05 października 2014

prof. em. dr hab. Andrzej Mencwel

prof. em. dr hab. Andrzej Mencwel

prof. em. dr hab. Andrzej Mencwel (1940) – historyk kultury polskiej, eseista i publicysta. W latach 1963–1968 doktorant na Wydziale Filologii Polskiej UW. Od 1976 roku pracownik naukowy Katedry Kultury Polskiej na Wydziale Polonistyki UW, kierował Katedrą w latach 1991–1998. Od 1998 do 2005 roku dyrektor Instytutu Kultury Polskiej, a następnie przewodniczący Rady Naukowej IKP (2005–2008). Członek senatu UW dwóch kadencji (2002–2005, 2005–2008). Odznaczony Medalem Uniwersytetu Warszawskiego.

Prowadzone zajęcia: seminarium doktoranckie Historia kultury polskiej.

Autor książek: Sprawa sensu (1971), Stanisław Brzozowski – kształtowanie myśli krytycznej (1976), Widziane z dołu (1980), Etos lewicy. Esej o narodzinach kulturalizmu polskiego (1990, 2009), Przedwiośnie czy potop. Studium postaw polskich w XX wieku (1997, Nagroda PEN-Clubu im. Jana Strzeleckiego), „No! Io non sono morto…” Jak czytać „Legendę Młodej Polski” (2001), Kaliningrad, moja miłość (2003, przekłady niemiecki i rosyjski), Wyobraźnia antropologiczna. Próby i studia (2006, Nagroda im. Jana Baudouina de Courtenay, przekłady ukraiński i serbski), Stanisław Brzozowski. Postawa krytyczna. Wiek XX (2014), Toast na progu (2017).

W latach 1988-2011 redaktor serii podręczników akademickich „Wiedza o kulturze”. Od 2005 roku redaktor naukowy serii „Communicare” Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego.

Laureat subsydium profesorskiego programu „Mistrz” Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (1994–1997). Kierował grantem zamawianym KBN „Polska myśl kulturoznawcza XX wieku”, którego efektem jest dwutomowa publikacja Kulturologia polska XX wieku (2013), dostępna na stronie: www.kulturologia.uw.edu.pl.

(fot. Mikołaj Grynberg)


Wybrane publikacje

Przedwiośnie czy potop (2)
Więcej
Wśród ludzi, rzeczy i znaków
Więcej
 • Almanach antropologiczny. Słowo/Obraz
 • red. Grzegorz Godlewski, Agnieszka Karpowicz, Iwona Kurz, Andrzej Mencwel, Paweł Rodak

  Warszawa 2010
Almanach antropologiczny. Słowo/Obraz
Więcej
 • Konstelacje Stanisława Brzozowskiego
 • Andrzej Mencwel

  Warszawa 2012
Konstelacje Stanisława Brzozowskiego
Więcej
Etos lewicy
Więcej
 • Almanach antropologiczny. Oralność/Piśmienność
 • red. Andrzej Mencwel, Grzegorz Godlewski, Agnieszka Karpowicz, Iwona Kurz, Paweł Rodak

  Warszawa 2007
Almanach antropologiczny. Oralność/Piśmienność
Więcej
 • Almanach antropologiczny. Internet
 • pod red. Andrzeja Mencwela

  Warszawa 2004
Almanach antropologiczny. Internet
Więcej
 • Animacja kultury. Doświadczenie i przyszłość
 • pod red. Grzegorza Godlewskiego, Iwony Kurz, Andrzeja Mencwela, Michała Wójtowskiego

  Warszawa 2012
Animacja kultury. Doświadczenie i przyszłość
Więcej
Rodzinna Europa po raz pierwszy
Więcej
Wyobraźnia antropologiczna
Więcej
Przedwiośnie czy potop
Więcej
 • Antropologia słowa
 • oprac. Grzegorz Godlewski, Andrzej Mencwel, Roch Sulima, wstęp i red. Grzegorz Godlewski

  Warszawa 2003
Antropologia słowa
Więcej
 • Antropologia kultury
 • oprac. Grzegorz Godlewski, Leszek Kolankiewicz, Andrzej Mencwel, Paweł Rodak, wstęp i red. Andrzej Mencwel

  Warszawa 2005
Antropologia kultury
Więcej
 • Stanisław Brzozowski. Postawa krytyczna. Wiek XX
 • Andrzej Mencwel

  Warszawa 2014
Stanisław Brzozowski. Postawa krytyczna. Wiek XX
Więcej
 • Kulturologia polska XX w. (t. 2: L-Ż)
 • oprac. Grzegorz Godlewski, Andrzej Kołakowski, Joanna Kubicka, Paweł Majewski, Andrzej Mencwel (przewodniczący), Paweł Rodak, Małgorzata Szpakowska

  Warszawa 2014
Kulturologia polska XX w. (t. 2: L-Ż)
Więcej
 • Kulturologia polska XX w. (t. 1: A-K)
 • oprac. Grzegorz Godlewski, Andrzej Kołakowski, Joanna Kubicka, Paweł Majewski, Andrzej Mencwel (przewodniczący), Paweł Rodak, Małgorzata Szpakowska

  Warszawa 2014
Kulturologia polska XX w. (t. 1: A-K)
Więcej

Tagi:

Data publikacji: 31-03-2015

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl