05 października 2014

dr hab. Paweł Majewski, prof. ucz.

dr hab. Paweł Majewski, prof. ucz.

dr hab. Paweł Majewski, prof. ucz. (1978) – adiunkt w Zakładzie Historii Kultury IKP, w latach 2012-2016 zastępca dyrektora Instytutu ds. studenckich. Zajmuje się kwestią związków między praktykami piśmiennymi i kształtowaniem się wartości kulturowych oraz twórczością Stanisława Lema.

W IKP prowadzi zajęcia z historii kultury antycznej oraz konwersatoria o muzyce i o literaturze nowoczesnej.

Jest członkiem redakcji kwartalnika „Przegląd Filozoficzno-Literacki”.

Autor książek Między zwierzęciem a maszyną. Utopia technologiczna Stanisława Lema (2007); Pismo, tekst, literatura. Praktyki piśmienne starożytnych Greków i matryca pamięci kulturowej Europejczyków (2013, Nagroda Rektora UW) oraz współredaktor podręcznika Antropologia antyku greckiego (2011), Tekstualizacja doświadczenia. Studia o piśmiennictwie greckim (2015, seria Monografie Humanistyczne FNP); Lew, który mówi. Esej o granicach językowego wyrazu doświadczenia(2017).

W latach 2008 i 2009 otrzymywał stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, a w 2008 stypendium Rektora UW.


Wybrane publikacje

 • Chopinowskie igrzysko. Historia Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina 1927-2015
 • Ada Arendt, Marcin Bogucki, Paweł Majewski, Kornelia Sobczak

Chopinowskie igrzysko. Historia Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina 1927-2015
Więcej
Between an Animal and a Machine
Więcej
 • Antropologia pamięci
 • oprac. Roman Chymkowski, Paweł Dobrosielski, Paweł Majewski, Marcin Napiórkowski, Paweł Rodak, Roch Sulima

  Warszawa 2018
Antropologia pamięci
Więcej
Dwie próby o literaturze
Więcej
Lew, który mówi
Więcej
 • Tekstualizacja doświadczenia
 • Paweł Majewski

  Toruń 2015
Tekstualizacja doświadczenia
Więcej
Pismo, tekst, literatura
Więcej
Między zwierzęciem a maszyną
Więcej
 • Antropologia antyku greckiego
 • oprac. Włodzimierz Lengauer, Lech Trzcionkowski, red.: Włodzimierz Lengauer, Paweł Majewski, Lech Trzcionkowski, wstęp: Włodzimierz Lengauer

  Warszawa 2011
Antropologia antyku greckiego
Więcej
 • Kulturologia polska XX w. (t. 2: L-Ż)
 • oprac. Grzegorz Godlewski, Andrzej Kołakowski, Joanna Kubicka, Paweł Majewski, Andrzej Mencwel (przewodniczący), Paweł Rodak, Małgorzata Szpakowska

  Warszawa 2014
Kulturologia polska XX w. (t. 2: L-Ż)
Więcej
 • Kulturologia polska XX w. (t. 1: A-K)
 • oprac. Grzegorz Godlewski, Andrzej Kołakowski, Joanna Kubicka, Paweł Majewski, Andrzej Mencwel (przewodniczący), Paweł Rodak, Małgorzata Szpakowska

  Warszawa 2014
Kulturologia polska XX w. (t. 1: A-K)
Więcej

Tagi:

Data publikacji: 31-03-2015

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl