Przejdź do głównej treści →

UWAGA! Prosimy o zgłaszanie informacji o zakażeniu COVID-19, przebywaniu na kwarantannie lub w samoizolacji za pomocą wydziałowego formularza. Więcej informacji tutaj.

Zakład Antropologii Słowa

telefon: 22 55 20 204
pokój 03 (niski parter)
kierowniczka: dr hab. Marta Rakoczy

Profil naukowy Zakładu Antropologii Słowa

Zakład Antropologii Słowa zajmuje się badaniem języka jako zjawiska kulturowego. Antropologiczna perspektywa badawcza przejawia się w ujmowaniu języka w nieodłącznym
związku z posługującym się nim człowiekiem, a więc w użyciu i w kontekście, z uwzględnieniem właściwości różnych mediów słowa i jego funkcji pozakomunikacyjnych, a rozmaite „sposoby posługiwania się słowem” rozpatrywane są zasadniczo w kategoriach praktyk kulturowych. Prowadzone w Zakładzie badania obejmują zarówno podstawy teoretyczne tak rozumianej antropologii słowa, jak również, przyjmujące jej perspektywę, analizy i interpretacje konkretnych zjawisk językowych.

W ramach prac zespołowych i indywidualnych podejmowane są, w ujęciu teoretycznym i historycznym, zagadnienia z takich obszarów problemowych jak: właściwości i funkcje różnych mediów słowa (zwłaszcza pisma i druku, w tym kwestia „nachylenia piśmiennego/tekstowego”); związki słowa z innymi mediami kulturowymi (w tym zjawisko logowizualności); praktyki medialne instytucji; formy, gatunki i praktyki twórczości słownej.

W ramach indywidualnych projektów i inicjatyw badawczych członkowie i członkinie Zakładu łączą perspektywę antropologii słowa z następującymi obszarami badawczymi: metodologią badań kulturoznawczych i antropologicznych, antropologią internetu, antropologią literatury ze szczególnym uwzględnieniem literackich praktyk awangardowych oraz współczesnych praktyk czytelniczych, antropologią sztuki, antropologią pamięci o komunizmie, kulturową historią posthumanistyki i filozoficznymi podstawami relacji człowiek-zwierzę, zagadnieniami kontrtekstowości, antropologią edukacji oraz edukacji medialnej (piśmienność, piśmienność cyfrowa), kulturowymi studiami nad dzieciństwem, historią polskiego międzywojnia oraz polskimi ideami kolonialnymi.

W Zakładzie Antropologii Słowa realizowane były w ostatnim czasie następujące projekty badawcze:

  • „Twórczość słowna w perspektywie antropologicznej: media, gatunki, praktyki” (2010-2012, MNiSW); rezultaty badań w ramach projektu przedstawione zostały w publikacjach: Antropologia twórczości słownej, red. Katarzyna Hagmajer-Kwiatek, Agnieszka Karpowicz, Justyna Kowalska-Leder (2012), Almanach Antropologiczny 4: Twórczość słowna / literatura. Performance, tekst, hipertekst, red. Grzegorz Godlewski, Agnieszka Karpowicz, Marta Rakoczy, Paweł Rodak (2014), Od aforyzmu do zinu. Gatunki twórczości słownej, red. Grzegorz Godlewski, Agnieszka Karpowicz, Marta Rakoczy, Paweł Rodak (2014).
  • „Praktyki językowe jako praktyki kulturowe w ujęciu antropologii słowa” (2012-2014); wyniki badań prezentuje tom: Antropologia praktyk językowych, red. Grzegorz Godlewski, Agnieszka Karpowicz, Marta Rakoczy (2016).

Pracownice i pracownicy oraz terminy ich dyżurów w sesji letniej

Uwaga! Wszystkie dyżury w odbywają się po uprzednim kontakcie mailowym.

prof. dr hab. Grzegorz Godlewski, gm.godlewski@uw.edu.pl
22 VI 13-14.00, stacjonarnie
27 VI 13-14.00, stacjonarnie
6 VII 14-15.00, stacjonarnie

dr hab. Zuzanna Grębecka, zuzannagrebecka@uw.edu.pl
urlop zdrowotny, kontakt e-mailowy

dr Olga Kaczmarek, okaczmarek@wp.pl
urlop, kontakt e-mailowy

dr hab. Agnieszka Karpowicz, prof. ucz., a.karpowicz@uw.edu.pl
21.06 11-12:00, stacjonarnie
27.06 11-12:00, stacjonarne,
4.07 11-12:00, stacjonarnie,
5.07 11-12:00, zdalnie

dr hab. Marta Rakoczy, (kierowniczka zakładu), marta.rakoczy@wp.pl,
23.06, 10-11.00, stacjonarnie
29.06, 13-14.00, stacjonarnie
24.06, 9-10.00, zdalnie
1.07, 9-10.00, zdalnie

dr Justyna Schollenberger, (sekretarz zakładu), j.schollenberger@uw.edu.pl
21.06, 14-15.00, zdalnie
24.06, 14-15.00, stacjonarnie
1.07,14-15.00, stacjonarnie
8.07, 12-13.00, stacjonarnie

dr Jerzy Stachowicz, js.stachowicz@uw.edu.pl
23.06, 11-12.00, stacjonarnie
30.06, 11-12.00, stacjonarnie
07.07, 11:00- 12:00 stacjonarnie
20.06, 11.30-12.30, zdalnie
27.06, 11.30-12.30, zdalnie
04.07, 11.30-12.30, zdalnie

Doktorantki i doktoranci oraz terminy ich dyżurów

Konsultacje indywidualne po kontakcie e-mailowym

mgr Paulina Chorzewska, p.chorzewska@uw.edu.pl

mgr Anna Gańko, and.ganko@gmail.com

mgr Sara Herczyńska, s.herczynska@uw.edu.pl

mgr Anna Krawczak, anna.krawczak@nasz-bocian.pl

mgr Mikołaj Łątkowski, m.latkowski4@uw.edu.pl

mgr Martyna Miernecka (opiekunka studentów I roku), martynamiernecka@uw.edu.pl

mgr Zuzanna Sękowska, zuzannasekowska@gmail.com

mgr Honorata Sroka

mgr Anna Wandzel, ankawandzel@gmail.com

mgr Agnieszka Sobolewska (Więckiewicz), agnieszka.wieckiewicz@gmail.com

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności