05 października 2014

dr hab. Paweł Rodak, prof. ucz.

dr hab. Paweł Rodak, prof. ucz.

dr hab. Paweł Rodak, prof. ucz. (1967) – historyk literatury i kultury polskiej, kulturoznawca, od 2016 roku profesor na Wydziale Slawistyki na Uniwersytecie Paris-Sorbonne oraz dyrektor Ośrodka Kultury Polskiej (Centre de civilisation polonaise); wcześniej dyrektor Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego (2012-2016) oraz kierownik Zakładu Historii Kultury IKP (2009–2013). Zajmuje się historią literatury i kultury polskiej XX wieku (ze szczególnym uwzględnieniem okresu wojennego i diarystyki) oraz antropologią słowa w kulturze (przede wszystkim praktykami pisma i druku).

Prowadzone zajęcia: antropologia kultury, antropologia słowa, antropologia pamięci, historia kultury polskiej XX wieku (wykład i ćwiczenia), Historia kulturowa – teorie, kategorie, problemy (proseminarium), Polska kultura nowoczesna (XIX i XX w.): postawy – praktyki pisma i druku – idee (seminarium magisterskie), konwersatoria: Reprezentacje Zagłady w Polsce i we Francji (razem z dr Justyną Kowalską-Leder i mgr Dorotą Felman), Antropologia historyczna / historia antropologiczna (razem z prof. Ewą Domańską), Doświadczenie obozowe i jego reprezentacje (razem z dr. Piotrem Filipkowskim), Człowiek nowoczesny i dziennik intymny.

Autor książek: Wizje kultury pokolenia wojennego (2000), Pismo, książka, lektura. Rozmowy: Le Goff, Chartier, Hébrard, Fabre, Lejeune (Warszawa 2009, tłum. ukraińskie 2016), Między zapisem a literaturą. Dziennik polskiego pisarza w XX wieku (Żeromski, Nałkowska, Dąbrowska, Gombrowicz, Herling-Grudziński) (Warszawa 2011; nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego II stopnia). Autor opracowania Pamiętnika Andrzeja Trzebińskiego (Warszawa 2001). Współredaktor i współautor wielu tomów zbiorowych, m.in.: Wojna: doświadczenie i zapis. Nowe źródła, problemy, metody badawcze (Kraków 2006), Antropologia pisma. Od teorii do praktyki (2010), Kulturologia polska XX wieku (2013), Od aforyzmu do zinu. Gatunki twórczości słownej (2014), Wśród ludzi, rzeczy i znaków. Krzysztofowi Pomianowi w darze (2016), Ekspozycje nowoczesności. Wystawy a doświadczanie procesów modernizacyjnych w Polsce (1821-1929) (2017), wyboru tekstów Philippe’a Lejeune’a „Drogi zeszycie…”, „drogi… ekranie”. O dziennikach osobistych (2010). Współautor podręcznika akademickiego Antropologia kultury (2005) oraz podręcznika do wiedzy o kulturze dla szkół ponadgimnazjalnych Człowiek w kulturze (2006).

Brał udział w następujących grantach zespołowych realizowanych w IKP UW: „Polska myśl kulturoznawcza XX wieku” (2003–2005), „Twórczość słowna w perspektywie antropologicznej: media, gatunki, praktyki”(2009–2011), „Antropologia pamięci” (2011–2014), „Praktyki językowe jako praktyki kulturowe w ujęciu antropologii słowa” (2012–2014), obecnie współkieruje projektem „Ekspozycje nowoczesności. Wystawy krajowe i tematyczne na ziemiach polskich w latach 1821–1929 a doświadczanie procesów modernizacyjnych” (2012–2015).

Od 2000 roku współpracuje z francuską uczelnią École des Hautes Études en Sciences Sociales (wielokrotne wyjazdy na seminaria i konferencje do Francji, dwukrotnie jako professeur invité, wspólnie organizowane konferencje i projekty badawcze), a także z Paris-Sorbonne. Członek Interdyscyplinarnego Zespołu Współpracy UW-EHESS. Członek francuskich grup badawczych:  EUR’ORBEM (Cultures et sociétés d’Europe orientale, balkanique et médiane) oraz „Autobiographie et Correspondances” (wcześniej „Genèse et Autobiographie”) (l’Institut des textes & manuscrits modernes, École Normale Supérieure, Paryż). Członek Steering Committee International Auto/Biography Association (IABA-Europe). Współpracownik Ośrodka Kultury Francuskiej na Uniwersytecie Warszawskim.

Członek redakcji wydawnictwa „Communicare. Almanach Antropologiczny”, Rady Programowej „Przeglądu Filozoficzno-Literackiego”, Rady Redakcyjnej pisma „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” (od 2012 roku), Rady Naukowej pisma „Kultura Współczesna” (od 2013 roku), Rady Naukowej pisma „Prace Literaturoznawcze” (od 2013 roku), Rady Naukowej pisma „Autobiografia. Literatura. Kultura. Media” (od 2014 roku), Rady Naukowej pisma „Narracje o Zagładzie” (od 2015 roku).

Członek Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, Stowarzyszenia „Katedra Kultury”, L’Association pour l’autobiographie et le patrimoine autobiographique oraz Kapituły Nagrody Naukowej im. Jerzego Giedroycia.


Wybrane publikacje

 • Antropologia pamięci
 • oprac. Roman Chymkowski, Paweł Dobrosielski, Paweł Majewski, Marcin Napiórkowski, Paweł Rodak, Roch Sulima

  Warszawa 2018
Antropologia pamięci
Więcej
 • Ekspozycje nowoczesności
 • red. Małgorzata Litwinowicz-Droździel, Iwona Kurz, Paweł Rodak

  Warszawa, 2017
Ekspozycje nowoczesności
Więcej
Письмо, книжка, лектура
Więcej
Wśród ludzi, rzeczy i znaków
Więcej
 • Almanach antropologiczny. Słowo/Obraz
 • red. Grzegorz Godlewski, Agnieszka Karpowicz, Iwona Kurz, Andrzej Mencwel, Paweł Rodak

  Warszawa 2010
Almanach antropologiczny. Słowo/Obraz
Więcej
 • Almanach antropologiczny. Twórczość słowna/Literatura
 • red. Grzegorz Godlewski, Agnieszka Karpowicz, Marta Rakoczy, Paweł Rodak

  Warszawa 2014
Almanach antropologiczny. Twórczość słowna/Literatura
Więcej
 • Almanach antropologiczny. Oralność/Piśmienność
 • red. Andrzej Mencwel, Grzegorz Godlewski, Agnieszka Karpowicz, Iwona Kurz, Paweł Rodak

  Warszawa 2007
Almanach antropologiczny. Oralność/Piśmienność
Więcej
 • Informator dydaktyczny
 • red. Marcin Niemojewski, Paweł Rodak

  Warszawa 2003
Informator dydaktyczny
Więcej
Wizje kultury pokolenia wojennego
Więcej
Pismo, książka, lektura. Rozmowy
Więcej
Między zapisem a literaturą
Więcej
 • Człowiek w kulturze. Podręcznik
 • Zuzanna Grębecka, Iwona Kurz, Małgorzata Litwinowicz-Droździel, Paweł Rodak

  Warszawa 2006
Człowiek w kulturze. Podręcznik
Więcej
 • Antropologia pisma
 • red. Paweł Rodak i Philippe Artières

  Warszawa 2010
Antropologia pisma
Więcej
 • Antropologia kultury
 • oprac. Grzegorz Godlewski, Leszek Kolankiewicz, Andrzej Mencwel, Paweł Rodak, wstęp i red. Andrzej Mencwel

  Warszawa 2005
Antropologia kultury
Więcej
 • Kulturologia polska XX w. (t. 2: L-Ż)
 • oprac. Grzegorz Godlewski, Andrzej Kołakowski, Joanna Kubicka, Paweł Majewski, Andrzej Mencwel (przewodniczący), Paweł Rodak, Małgorzata Szpakowska

  Warszawa 2014
Kulturologia polska XX w. (t. 2: L-Ż)
Więcej
 • Kulturologia polska XX w. (t. 1: A-K)
 • oprac. Grzegorz Godlewski, Andrzej Kołakowski, Joanna Kubicka, Paweł Majewski, Andrzej Mencwel (przewodniczący), Paweł Rodak, Małgorzata Szpakowska

  Warszawa 2014
Kulturologia polska XX w. (t. 1: A-K)
Więcej
 • Od aforyzmu do zinu
 • oprac. Grzegorz Godlewski, Agnieszka Karpowicz, Marta Rakoczy, Paweł Rodak, wstęp Agnieszka Karpowicz

  Warszawa 2013
Od aforyzmu do zinu
Więcej

Tagi:

Data publikacji: 26-03-2015

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl