Przejdź do głównej treści →

Pracownia Studiów Miejskich

pokój 04 (niski parter)
tel. 22 55 20 884
kierownik: dr hab. Igor Piotrowski
e-mail: igorpiotrowski79@gmail.com
Facebook:  https://www.facebook.com/pracownia.studiow.miejskich

Profil naukowy Pracowni Studiów Miejskich

Pracownia odpowiada na potrzebę podjęcia przez kulturoznawców problematyki miejskiej, dotychczas obecnej raczej w badaniach specjalistycznych subdyscyplin innych nauk humanistycznych i społecznych. Jej idea wyrosła spontanicznie z cyklu organizowanych od 2009 roku sympozjów „Humanistyczne perspektywy badania miasta”, koordynowanych przez dr. hab. Włodzimierza Pessela i dr. hab. Igora Piotrowskiego.

Przedmiotem zainteresowania Pracowni są: po pierwsze – oddolne praktyki użytkowania miasta (fenomeny codzienności, incydenty, narracje, opowieści przestrzenne: „nowe mitologie” i „stare” legendy miejskie), a po drugie – aktywność twórców licencjonowanych, praktyki pisania kultury metropolii („wysoka” proza, literatura popularna i kryminalna, teksty folkloru, filmy dokumentalne i fabularne, piosenki). W badaniach Pracowni łączących perspektywy antropologii kultury, antropologii słowa, antropologii kultury wizualnej, historii kultury oraz socjologii humanistycznej, podstawowym przedmiotem badania są świadectwa językowe poszerzone jednak o innego rodzaju wypowiedzi. Metody badań obejmują między innymi obserwacje terenowe, rekonstrukcje historyczno-kulturowe, analizę wtórną źródeł pisanych, w tym gazet, tworzących strukturalny model rzeczywistości, odczytywanie miejskich kodów regulacyjnych (takich jak plany zabudowy, mapy, rozkłady jazdy), metodę biograficzną, dekonstrukcję literacką jako propozycję percepcji przestrzeni miejskiej oraz internalizacji jej wzorów.

Podstawowym terenem kwerend i analiz są w Pracowni Studiów Miejskich miasta polskie ze szczególnym uwzględnieniem Warszawy. Badacze Pracowni nie stronią jednak od porównań, wykorzystywania danych z innych miast Europy, zwłaszcza Europy Środkowej i Zachodniej, oraz Ameryki.

Zespół Pracowni Studiów Miejskich

Członkowie

dr Marta Bukowiecka – Pracownia Poetyki Historycznej IBL PAN
dr Łukasz Bukowiecki
Marcin Gołąb – Zakład Historii Kultury IKP
dr hab. Agnieszka Karpowicz, prof. UW – Zakład Antropologii Słowa IKP
dr Piotr Kubkowski – Zakład Historii Kultury IKP
Martyna Miernecka – Zakład Antropologii Słowa IKP
dr Konrad Niciński – Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN
dr Weronika Parfianowicz – Zakład Historii Kultury IKP (kierowniczka specjalizacji Kultura miejska)
dr hab. Włodzimierz Karol Pessel – Zakład Kultury Współczesnej IKP
dr hab. Igor Piotrowski – Zakład Historii Kultury IKP
Kornelia Sobczak – Zakład Historii Kultury IKP
Agnieszka Witkowska-Krych – Korczakianium, Muzeum Warszawy

Współpracownicy

Joanna Berg– fotografka, animatorka kultury
dr Sylwia Chutnik – pisarka
Paweł Dunin-Wąsowicz – Wydawnictwo Lampa i Iskra Boża
Anna Gańko – Zakład Antropologii Słowa IKP
dr Joanna Kubicka – Zakład Historii Kultury i Zespół Sztuk społecznych IKP UW
Katarzyna Kuzko-Zwierz – kierowniczka Muzeum Warszawskiej Pragi
Mikołaj Łątkowski – Zakład Antropologii Słowa IKP
Aleksandra Łuczak – Uniwersytet Europejski Viadrina
dr hab. Mikołaj Madurowicz – Centrum Badań nad Kulturą Warszawy UW/Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW 
Jakub Papuczys – Katedra Performatyki UJ
dr hab. Elżbieta Rybicka – Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych UJ
dr Xawery Stańczyk – poeta, badacz kultury alternatywnej
prof. em. dr hab. Roch Sulima – Uniwersytet SWPS
Agnieszka Szypulska – Zakład Kultury Współczesnej IKP
prof. dr hab. Grażyna Szelągowska – Instytut Historyczny UW
dr Clara Zgoła – Zakład Antropologii Słowa IKP, CRAL CNRS-EHESS (Paryż)

Specjalizacja „Kultura Miejska”

Specjalizacja „Kultura miejska” dla studentów II stopnia (magisterskich) kierunku kulturoznawstwo – wiedza o kulturze w IKP UW. Pierwszy nabór w roku akademickim 2013–14.

Dorobek zespołu

Publikacje książkowe przygotowane przez zespół Pracowni

• Seria książkowa „Topo-Grafie” (pod redakcją Agnieszki Karpowicz, Piotra Kubkowskiego, Włodzimierza Karola Pessela i Igora Piotrowskiego). Publikacja powstała w ramach grantu (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki) kierowanego przez dr hab. Agnieszkę Karpowicz. Nakładem warszawskiego wydawnictwa „Lampa i Iskra Boża” ukazały się cztery  tomy:

– Tętno pod tynkiem. Warszawa Mirona Białoszewskiego (2013).
Fragment książki na łamach „Dwutygodnika”.

– Ceglane ciało, gorący oddech. Warszawa Leopolda Tyrmanda (2015).
Inspirowana książką rozmowa Sylwii Chutnik i Karoliny Sulej.

– Sto metrów asfaltu. Warszawa Marka Hłaski (2016).

– Ułamek błękitu i chmur. Warszawa Tadeusza Konwickiego (2017).

• Tom Miasto na żądanie – aktywizm, polityki miejskie, doświadczenia pod redakcją Łukasza Bukowieckiego, Martyny Obarskiej i Xawerego Stańczyka, słowo wstępne Włodzimierz Karol Pessel, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014.

• Udział w projekcie naukowym i edytorskim Muzeum Warszawy, którego efektem jest obszerna publikacja Legendy warszawskie. Antologia (2016). Wybór legend: Anna Marta Zdanowska. Opracowanie, przypisy, redakcja i korekta: Julia Odnous. Posłowie: Łukasz Bukowiecki (PSM). Noty rozdziałowe: Łukasz Bukowiecki (PSM), Zuzanna Flisowska, Marcin Gołąb (PSM), Agnieszka Witkowska-Krych (PSM).

Sesje naukowe przygotowane przez pracownię
Sesje z cyklu  „Humanistyczne perspektywy badania miasta” organizowane od roku 2009:

 

22 maja 2009: Codzienność i miasto. Warszawa, miasto, historia kultury. Materiały opublikowane w tematycznym numerze periodyku naukowego „Przegląd Humanistyczny” (2010, nr 3).

10 grudnia 2010: Miasto – opowieści przestrzenne. Materiały opublikowane w tematycznym numerze periodyku „Kultura Miasta” wydawanym przez Fundację Miasto (2011, nr 2).

14 grudnia 2011: Autobusy, tramwaje, kolejki (środki transportu i miejska komunikacja kulturowa). Materiały opublikowane w tematycznym numerze periodyku naukowego „Kultura Współczesna” wydawanym przez Narodowe Centrum Kultury (2012, nr 2).

9 maja 2012: Zieleń miejska (w Warszawie). Inspiracje, analizy, paralele. Materiały opublikowane w postaci wkładki tematycznej do czasopisma kulturalnego „Lampa”.

17 kwietnia 2013: Topografie. Materiały ukazały się w postaci bloku na łamach periodyku „Teksty Drugie” (2014, nr 6).

14 maja 2014: Miasta i legendy. Materiały opublikowane w czasopiśmie „Białostockie Studia Literaturoznawcze” (2015, nr 7)

14 stycznia 2015: Miasta i piosenki. Materiały z sesji opublikowane na łamach „Kultury Popularnej” (2017, t. 3, nr 53).

18 maja 2016: Siedemdziesiąty szósty. Sesja ekstraordynaryjna na 40-lecie IKP (1976–2016). Materiały opublikowane w czasopiśmie naukowym „Kultura i Historia” (2017, nr 1):

20 kwietnia 2017: Miasta/Awangardy

Pozostałe:

Panorama Tatr na Dynasach. 120 lat później, sesja naukowa i debata nad przyszłością miejsca, IKP UW, 23 VI 2017.

Wystawy

• Wystawa Pamiętnik massażystki, czyli przestrzenie intymne Warszawy przełomu XIX i XX w. (poświęconej postaci Marii Jadwigi Strumff), której kuratorem był dr Piotr Kubkowski. Wystawę, będącą częścią festiwalu „Nowi Warszawiacy”, można było oglądać w Muzeum Woli od 8 września do 22 grudnia 2015 roku.
Audycja w „Radiu dla Ciebie”

• Wystawa Znikające krajobrazy. „Opowieść przestrzenna” Mirona Białoszewskiego w Muzeum Pragi (15 czerwca – 30 października 2016). Kuratorkami wystawy były prof. Agnieszka Karpowicz i Aleksandra Duralska. W przygotowaniu wydarzeń towarzyszących wzięli udział dr Weronika Parfianowicz i dr Piotr Kubkowski, a także studentki i studenci (słuchacze specjalizacji „Kultura miejska”) Zuzanna Murawska, Zuzanna Radzimirska, Hanna Rawska i Krzysztof Średziński („Wio do tramwaju. Mironiczna przejażdżka po Warszawie”).

Rozmowa z kuratorką wystawy w radiu „TOK FM”.

Recenzja z wystawy na łamach „Gazety Stołecznej”.

Debaty

• Debata „Kurortu to tu nie masz. Kulturoznawstwo a architektura”. 14 stycznia 2016 roku w kawiarni obywatelskiej „PaństwoMiasto” o idei osiedla społecznego i współczesnych osiedlach mieszkaniowych rozmawiali Ewa Kuryłowicz, Michał Mioduszewski (goście) i Piotr Kubkowski (z ramienia PSM). Dyskusję prowadził Włodzimierz Karol Pessel.

Strony internetowe prowadzone przez członków pracowni

Strona internetowa powstała w ramach grantu Topo-Grafie: miasto, mapa, literatura (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki) kierowanego przez dr hab. Agnieszkę Karpowicz.

Blogi prowadzone przez członków pracowni

Blog poświęcony miejskim muzeom prowadzony przez Łukasza Bukowieckiego.

Blog poświęcony „kulturze mieszkania”, prowadzony przez dr Weronikę Parfianowicz.

• Blog poświęcony kulturze osiedli mieszkaniowych, prowadzony przez dr Piotra Kubkowskiego, wraz ze studentami.

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności