Przejdź do głównej treści →

Zakład Kultury Współczesnej

pokój 04 (niski parter)
tel. 0-22 55 20 884 
kierownik: dr hab. Roman Chymkowski

Profil naukowy Zakładu Kultury Współczesnej

Zakład współtworzą badacze i badaczki kultury współczesnej łączący praktyczne obserwacje terenowe z teoretycznym namysłem nad najnowszymi kategoriami metodologicznymi z zakresu refleksji kulturoznawczej, socjologicznej i filozoficznej. Współczesność jest tutaj rozumiana przede wszystkim jako ostatnie trzy dekady określone przez splot przemian cywilizacyjnych, ekonomicznych, politycznych dokonujących się od przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku. Współczesność – w odróżnieniu od epok wyodrębnianych przez historię kultury – jest niedomknięta, otwarta na to, czego jeszcze nie ma. Pracownicy Zakładu, a także związane z nim osoby studiujące w szkołach doktorskich, opisują kulturę współczesną przede wszystkim z perspektywy polskiej, jednak w sposób, który pozwala usytuować zjawiska lokalne w kontekście procesów przekraczających uwarunkowania kultury narodowej. Z tego punktu widzenia w Zakładzie prowadzone są również badania społeczeństw i kultur obcych, zwłaszcza obszaru nordyckiego. Wykorzystywane przy tym elementy z zakresu idei politycznych służą wydobyciu odmienności rozwiązań systemowych i publicznych będących punktem wyjścia do lokalnej krytyki społecznej. Szczególne miejsce w dociekaniach zespołu badawczego Zakładu zajmują zjawiska spoza głównego nurtu kultury, takie, które, wciąż pozostają słabo rozpoznane i których rozumienia wymaga rewizji tradycyjnych pojęć i założeń klasycznej humanistyki. Różnorodność zainteresowań naukowych w Zakładzie znajduje odzwierciedlenie w działalności dydaktycznej i naukowej podejmującej między innymi zagadnienia dyskursów religijnych, pamięci społecznej, praktyk lekturowych, tożsamości zbiorowej, nowych ruchów społecznych, dyskursów subkultur czy zjawisk kultury miejskiej z uwzględnieniem jej tak zwanych marginaliów, np. kultury sanitarnej. Prace prowadzone w Zakładzie stale też podejmują refleksję nad miejscem kulturoznawców we współczesnym świecie – służy temu krytyczny namysł nad polityką naukową w Polsce i w Europie.

Pracownice i pracownicy oraz terminy ich dyżurów w semestrze letnim 2023/2024

UWAGA! Dyżury zdalne odbywają się po wcześniejszym kontakcie mailowym.

prof. em. dr hab. Roch Sulima, roch_sulima@wp.pl

dr Łukasz Bukowiecki, l.m.bukowiecki@gmail.com
wtorek, godz. 15.00-16.00 (stacjonarnie)
dodatkowy termin dyżuru online po uprzednim kontakcie mailowym

dr hab. Roman Chymkowski (kierownik Zakładu), roman.chymkowski@gmail.com
czwartek, godz. 11:15-12:15 (stacjonarnie)
dodatkowy termin dyżuru online po uprzednim kontakcie mailowym

dr hab. Marcin Napiórkowski, napiorkowski.m@gmail.com
środa, godz. 10:30-11:30 (stacjonarnie)
dodatkowy termin dyżuru online po uprzednim kontakcie mailowym

dr hab. Włodzimierz Pessel, prof. ucz., w.pessel@uw.edu.pl
poniedziałek, godz. 13:00-14:00 (stacjonarnie)
czwartek, godz. 17:00-18:00 (zdalnie)

dr hab. Marta Zimniak-Hałajko, prof. ucz., m.zimniak@uw.edu.pl
poniedziałek, godz. 15:30-16:30 (stacjonarnie)
dodatkowy termin dyżuru online po uprzednim kontakcie mailowym

dr Paweł Dobrosielski, p.dobrosielski@uw.edu.pl
wtorek, godz. 13:00-14:00 (zdalnie)
środa, godz. 11:30-12:30 (stacjonarnie)

Doktorantki i doktoranci

mgr Bożena Taran, b.taran@student.uw.edu.pl

mgr Magdalena Lara, magdalena.lara@wp.pl

mgr Agnieszka Szypulska, agnieszka.szypulska@uw.edu.pl

mgr Tomasz Królak, tomasz.m.krolak@gmail.com

mgr Barbara Dynda, basia.dynda@gmail.com

mgr Jan Frydrych, frydrych.jan@gmail.com

mgr Marlena Rycombel, m.rycombel@student.uw.edu.pl

mgr Patrycja Pichnicka-Trivedi, patrycja.pichnicka@op.pl

Współpracownicy

dr Artur Szarecki, szarecki.artur@gmail.com

 

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności