdź do głównej treści →

Zakład Filmu i Kultury Wizualnej

pokój 6 (I piętro)
tel. 22 55 24 504
kierowniczka Zakładu: dr Matylda Szewczyk

Profil naukowy Zakładu Filmu i Kultury Wizualnej

Zakład zajmuje się badaniem kultury (audio)wizualnej oraz obrazu w różnych jego postaciach ontycznych i technologicznych. Członkowie Zakładu badają antropologiczne aspekty tekstów i przedstawień wizualnych i audiowizualnych: od wizerunków malarskich, przez fotografię i film, po najnowsze obrazy cyfrowe. Badania opierają się na poszukiwaniach teoretycznych, zwłaszcza w perspektywie antropologicznej, oraz na analizie konkretnych przekazów, zarówno w perspektywie estetycznej i teoretycznej, jak i w ich uwarunkowaniu historyczno-kulturowym. Szczegółowe tematy badań obejmują historię filmu polskiego, analizę dzieła filmowego, krytykę społeczno-kulturowych kontekstów przedstawień medialnych, antropologię i teorię obrazu, rolę obrazu i audiowizualności w kulturze polskiej XIX i XX wieku oraz zagadnienia ciała i płci w obrazie.

Zakład prowadzi specjalizację „Kultura wizualna”.

Pracownice i pracownicy oraz terminy ich dyżurów w sesji letniej 2023/2024

UWAGA! Dyżury zdalne odbywają się po wcześniejszym kontakcie mailowym.

dr hab. Justyna Jaworska, justjaw@o2.pl
czwartek 20.06, godz. 13:00-14:00 (stacjonarnie)
czwartek 27.06, godz. 12:00-13:00 (stacjonarnie)
piątek 6.09, godz. 10:00-11:00 (stacjonarnie)

dr hab. Iwona Kurz, prof. ucz. (dyrektorka Instytutu), i.kurz@uw.edu.pl
(dyżury stacjonarne, w pok. 2):
wtorek, 18 czerwca, godz. 14:00-15:00
poniedziałki, 24 czerwca, 1 i 8 lipca, godz. 12:00–13:00

dr hab. Seweryn Kuśmierczyk,prof. ucz., s.kusmierczyk@uw.edu.pl
piątek 21.06, godz. 15:00-16:00 (stacjonarnie)
piątek 28.06, godz. 15:00-16:00 (stacjonarnie)
poniedziałek 6.09, godz. 15:00-16:00 (stacjonarnie)

dr Paulina Kwiatkowska (kierowniczka studiów), pd.kwiatkowska@uw.edu.pl

Dyżury w sesji letniej (s. 4):
20 czerwca, godz. 10:00–11:00,
24 czerwca, godz. 10:30–11:30,
1 lipca, godz. 12:00–13:00.

Pierwszy dyżur w sesji poprawkowej (s. 4):
2 września, godz. 11:00–12:00.

dr Magda Szcześniak, magda.szczesniak@uw.edu.pl
poniedziałek 17.06, godz. 11:15-12:15 (stacjonarnie)
środa 19.06, godz. 12:00-13:00 (stacjonarnie)
wtorek 3.09, godz. 10:00-11:00 (stacjonarnie)

dr Matylda Szewczyk, (kierowniczka Zakładu), mszewczyk@uw.edu.pl
wtorek 18.06, godz. 12:00-13:00 (stacjonarnie)
środa 3.07, godz. 10:00-11:00 (stacjonarnie)
środa 4.09, godz. 10:00-11:00 (stacjonarnie)

dr Łukasz Zaremba, lukasz.zaremba@uw.edu.pl
poniedziałek 17.06, godz. 11:00-12:00 (zdalnie, po kontakcie mailowym)
wtorek 18.06, godz. 13:00-14:00 (stacjonarnie)
środa 19.06, godz. 12:00-13:00 (stacjonarnie)
wtorek 3.09, godz. 10:00-11:00 (stacjonarnie)

dr Agata Zborowska, a.zborowska@uw.edu.pl
urlop naukowy

Doktorantki i doktoranci

mgr Monika Borys, nikaborys@gmail.com

mgr Agata Koprowicz, a.koprowicz@uw.edu.pl
wtorek 18.06, godz. 18:15-19:15 (stacjonarnie)
wtorek 3.09, godz. 18:15-19:15 (stacjonarnie)

mgr Szymon Maliborski, szymon.maliborski@gmail.com

mgr Michał Piasecki, piasecki.michal2@gmail.com

mgr Magdalena Staroszczyk, magdalenastaroszczyk@gmail.com

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności