05 października 2014

dr Ada Arendt

dr Ada Arendt – kulturoznawczyni i historyczka kultury, członkini Zespołu Kultury Staropolskiej. Zajmuje się historią kultury XVII i XVIII wieku, antropologią czasu, związkami archeologii i antropologii kultury.

Pracę doktorską, obronioną z wyróżnieniem w 2018 roku, poświęciła staropolskim kalendarzom – przede wszystkim związanym z nimi praktykom piśmiennym i czytelniczym oraz ich implikacjom dla pracy pamięci, racjonalności, autorefleksji i postrzegania czasu.

Prowadzone zajęcia kursowe: historia kultury polskiej do końca XVIII wieku (w ramach tego przedmiotu dwa bloki tematyczne: historia kobiet w epoce staropolskiej oraz staropolskie praktyki życia codziennego – czytanie encyklopedii Jakuba Kazimierza Haura), antropologia kultury, warsztat humanisty. W ubiegłych latach także: teoria kultury, wiedza o kulturze oraz autorskie konwersatorium poświęcone historii mierzenia i postrzegania czasu.

Brała udział w grancie Mnemonika i pamięć kulturowa epok dawnych, obecnie pracuje w zespole realizującym grant Kulturowa historia Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina.

Tłumaczka języka angielskiego, członkini Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Przetłumaczyła m.in. Esej o czasie Norberta Eliasa, który ukazał się w serii Communicare (Warszawa 2017).

Koordynatorka przedmiotów ogólnouniwersyteckich dla doktorantów w Zintegrowanym Programie Rozwoju UW.


Wybrane publikacje

Archeologia zatroskania
Więcej

Tagi:

Data publikacji: 24-08-2019

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl