Przejdź do głównej treści →

Zespół Badań Mody i Dizajnu

Międzyzakładowy Zespół Badań Mody i Dizajnu działał w latach 2012–2016 w składzie: dr hab. Justyna Jaworska (wówczas dr), dr Agata Zborowska (wówczas mgr), mgr Anna Konieczyńska, mgr Karolina Sulej, a przez krótszy czas mgr Wojciech Moćko i mgr Klaudia Rachubińska. Zajmował się nowymi na polskim gruncie próbami wprowadzenia do programu zajęć i obiegu akademickiego elementów fashion studies,czyli kulturowych studiów nad modą. Ta interdyscyplinarna dziedzina sytuuje się na przecięciu antropologii kultury i płci, kultury wizualnej, socjologii i historii obyczaju.

Zespół zorganizował trzy konferencje: Moda mimo wszystko (IKP,  24–25 września 2012); Bądźmy realistami, żądajmy niemożliwego. Utopie i fantazje w modzie i dizajnie (IKP, 14–15 listopada 2013); Nasza klasa. Moda i dizajn jako wyznaczniki statusu (Krytyka Polityczna, 17 kwietnia 2015).

Zespół wygrał konkurs na numer tematyczny czasopisma naukowego „Kultura Współczesna” (MODA, nr 4/2013), z koncepcją i wstępem Justyny Jaworskiej i Agaty Zborowskiej.

Materiały z drugiej konferencji w zbiorowej współredakcji złożyły się na wydawnictwo internetowe Bądźmy realistami, żądajmy niemożliwego. Utopie i fantazje w modzie i dizajnie, Warszawa 2014.

Pod redakcją Agaty Zborowskiej ukazał się też tematyczny, poświęcony modzie numer „małej kultury współczesnej” (4/2013) z tekstami Klaudii Rachubińskiej, Karoliny Sulej, Agaty Zborowskiej i innych.

Ponadto każda z członkiń miała swoją listę indywidualnych występów konferencyjnych i publikacji związanych z modą, m.in. w „Czasie Kultury”, „Kulturze Współczesnej”, „Przeglądzie Humanistycznym”, „Kontekstach”, ale też (Agata Zborowska) w „Fashion Theory. The Journal of Dress, Body and Culture” czy „Critical Studies on Fashion and Beauty”.

Karolina Sulej wydała popularnonaukową książkę Modni. Od Arkadiusa do Zienia, Świat Książki, Warszawa 2014.

Zespół był też zaangażowany w zajęcia dydaktyczne:

  • konwersatorium Teorie mody (prowadzone przez Agatę Zborowską i Justynę Jaworską, 2012/13) wprowadzało teksty słabiej w Polsce obecne, często anglojęzyczne, w szerszych niż poszczególne trendy kontekstach, na przykład modernizmu czy globalizacji;
  • konwersatorium Karoliny Sulej Stan wyjątkowy mody. Ubranie w ustroju totalitarnym (2013) poświęcone było nieoczywistym, historycznym kontekstom stroju;
  •  pod kierunkiem Justyny Jaworskiej na seminariach „Estetyka polskiej kultury popularnej w XX wieku” (2014/15, 2015/16) oraz „Teorie kultury popularnej” (2016/217, 2017/18) powstało i zostało obronionych siedem prac magisterskich o tematyce związanej z teorią i praktykami mody.
Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności