Przejdź do głównej treści →

Zespół Literacy Studies i Badania Edukacji

Skład: dr hab. Marta Rakoczy, prof. ucz., dr hab. Agnieszka Karpowicz, prof. ucz., dr hab. Tarzycjusz Buliński (UG).

Zakres badań:

Podstawowym polem badań zespołu jest splot badań nad piśmiennością oraz badań edukacji związanej z różnorodnym wykorzystaniem pisma (w tym kontrtekstowości i kontrpiśmienności) w projektach kształcenia i nauczania (dzieci, młodzieży, dorosłych). Zespół bada piśmienność; (1) poprzez różne jej konkretyzacje w postaci instytucji, dyskursów, gatunków i praktyk piśmiennych; (2) poprzez różne współczesne kategorie charakterystyczne dla nowych i krytycznych badań piśmienności, takie jak: piśmienność multimodalna, piśmienność cyfrowa, piśmienności usytuowane, globalne polityki piśmienności, piśmienność krytyczna, kontrpiśmienność, visual literacy, emotional literacy; (3) za pomocą różnorodnych metodologii związanych z badaniami jakościowymi: analizą tekstów i dyskursu, badaniami w działaniu (związanymi, między innymi, z edukacją literacką), pogłębionymi wywiadami narracyjnymi oraz autoetnografią.

Dorobek naukowy Zespołu Literacy Studies i Badania Edukacji

  • „Kultura Współczesna” 2017, nr 4 numer tematyczny Krajobrazy typograficzne wyłoniony w konkursie redakcji na 2017 r. (koncepcja numeru i współredakcja Agnieszka Karpowicz, Marta Rakoczy)
  • „Teksty Drugie” 2015, nr 4 – numer tematyczny Performase piśmienne (koncepcja numeru i współredakcja Agnieszka Karpowicz, Marta Rakoczy)
  • Almanach antropologiczny V. Szkoła/Pismo, red. Marta Rakoczy, Tarzycjusz Buliński, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015.

Zespół prezentował wyniki badań z zakresu literacy studies m. in. podczas cyklicznych konferencji międzynarodowych Federation of European Literacy Associations i konferencjach z cyklu „Literacy and Contemporary Society” i „Les écritures des archives” we współpracy IKP UW/EHESS/Columbia University (publikacja: „Fabula”, wrzesień 2019).

Członkinie Zespołu prowadzą też działania edukacyjne m. in. współpraca Agnieszki Karpowicz z Planetarium Centrum Nauki Kopernik w Warszawie (scenariusz, opieka literacka i merytoryczna nad filmem „Halo, Ziemia!”), współpraca Marty Rakoczy przy projekcie Photon (Centrum Nauki Kopernik – analiza badań etnograficznych związanych z zabawkami edukacyjnymi wprowadzającymi w świat programowania), warsztaty korczakologiczne Marty Rakoczy, oparte na idei piśmienności krytycznej w niepublicznej szkole podstawowej; prace z zakresu edukacji literackiej (m. in. wystawa Znikające krajobrazy. „Opowieść przestrzenna” Mirona Białoszewskiegow Muzeum Warszawskiej Pragi, 2016 r.; wiceprezes Fundacji im. Mirona Białoszewskiego).

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności