Zakład Kultury Współczesnej

pokój 04 (niski parter) tel. 0-22 55 20 884 kierownik: dr hab. Roman Chymkowski

Profil naukowy Zakładu Kultury Współczesnej

Zakład współtworzą antropologowie i socjologowie kultury współczesnej. Realizując praktyczne działania badawcze w różnych jej obszarach, prowadzą jednocześnie namysł teoretyczny nad najnowszymi kategoriami metodologicznymi z zakresu refleksji kulturoznawczej, socjologicznej i filozoficznej. Współczesność jest tutaj rozumiana przede wszystkim jako ostatnie ćwierćwiecze określone przez splot przemian cywilizacyjnych, ekonomicznych, politycznych na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku. Współczesność – w odróżnieniu od epok wyodrębnianych przez historię kultury – jest niedomknięta, otwarta na to, czego jeszcze nie ma. Pracownicy i doktoranci Zakładu opisują kulturę współczesną z perspektywy polskiej, jednak w sposób, który pozwala usytuować zjawiska lokalne w kontekście procesów przekraczających uwarunkowania kultury narodowej. Z tego punktu widzenia w Zakładzie prowadzone są również badania społeczeństw i kultur obcych, zwłaszcza obszaru nordyckiego. Wykorzystywane przy tym elementy wiedzy z zakresu idei politycznych służą wydobywaniu odmienności rozwiązań systemowych i publicznych będących punktem wyjścia do lokalnej krytyki społecznej. Szczególne miejsce w dociekaniach zespołu badawczego Zakładu zajmują zjawiska spoza głównego nurtu kultury, takie, które wciąż pozostają słabo rozpoznane i których rozumienie wymaga rewizji tradycyjnych pojęć i założeń klasycznej humanistyki. Różnorodność zainteresowań naukowych w Zakładzie znajduje odzwierciedlenie w działalności dydaktycznej i naukowej podejmującej między innymi zagadnienia dyskursów religijnych, pamięci zbiorowej, praktyk lekturowych, praktyk podróżopisarskich, nowych ruchów społecznych, dyskursów subkultur czy zjawisk kultury miejskiej z uwzględnieniem jej tak zwanych marginaliów, np. kultury sanitarnej. Prace prowadzone w Zakładzie stale też podejmują refleksję nad miejscem kulturoznawców we współczesnym świecie – służą temu z jednej strony badania losów absolwentów IKP, z drugiej zaś krytyczny namysł nad polityką naukową w Polsce i w Europie.

Pracownicy i terminy ich dyżurów w letniej sesji poprawkowej  r. a. 2020/21

UWAGA! Wszystkie dyżury w letniej sesji poprawkowej odbywają się online, po wcześniejszym kontakcie mailowym.

dr hab. Roman Chymkowski (kierownik Zakładu), roman.chymkowski@gmail.com
czwartki 9:30-10:30

dr hab. Marcin Napiórkowski, napiorkowski.m@gmail.com
po uprzednim umówieniu się przez email

dr hab. Włodzimierz Pessel, w.pessel@uw.edu.pl
czwartki 9:30-10:30

dr hab. Marta Zimniak-Hałajko, m.zimniak@uw.edu.pl
po uprzednim umówieniu się przez email (od 17 do 30 września na urlopie)

dr Paweł Dobrosielski, p.dobrosielski@uw.edu.pl
terminy ustalane przez email

.

Doktoranci

mgr Kaja Kojder-Demska, kkojder@o2.pl

mgr Agata Sutkowskaa.llp.sutkowska@gmail.com

mgr Jacek Wajszczak, Jacek.wajszczak@gmail.com

mgr Anna Zalewska, wywijanna@gmail.com

mgr Bożena Taran, b.taran@student.uw.edu.pl

mgr Małgorzata Adamczyk, malgorzata.j.adamczyk@gmail.com

mgr Magdalena Lara, magdalena.lara@wp.pl

mgr Agnieszka Szypulska, agnieszka.szypulska@uw.edu.pl

po kontakcie mailowym

mgr J. Szpilka, jasszpilka@gmail.com

mgr Tomasz Królak, tomasz.m.krolak@gmail.com

po uprzednim kontakcie mailowym

mgr Barbara Dynda, basia.dynda@gmail.com

piątki, godz.16:30-17:30 (dyżury zdalne na Zoomie po uprzednim kontakcie mailowym)

mgr Jan Frydrych, frydrych.jan@gmail.com

mgr Marlena Rycombel, m.rycombel@student.uw.edu.pl

mgr Patrycja Pichnicka-Trivedi, patrycja.pichnicka@op.pl

po wcześniejszym umówieniu mailem

Współpracownicy

prof. em. dr hab. Roch Sulima, roch_sulima@wp.pl

dr Artur Szarecki, szarecki.artur@gmail.com

dr Łukasz Bukowiecki, l.m.bukowiecki@gmail.com

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl