Przejdź do głównej treści →

Zespół Badań nad Filmem

Skład: dr hab. Seweryn Kuśmierczyk, prof. ucz. (kierownik Zespołu), dr Robert Birkholc (Instytut Literatury Polskiej, Wydział Polonistyki UW), mgr Agnieszka Korycka, dr Michał Mróz, dr Jacek Pająk, dr Lidija Rezoničnik (Instytut Slawistyki, Wydział Filozoficzny Uniwersytetu w Lublanie), mgr Paweł Stroiński

Zespół powstał w 2014 roku. Prace prowadzone w Zespole skupiają się wokół zagadnień związanych z obecnością obrazu filmowego w kulturze w wymiarze historycznym, teoretycznym i estetycznym: od badania kina autorskiego (w Polsce i zagranicą), poprzez zagadnienia dotyczące przemian medialnych i artystycznych w kinie współczesnym, także w filmie animowanym.

Zagadnienia szczegółowe podejmowane w badaniach Zespołu dotyczą analizy i interpretacji dzieła filmowego, statusu obrazu w filmie i w nowych mediach oraz praktyk produkcyjnych, jak dźwięk w kinie, sztuka operatorska, scenopisarska, montaż filmowy.

Strona internetowa Zespołu  http://analizafilmu.pl/

Facebook http://bit.ly/2TVJvcd

Zespół realizuje filmoznawczy projekt edukacyjny Edukacja Spojrzenia dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kanał filmowy projektu Edukacja Spojrzenia:  http://bit.ly/2TXOqJE

Strona internetowa Edukacja Spojrzenia  http://edukacjaspojrzenia.pl/

W ramach prac Zespołu powstały monografie:

Antropologia postaci w dziele filmowym, pod red. naukową dr hab. Seweryna Kuśmierczyka, prof. ucz., Czuły Barbarzyńca Press, 428 stron, Warszawa 2015.

„Faraon”. Poetyka filmu, pod red. naukową dr hab. Seweryna Kuśmierczyka, prof. ucz., Czuły Barbarzyńca Press, 680 stron, Warszawa 2016.

Link do audycji o książce: http://www.rdc.pl/podcast/radioczuly-faraon-poetyka-filmu/

„Faraon”. Rozmowy o filmie, pod red. dr hab. Seweryna Kuśmierczyka, prof. ucz., z przedmową Agnieszki Koryckiej, Czuły Barbarzyńca Press, 498 stron, Warszawa 2017, (tom materiałów źródłowych towarzyszący monografii „Faraon”. Poetyka filmu).

Doświadczenie wewnętrzne bohatera w dziele filmowym, pod red. naukową dr hab. Seweryna Kuśmierczyka, prof. ucz., Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 458 stron, Warszawa 2017.

„Wesele”. Filmowa mandala – monografia filmu Andrzeja Wajdy (monografia zbiorowa w serii Monografie Arcydzieł Polskiego Kina), 904 strony. Czuły Barbarzyńca Press, Warszawa 2022. Książka otrzymała w 2023 roku nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej z uzasadnieniem: „za stworzenie wyczerpującej monografii, która może służyć jako wzorzec wielopłaszczyznowej analizy akademickiej”.

Zabłąkani podróżni. „Matka Joanna od Aniołów” – monografia filmu Jerzego Kawalerowicza (monografia zbiorowa w serii Monografie Arcydzieł Polskiego Kina), w przygotowaniu.

 

Film prezentujący książki z serii antropologiczno-morfologicznej.

 

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności