Zakład Antropologii Słowa

telefon: 22 55 20 204
pokój 03 (niski parter)
kierowniczka: dr hab. Marta Rakoczy

Profil naukowy Zakładu Antropologii Słowa

Zakład Antropologii Słowa zajmuje się badaniem języka jako zjawiska kulturowego. Antropologiczna perspektywa badawcza przejawia się w ujmowaniu języka w nieodłącznym związku z posługującym się nim człowiekiem, a więc w użyciu i w kontekście, z uwzględnieniem właściwości różnych mediów słowa i jego funkcji pozakomunikacyjnych, a rozmaite „sposoby posługiwania się słowem” rozpatrywane są zasadniczo w kategoriach praktyk kulturowych.

Prowadzone w Zakładzie badania obejmują zarówno podstawy teoretyczne tak rozumianej antropologii słowa, jak również, przyjmujące jej perspektywę, analizy i interpretacje konkretnych zjawisk językowych.

W ramach prac zespołowych i indywidualnych podejmowane są, w ujęciu teoretycznym i historycznym, zagadnienia z takich obszarów problemowych jak: właściwości i funkcje różnych mediów słowa (zwłaszcza pisma i druku, w tym kwestia „nachylenia piśmiennego/tekstowego”); związki słowa z innymi mediami kulturowymi (w tym zjawisko logowizualności); praktyki medialne instytucji; formy, gatunki i praktyki twórczości słownej.

+ZESPOŁY BADAWCZE

Zespół: Literacy Studies i Badania Edukacji

Skład:

Marta Rakoczy (UW), Agnieszka Karpowicz (UW), Tarzycjusz Buliński (UG).

Zakres badań:

Podstawowym polem badań zespołu jest splot badań nad piśmiennością oraz badań edukacji związanej z różnorodnym wykorzystaniem pisma (w tym kontrtekstowości i kontrpiśmienności) w projektach kształcenia i nauczania (dzieci, młodzieży, dorosłych). Zespół bada piśmienność; (1) poprzez różne jej konkretyzacje w postaci instytucji, dyskursów, gatunków i praktyk piśmiennych; (2) poprzez różne współczesne kategorie charakterystyczne dla nowych i krytycznych badań piśmienności, takie jak: piśmienność multimodalna, piśmienność cyfrowa, piśmienności usytuowane, globalne polityki piśmienności, piśmienność krytyczna, kontrpiśmienność, visual literacy, emotional literacy; (3) za pomocą różnorodnych metodologii związanych z badaniami jakościowymi: analizą tekstów i dyskursu, badaniami w działaniu (związanymi, między innymi, z edukacją literacką), pogłębionymi wywiadami narracyjnymi oraz autoetnografią.

Dorobek naukowy Zespołu Literacy Studies i Badania Edukacji

  • „Kultura Współczesna” 2017, nr 4 – numer tematyczny Krajobrazy typograficzne wyłoniony w konkursie redakcji na 2017 r. (koncepcja numeru i współredakcja Agnieszka Karpowicz, Marta Rakoczy)
  • „Teksty Drugie” 2015, nr 4 – numer tematyczny Performase piśmienne (koncepcja numeru i współredakcja Agnieszka Karpowicz, Marta Rakoczy)
  • Almanach antropologiczny VSzkoła/Pismo, red. Marta Rakoczy, Tarzycjusz Buliński, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015.

Zespół prezentował wyniki badań z zakresu literacy studies m. in. podczas cyklicznych konferencji międzynarodowych Federation of European Literacy Associations i konferencjach z cyklu „Literacy and Contemporary Society” i „Les écritures des archives” we współpracy IKP UW/EHESS/Columbia University (publikacja: „Fabula”, wrzesień 2019).

Członkinie Zespołu prowadzą też działania edukacyjne m. in. współpraca Agnieszki Karpowicz z Planetarium Centrum Nauki Kopernik w Warszawie (scenariusz, opieka literacka i merytoryczna nad filmem „Halo, Ziemia!”), współpraca Marty Rakoczy przy projekcie Photon (Centrum Nauki Kopernik – analiza badań etnograficznych związanych z zabawkami edukacyjnymi wprowadzającymi w świat programowania), warsztaty korczakologiczne Marty Rakoczy, oparte na idei piśmienności krytycznej w niepublicznej szkole podstawowej; prace z zakresu edukacji literackiej (m. in. wystawa Znikające krajobrazy. „Opowieść przestrzenna” Mirona Białoszewskiegow Muzeum Warszawskiej Pragi, 2016 r.; wiceprezes Fundacji im. Mirona Białoszewskiego).

 

W ostatnim czasie w Zakładzie Antropologii Słowa realizowane były też inne zespołowe projekty badawcze:

– „Twórczość słowna w perspektywie antropologicznej: media, gatunki, praktyki” (2010-2012, MNiSW); rezultaty badań w ramach projektu przedstawione zostały w publikacjach: Antropologia twórczości słownej, red. Katarzyna Hagmajer-Kwiatek, Agnieszka Karpowicz, Justyna Kowalska-Leder (2012), Almanach Antropologiczny 4: Twórczość słowna / literatura. Performance, tekst, hipertekst, red. Grzegorz Godlewski, Agnieszka Karpowicz, Marta Rakoczy, Paweł Rodak (2014), Od aforyzmu do zinu. Gatunki twórczości słownej, red. Grzegorz Godlewski, Agnieszka Karpowicz, Marta Rakoczy, Paweł Rodak (2014).

– „Praktyki językowe jako praktyki kulturowe w ujęciu antropologii słowa” (2012-2014); wyniki badań prezentuje tom: Antropologia praktyk językowych, red. Grzegorz Godlewski, Agnieszka Karpowicz, Marta Rakoczy (2016). 

Pracownice i pracownicy oraz terminy ich dyżurów w semestrze zimowym r.a. 2021/2022:

Uwaga! Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie dyżury w odbywają się poprzez Google Meet po uprzednim ustaleniu mailowym

prof. dr hab. Grzegorz Godlewski, gm.godlewski@uw.edu.pl

pon. 14-15.00 stacjonarnie, śr. 14-15.00 (online, po kontakcie mailowym)

dr hab. Zuzanna Grębecka, zuzannagrebecka@uw.edu.pl

pon. 13.15-14.15 stacjonarnie, wt. 12-13.00 (online, po kontakcie mailowym)

dr Olga Kaczmarek, okaczmarek@wp.pl

urlop

dr hab. Agnieszka Karpowicz, prof. ucz., a.karpowicz@uw.edu.pl

pon. 10:30-11:30 (stcjonarnie), śr. 10-11.00 (online po uprzednim zgłoszeniu mailowym)

UWAGA! W dniu 24.01. dyżur online, proszę o zgłoszenia mailowe.

dr hab. Marta Rakoczy, (kierowniczka zakładu), marta.rakoczy@wp.pl,

wt. 12.00-14.00, gmeet, po uprzednim kontakcie mejlowym

dr Justyna Schollenberger, (sekretarz zakładu), j.schollenberger@uw.edu.pl

piąt. 15.00-16.00 stacjonarnie, wt. 13.45-14.45 (online, po kontakcie mailowym)

dr Jerzy Stachowicz, jurek.stachowicz@gmail.com

czwart. 11.00-12.00 stacjonarnie, pon. 11.30-12.30 (online, po kontakcie mailowym).

Doktorantki i doktoranci oraz terminy ich dyżurów w sesji letniej r.a. 2020/2021:

mgr Paulina Chorzewska, p.chorzewska@uw.edu.pl

wt. 10-11.00 stacjonarnie

mgr Anna Gańko, and.ganko@gmail.com

śr. 18.30-19.30 stacjonarnie, wt. 8.00-9.00 (online, po kontakcie mailowym)

mgr Sara Herczyńska, s.herczynska@uw.edu.pl

środy 9.00-10.00 (online, po wcześniejszym umówieniu)

mgr Anna Krawczak, anna.krawczak@nasz-bocian.pl

kontakt mailowy

mgr Mikołaj Łątkowski, m.latkowski4@uw.edu.pl

śr. 18.30-19.30 stacjonarnie, wt. 8.00-9.00 (online, po kontakcie mailowym)

mgr Martyna Miernecka (opiekunka studentów I roku), martynamiernecka@uw.edu.pl

po kontakcie mailowym

mgr Zuzanna Sękowska, zuzannasekowska@gmail.com

po uprzednim kontakcie e-mailowym (online)

mgr Honorata Sroka

czwartek 15.45-16.45 stacjonarnie

mgr Anna Wandzel, ankawandzel@gmail.com

po uprzednim kontakcie e-mailowym (online)

mgr Agnieszka Sobolewska (Więckiewicz), agnieszka.wieckiewicz@gmail.com

(po kontakcie mailowym)

mgr Anna Hoss (a.hoss@student.uw.edu.pl)

po kontakcie mailowym

mgr Ada Tymińska (ada.tyminska@student.uw.edu.pl)

po kontakcie mailowym

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl