20 października 2015

mgr Marcin Gołąb

mgr Marcin Gołąb

mgr Marcin Gołąb (1988) – kulturoznawca i historyk, doktorant w Zakładzie Historii Kultury Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, członek Pracowni Studiów Miejskich IKP UW. Zajmuje się problematyką dziecka i dzieciństwa w ujęciu historycznym oraz we współczesnej kulturze polskiej. Interesuje się również tematyką studiów miejskich, varsavianistyką, a także kulturową recepcją współczesnych przemian medialnych i nowoczesnych technologii użytkowych.

Prowadził zajęcia z wiedzy o kulturze i antropologii kultury, a także autorskie konwersatorium Miasto, dziecko i dzieciństwo w mieście. W roku akademickim 2015/2016 współprowadził konwersatorium Dziedziniec główny UW po 1945 roku w działaniu i w doświadczeniu. Warsztat. W latach 2014-2017 uczestniczył w pracach zespołu grantowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – „Topo-Grafie: miasto, mapa, literatura”.

Od października 2015 r. pełni funkcję sekretarza Zakładu Historii Kultury. Jest redaktorem naukowego kwartalnika „mała kultura współczesna” (http://malakulturawspolczesna.org).

Opublikował teksty i artykuły:

Marsz do swojego pokoju! Przestrzeń dziecka w powojennej Polsce z perspektywy mieszkania, „Kultura Współczesna. Teoria, interpretacje, praktyka”, nr 4, 2016, s. 15-35;
„Patrz ojcze, jak ciężko jeszcze pracują ludzie”. Konwicki, „Władza” i robotnicy [w:] „Ułamek błękitu i chmur”. Warszawa Tadeusza Konwickiego, red. A. Karpowicz, P. Kubkowski, W. Pessel, I. Piotrowski, Warszawa 2017, s. 71-93;
„Nie ma prawdy o trudzie ich pracy”. O pełnym zawodów życiu Marka Hłaski, w: „Sto metrów asfaltu”. Warszawa Marka Hłaski, red. A. Karpowicz, P. Kubkowski, W. Pessel, I. Piotrowski, Lampa i Iskra Boża, Warszawa 2016, s. 316-336;
Podejrzany gość z notesem, czyli Tyrmand knajpiany, w: Ceglane ciało, gorący oddech. Warszawa Leopolda Tyrmanda, red. A. Karpowicz, P. Kubkowski, W. Pessel, I. Piotrowski, Lampa i Iskra Boża, Warszawa 2015, s. 273-297;
Od piaskownicy do sandboxa. Z problematyki internetowych badań nad dzieckiem i dzieciństwem, „Humanistyka XXI wieku. Rocznik doktorantów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego”, nr 1 (6), 2016, s. 71-79;
Znad Emajogi nad Wisłę.W poszukiwaniu tekstu krakowskiego, „Białostockie Studia Literackie” nr 7, 2015, s. 105-116;
Tony papierów, tomy analiz. O biedzie, urzędnikach i biurokracji w Indiach, „Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia” nr 2, 2016, s. 249-257;
• Zestaw haseł dotyczących tła historyczno-topograficznego w wydawnictwie Legendy warszawskie. Antologia, pod red. Julii Odnous i Anny Marty Zdanowskiej Warszawa 2016;
Czy można grać na niby? O książce Jespera Juula „Sztuka przegrywania. Esej o bólu, jaki wywołują gry wideo”, „Mała Kultura Współczesna” nr 10, 2016;
Plac zabaw w każdej wsi, trampolina przy każdym domu. Przyczynek do badań nad miejscem dziecka na współczesnej polskiej prowincji, „mała kultura współczesna” nr 4, 2015;
Lekcja muzealnej etnografii. O wystawie Cargo/(nie)materialność, „mała kultura współczesna” nr 10, 2015;
Testament Stanisława Tarnowskiego, pisarza żup wielickich, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” t. 59 (2011), z.3-4, s. 304-312.


Wybrane publikacje

Tagi:

Data publikacji: 20-10-2015

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl