Przejdź do głównej treści →

Zakład Antropologii Słowa

telefon: 22 55 20 204
pokój 03 (niski parter)
kierowniczka: dr hab. Marta Rakoczy, prof. ucz.

Profil naukowy Zakładu Antropologii Słowa

Zakład Antropologii Słowa zajmuje się badaniem języka jako zjawiska kulturowego. Antropologiczna perspektywa badawcza przejawia się w ujmowaniu języka w nieodłącznym
związku z posługującym się nim człowiekiem, a więc w użyciu i w kontekście, z uwzględnieniem właściwości różnych mediów słowa i jego funkcji pozakomunikacyjnych, a rozmaite „sposoby posługiwania się słowem” rozpatrywane są zasadniczo w kategoriach praktyk kulturowych. Prowadzone w Zakładzie badania obejmują zarówno podstawy teoretyczne tak rozumianej antropologii słowa, jak również, przyjmujące jej perspektywę, analizy i interpretacje konkretnych zjawisk językowych.

W ramach prac zespołowych i indywidualnych podejmowane są, w ujęciu teoretycznym i historycznym, zagadnienia z takich obszarów problemowych jak: właściwości i funkcje różnych mediów słowa (zwłaszcza pisma i druku, w tym kwestia „nachylenia piśmiennego/tekstowego”); związki słowa z innymi mediami kulturowymi (w tym zjawisko logowizualności); praktyki medialne instytucji; formy, gatunki i praktyki twórczości słownej.

W ramach indywidualnych projektów i inicjatyw badawczych członkowie i członkinie Zakładu łączą perspektywę antropologii słowa z następującymi obszarami badawczymi: metodologią badań kulturoznawczych i antropologicznych, antropologią internetu, antropologią literatury ze szczególnym uwzględnieniem literackich praktyk awangardowych oraz współczesnych praktyk czytelniczych, antropologią sztuki, antropologią pamięci o komunizmie, kulturową historią posthumanistyki i filozoficznymi podstawami relacji człowiek-zwierzę, zagadnieniami kontrtekstowości, antropologią edukacji oraz edukacji medialnej (piśmienność, piśmienność cyfrowa), kulturowymi studiami nad dzieciństwem, historią polskiego międzywojnia oraz polskimi ideami kolonialnymi.

W Zakładzie Antropologii Słowa realizowane były w ostatnim czasie następujące projekty badawcze:

  • „Twórczość słowna w perspektywie antropologicznej: media, gatunki, praktyki” (2010-2012, MNiSW); rezultaty badań w ramach projektu przedstawione zostały w publikacjach: Antropologia twórczości słownej, red. Katarzyna Hagmajer-Kwiatek, Agnieszka Karpowicz, Justyna Kowalska-Leder (2012), Almanach Antropologiczny 4: Twórczość słowna / literatura. Performance, tekst, hipertekst, red. Grzegorz Godlewski, Agnieszka Karpowicz, Marta Rakoczy, Paweł Rodak (2014), Od aforyzmu do zinu. Gatunki twórczości słownej, red. Grzegorz Godlewski, Agnieszka Karpowicz, Marta Rakoczy, Paweł Rodak (2014).
  • „Praktyki językowe jako praktyki kulturowe w ujęciu antropologii słowa” (2012-2014); wyniki badań prezentuje tom: Antropologia praktyk językowych, red. Grzegorz Godlewski, Agnieszka Karpowicz, Marta Rakoczy (2016).

Pracownice i pracownicy oraz terminy ich dyżurów w semestrze letnim 2022/2023

prof. dr hab. Grzegorz Godlewski, gm.godlewski@uw.edu.pl
poniedziałki, godz. 14:00–15:00
środy, godz. 14:00–15:00 (zdalnie, po uprzednim kontakcie mailowym)

dr hab. Zuzanna Grębecka, zuzannagrebecka@uw.edu.pl
poniedziałki, godz. 13:15–14:15
wtorki, godz. 8:45–9:45 (zdalnie, po uprzednim kontakcie mailowym)

dr Olga Kaczmarek, okaczmarek@wp.pl
urlop, kontakt e-mailowy

dr hab. Agnieszka Karpowicz, prof. ucz., a.karpowicz@uw.edu.pl
poniedziałki, godz. 10:30–11:30
środy, godz. 10:00–11:00 (zdalnie, po uprzednim kontakcie mailowym)

dr hab. Marta Rakoczy, prof. ucz., (kierowniczka zakładu), marta.rakoczy@wp.pl
poniedziałki, godz. 13:00–14:00
wtorki, godz. 14:00–15:00 (zdalnie, po uprzednim kontakcie mailowym)

dr Justyna Schollenberger, (sekretarz zakładu), j.schollenberger@uw.edu.pl
wtorki, godz. 15:00–16:00
piątki, godz. 13:00–14:00 (zdalnie, po uprzednim kontakcie mailowym)

dr Jerzy Stachowicz, js.stachowicz@uw.edu.pl
poniedziałki, godz. 10:00–11:00 (zdalnie, po uprzednim kontakcie mailowym)
czwartki, godz. 11:30–12:30

mgr Agnieszka Sobolewska (Więckiewicz), agnieszka.wieckiewicz@gmail.com

Doktorantki i doktoranci (kontakt e-mailowy)

mgr Paulina Chorzewska-Rubik, p.chorzewska@uw.edu.pl

mgr Honorata Sroka, h.sroka@uw.edu.pl

mgr Anna Gańko, and.ganko@gmail.com

mgr Martyna Miernecka (opiekunka studentów I roku), martynamiernecka@uw.edu.pl

mgr Zuzanna Sękowska, zuzannasekowska@gmail.com

mgr Anna Róża Hoss, a.hoss@uw.edu.pl

mgr Mikołaj Łątkowski, m.latkowski4@uw.edu.pl

mgr Ada Tymińska, ada.tyminska@uw.edu.pl

mgr Sara Herczyńska, s.herczynska@uw.edu.pl

 

 

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności