05 października 2014

prof. dr hab. Marek Prejs

prof. dr hab. Marek Prejs

prof. dr hab. Marek Prejs (1952) – historyk kultury i literatury polskiej. Zajmuje się historią kultury polskiej (ze szczególnym uwzględnieniem kultury późnego baroku), zjawiskiem egzotyzmu w cywilizacji europejskiej, tradycją oralności w piśmiennictwie staropolskim, a także kategoriami stylowymi manieryzmu i rokoka w literaturze i sztuce. W ostatnich latach skupia badania na opisie i dokumentacji kalwarii polskich, ujmowanych w świetle teorii komunikacji.

Autor książek: Poezja późnego baroku. Główne kierunki przemian (1989, Nagroda Ministra Edukacji Narodowej Indywidualna II stopnia 1990), Egzotyzm w literaturze staropolskiej. Wybrane problemy (1999, Nagroda Indywidualna Ministra Edukacji Narodowej 2000), Staropolskie kręgi inspiracji. Studia o literaturze (2004, Nagroda Rektora UW 2004), Oralność i mnemonika. Późny barok w kulturze polskiej (2009, Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Indywidualna II stopnia 2010).

Redaktor, współredaktor i współautor tomów zbiorowych: Autor – tekst – cenzura. Prace na Kongres Slawistów w Krakowie w roku 1998 (1998), Barok w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Drogi przemian i osmozy kultur, (2000), Corona scientiarum (2004), Barok polski wobec Europy. Sztuka przekładu (2005), Humanistyczne modele kultury nowożytnej wobec dziedzictwa starożytnego (2010), Mnemonika i pamięć kulturowa epok dawnych (2013).

Kierował tematem „Humanistyczne modele kultury nowożytnej wobec dziedzictwa starożytnego” (2009–2010) w zamawianym projekcie badawczym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Humanizm. Idee, nurty i paradygmaty humanistyczne w kulturze polskiej” (PBZ-MNiSW-03/II/2007); oraz projektem „Mnemonika i pamięć kulturowa epok dawnych” (2012–2014, NPRH 11H 11 003180).

Od 1994 roku jest członkiem Komitetu Redakcyjnego i Redakcji półrocznika „Barok. Historia – Literatura – Sztuka”. Od 2003 do chwili obecnej jest członkiem Komitetu Nauk o Literaturze PAN, a od 2008 członkiem Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, od 2014 jest członkiem – korespondentem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.


Wybrane publikacje

Poezja późnego baroku
Więcej
Egzotyzm w literaturze staropolskiej
Więcej
Staropolskie kręgi inspiracji
Więcej
  • Humanistyczne modele kultury nowożytnej
  • red. Marek Prejs

    Warszawa 2011
Humanistyczne modele kultury nowożytnej
Więcej
  • Mnemonika i pamięć kulturowa epok dawnych
  • Marek Prejs, Aleksandra Jakóbczyk-Gola

    Warszawa 2013
Mnemonika i pamięć kulturowa epok dawnych
Więcej
Oralność i mnemonika
Więcej

Tagi:

Data publikacji: 02-04-2015

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl