Przejdź do głównej treści →

Zakład Teatru i Widowisk

pokój 01 (niski parter)
tel. 22 55 20 451
e-mail: teatrikp.polon@uw.edu.pl
kierowniczka: dr hab. Agata Chałupnik

Profil naukowy Zakładu Teatru i Widowisk

Badania naukowe prowadzone w Zakładzie Teatru i Widowisk koncentrują się na zagadnieniach antropologii widowisk, historii teatru XIX i XX wieku oraz teorii teatru i performansu.

W widowiskach kulturowych, takich jak ceremoniały, zawody sportowe, widowiska kultowe, pochody karnawałowe, spektakle teatralne i taneczne, znajduje kulminację performatywność wszelkich działań społecznych. Widowiska kulturowe aktualizują mit spójności społeczeństwa i sankcjonują przekształcenia jego struktury – są samym życiem społecznym w jego największej intensywności. Są samą kulturą pojętą jako całość w tym, co w niej najbardziej dynamiczne, najintensywniejsze, co jest ośrodkiem świątecznego wrzenia. Teatr pełni w tym kontekście rolę komentarza metaspołecznego, historii, jaką każda społeczność opowiada o samej sobie.

Istotnym aspektem naszych badań jest refleksja na temat usytuowania teatru w sieci władzy, rozpatrywanie go jako narzędzia konstytuowania dominującego porządku i/lub przestrzeni kontrhegemonicznych narracji, co zasadniczo obejmuje naszą badawczą wrażliwość na kategorie, za pomocą których powstają społeczne klasyfikacje. W tym polu sytuują się nasze badania uwzględniające perspektywę post/dekolonialną, studia o niepełnosprawności czy historię kobiet w teatrze.

Śledząc zjawiska teatru współczesnego, a także przeszłego, poszerzając rozumienie teatru o zróżnicowane pole widowisk społecznych i artystycznych performansów, dokonujemy rekonstrukcji historii ciał. Teatr i widowiska badamy jako przestrzeń reprezentacji różnorodnych form ucieleśnienia oraz podmiotowości i tożsamości, jako przestrzeń ustanawiania i renegocjacji kulturowych kategorii normy i nienormatywności.

Pracownice i pracownicy oraz terminy ich dyżurów w semestrze letnim 2022/2023

prof. em. dr hab. Roman Taborski

prof. dr hab. Wojciech Dudzik, wdudzik@uw.edu.pl
poniedziałki, 13:15–14:15 (dziekanat, pok. 116)
piątki, 12:00–13:00 (IKP, s. 01)
(po wcześniejszym kontakcie mailowym)

prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz, l.kolankiewicz@uw.edu.pl
środy, 14:45–15:45 (stacjonarnie)
czwartki, 17:00–18:00 (zdalnie, po uprzednim kontakcie mailowym)

dr hab. Agata Chałupnik, (kierowniczka Zakładu) a.chalupnik@uw.edu.pl
wtorki, 10:00–11:00 (zdalnie, po uprzednim kontakcie mailowym)
czwartki, 13:00–14:00 (stacjonarnie)

dr hab. Piotr Morawski, p.morawski@uw.edu.pl
poniedziałki, 13:15–14:15 (stacjonarnie)
wtorki, 10:00–11:00 (zdalnie, po uprzednim kontakcie mailowym)

dr Marcin Bogucki, mbogucki@uw.edu.pl
poniedziałki, 14:45–15:45 (stacjonarnie)
wtorki, 15:30–16:30 (zdalnie, po uprzednim kontakcie mailowym)

dr Zofia Dworakowska, zofia.dworakowska@uw.edu.pl (stacjonarnie, pok. 11)
poniedziałki, 10:30–11:30
czwartki, 14:00–15:00

dr Ewelina Godlewska-Byliniak, e.godlewska-by@uw.edu.pl
poniedziałki, 10:30–11:30 (zdalnie, po uprzednim kontakcie mailowym)
wtorki, 10:30–11:30 (stacjonarnie)

dr Agata Łuksza, agata.luksza@uw.edu.pl
urlop

dr Dorota Sosnowska, de.sosnowska@uw.edu.pl
poniedziałki, 10:00–11:00 (zdalnie, po uprzednim kontakcie mailowym)
środy, 12:00–13:00 (stacjonarnie).

Doktorantki i doktoranci

mgr Zuzanna Kann-Skorupska (sekretarz Zakładu), zuzanna.kann@gmail.com

mgr Michał Kurkowski, michal.e.kurkowski@gmail.com

mgr Witold Mrozek, w.mrozek@uw.edu.pl

mgr Monika Ryszawa, monia.ryszawa@gmail.com

Ida Ślęzak, ida.fijas@gmail.com

mgr Wiktor Uhlig, wiktoruhlig@wp.pl

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności