Przejdź do głównej treści →

Zespół Sztuk Społecznych

Pokój 11 (II piętro)

tel. 22 55 20 209

e-mail: sztukispoleczne@uw.edu.pl

kierująca zespołem: dr Zofia Dworakowska

Zespół Sztuk Społecznych odpowiada za stronę programową i organizacyjną kierunku sztuki społeczne, realizuje projekty społeczno-artystyczne oraz prowadzi działalność naukowo-badawczą. Indywidualne zainteresowania członkiń zespołu obejmują m.in. pamięć społeczną i dziedzictwo kulturowe, idee zaangażowania społecznego, formy uczestnictwa w kulturze, sztukę zaangażowaną, studia miejskie, krytykę instytucjonalną, metodologie badań jakościowych.

Zespół realizuje działania związane ze społeczną rolą uniwersytetu i jego relacjami ze środowiskiem pozaakademickim m.in. Pracownie Terenowe, Projekt Powiśle, UW/Introspekcje, UW/Przekroczenia. Obok stałej współpracy z instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi, zespół regularnie angażuje się w prace eksperckie w polu kultury (m.in. konsultacje dokumentów strategicznych, udział w pracach komisji konkursowych, tworzenie materiałów edukacyjnych, udział w radach programowych), a także realizuje konsultacje społeczne i wspiera działania lokalne (m.in. współtworząc partnerstwa lokalne w warszawskich w dzielnicach Wierzbno, Wola i Muranów).

Do zespołu należą:

dr Zofia Dworakowska (kierująca studiami), zofia.dworakowska@uw.edu.pl

dr Joanna Zięba (pełnomocniczka ds. praktyk), j.kubicka@uw.edu.pl

mgr Natalia Gretzyngier, natalia.gretzyngier@uw.edu.pl

mgr Karolina Wróbel-Bardzik (opiekunka roku), k.wrobelbardzik@uw.edu.pl

W latach 1997-2020 zespół zajmował się organizacją specjalizacji animacja kultury, która przeznaczona była dla studentek i studentów studiów magisterskich. Dorobek teoretyczny i praktyczny specjalizacji stanowi podstawę założeń programowych studiów praktycznych drugiego stopnia sztuki społeczne.

Absolwentki i absolwenci specjalizacji pracują dziś w instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych, prowadzą niezależną działalność społeczną i artystyczną. Zespół  specjalizacji realizował liczne projekty krajowe i międzynarodowe poświęcone kształceniu w dziedzinie animacji kultury, pracy ze społecznościami lokalnymi i partycypacji przez sztukę. Z programem specjalizacji oraz projektami zrealizowanymi w latach jej funkcjonowania można zapoznać się na stronie: www.animacjakultury.pl

 

Współorganizatorem specjalizacji animacja kultury oraz projektów podejmowanych przez Zespół było Stowarzyszenie Katedra Kultury.

Dyżury Zespołu Sztuk Społecznych:

Dyżury online są możliwe po uprzednim kontakcie mailowym. Aktualne terminy dyżurów tutaj.

 

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności