Przejdź do głównej treści →

Zakład Filmu i Kultury Wizualnej

pokój 6 (I piętro)
tel. 22 55 24 504
kierowniczka Zakładu: dr Matylda Szewczyk

Profil naukowy Zakładu Filmu i Kultury Wizualnej

Zakład zajmuje się badaniem kultury (audio)wizualnej oraz obrazu w różnych jego postaciach ontycznych i technologicznych. Członkowie Zakładu badają antropologiczne aspekty tekstów i przedstawień wizualnych i audiowizualnych: od wizerunków malarskich, przez fotografię i film, po najnowsze obrazy cyfrowe. Badania opierają się na poszukiwaniach teoretycznych, zwłaszcza w perspektywie antropologicznej, oraz na analizie konkretnych przekazów, zarówno w perspektywie estetycznej i teoretycznej, jak i w ich uwarunkowaniu historyczno-kulturowym. Szczegółowe tematy badań obejmują historię filmu polskiego, analizę dzieła filmowego, krytykę społeczno-kulturowych kontekstów przedstawień medialnych, antropologię i teorię obrazu, rolę obrazu i audiowizualności w kulturze polskiej XIX i XX wieku oraz zagadnienia ciała i płci w obrazie.

Zakład prowadzi specjalizację „Kultura wizualna”.

Pracownice i pracownicy oraz terminy ich dyżurów w semestrze zimowym 2022/2023

dr hab. Justyna Jaworska, justjaw@o2.pl
piątki, godz. 13:00–14:00 (stacjonarnie),
środy, godz. 12:00–13:00 (zdalnie, po wcześniejszym umówieniu się mailowym)

dr hab. Iwona Kurz, prof. ucz. (dyrektorka Instytutu), i.kurz@uw.edu.pl (pok. 2)
poniedziałki, godz. 10:30–11:30,
wtorki, godz. 14:45–15:45,

dr hab. Seweryn Kuśmierczyk, prof. ucz., s.kusmierczyk@uw.edu.pl
wtorki, godz. 17:00–18:00 (zdalnie, po indywidualnym umówieniu mailowym)
czwartki, godz. 18:15–19:15 (stacjonarnie)

dr Paulina Kwiatkowska (kierowniczka Studiów), pd.kwiatkowska@uw.edu.pl
poniedziałki, godz. 10:00–12:00 (zdalnie, po wcześniejszym umówieniu się mailowym),
wtorki, godz. 15:30–16:30 (stacjonarnie, pok. 2),

dr hab. Wojciech Michera, w.michera@uw.edu.pl
urlop w semestrze zimowym

dr Magda Szcześniak, magda.szczesniak@uw.edu.pl
poniedziałki, godz. 11:15–12:15 (stacjonarnie),
piątki, godz. 9:00–10:00 (zdalnie, po wcześniejszym umówieniu się mailowym)

dr Matylda Szewczyk, (kierowniczka Zakładu), mszewczyk@uw.edu.pl
urlop naukowy,

dr Łukasz Zaremba, lukasz.zaremba@uw.edu.pl
poniedziałki, godz. 10:15–11:15 (stacjonarnie),
wtorki, godz. 9:30–10:30 (zdalnie, po wcześniejszym kontakcie mailowym),

dr Agata Zborowska, a.zborowska@uw.edu.pl
środy, godz. 13:45–14:45 (stacjonarnie),
wtorki, godz. 11:30–12:30 (zdalnie).

Doktorantki i doktoranci oraz terminy ich dyżurów

Uwaga! Wszystkie dyżury odbywają po uprzednim kontakcie mailowym.

mgr Monika Borys, nikaborys@gmail.com

mgr Piotr Klonowski, piotr.klonowski.89@gmail.com

mgr Aleksander Kmak, aleksander.kmak@gmail.com

mgr Agata Koprowicz, koprowicz.agata@gmail.com

mgr Agnieszka Magdalena Korycka, agnieszka.korycka.uw@gmail.com

mgr Alicja Kosterska (opiekunka studentów studiów II stopnia), a.kosterska@gmail.com

mgr Szymon Maliborski, szymon.maliborski@gmail.com

mgr Michał Mróz, michalmroz.studio@gmail.com

mgr Michał Piasecki, piasecki.michal2@gmail.com

mgr Marcin Stachowicz, marcin.j.stachowicz@gmail.com

mgr Magdalena Staroszczyk, magdalenastaroszczyk@gmail.com
urlop

mgr Paweł Stroiński, p.stroinski@gmail.com

Współpracowniczki i współpracownicy

dr Jacek Pająk, mail@jacekpajak.com

mgr Klaudia Rachubińska, klaudia.rachubinska@gmail.com

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności