Zakład Antropologii Słowa

telefon: 22 55 20 204
pokój 03 (niski parter)
kierowniczka: dr hab. Marta Rakoczy

Profil naukowy Zakładu Antropologii Słowa

Zakład Antropologii Słowa zajmuje się badaniem języka jako zjawiska kulturowego. Antropologiczna perspektywa badawcza przejawia się w ujmowaniu języka w nieodłącznym związku z posługującym się nim człowiekiem, a więc w użyciu i w kontekście, z uwzględnieniem właściwości różnych mediów słowa i jego funkcji pozakomunikacyjnych, a rozmaite „sposoby posługiwania się słowem” rozpatrywane są zasadniczo w kategoriach praktyk kulturowych.

Prowadzone w Zakładzie badania obejmują zarówno podstawy teoretyczne tak rozumianej antropologii słowa, jak również, przyjmujące jej perspektywę, analizy i interpretacje konkretnych zjawisk językowych.

W ramach prac zespołowych i indywidualnych podejmowane są, w ujęciu teoretycznym i historycznym, zagadnienia z takich obszarów problemowych jak: właściwości i funkcje różnych mediów słowa (zwłaszcza pisma i druku, w tym kwestia „nachylenia piśmiennego/tekstowego”); związki słowa z innymi mediami kulturowymi (w tym zjawisko logowizualności); praktyki medialne instytucji; formy, gatunki i praktyki twórczości słownej.

+ZESPOŁY BADAWCZE

Zespół: Literacy Studies i Badania Edukacji

Skład:

Marta Rakoczy (UW), Agnieszka Karpowicz (UW), Tarzycjusz Buliński (UG).

Zakres badań:

Podstawowym polem badań zespołu jest splot badań nad piśmiennością oraz badań edukacji związanej z różnorodnym wykorzystaniem pisma (w tym kontrtekstowości i kontrpiśmienności) w projektach kształcenia i nauczania (dzieci, młodzieży, dorosłych). Zespół bada piśmienność; (1) poprzez różne jej konkretyzacje w postaci instytucji, dyskursów, gatunków i praktyk piśmiennych; (2) poprzez różne współczesne kategorie charakterystyczne dla nowych i krytycznych badań piśmienności, takie jak: piśmienność multimodalna, piśmienność cyfrowa, piśmienności usytuowane, globalne polityki piśmienności, piśmienność krytyczna, kontrpiśmienność, visual literacy, emotional literacy; (3) za pomocą różnorodnych metodologii związanych z badaniami jakościowymi: analizą tekstów i dyskursu, badaniami w działaniu (związanymi, między innymi, z edukacją literacką), pogłębionymi wywiadami narracyjnymi oraz autoetnografią.

Dorobek naukowy Zespołu Literacy Studies i Badania Edukacji

  • „Kultura Współczesna” 2017, nr 4 – numer tematyczny Krajobrazy typograficzne wyłoniony w konkursie redakcji na 2017 r. (koncepcja numeru i współredakcja Agnieszka Karpowicz, Marta Rakoczy)
  • „Teksty Drugie” 2015, nr 4 – numer tematyczny Performase piśmienne (koncepcja numeru i współredakcja Agnieszka Karpowicz, Marta Rakoczy)
  • Almanach antropologiczny VSzkoła/Pismo, red. Marta Rakoczy, Tarzycjusz Buliński, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015.

Zespół prezentował wyniki badań z zakresu literacy studies m. in. podczas cyklicznych konferencji międzynarodowych Federation of European Literacy Associations i konferencjach z cyklu „Literacy and Contemporary Society” i „Les écritures des archives” we współpracy IKP UW/EHESS/Columbia University (publikacja: „Fabula”, wrzesień 2019).

Członkinie Zespołu prowadzą też działania edukacyjne m. in. współpraca Agnieszki Karpowicz z Planetarium Centrum Nauki Kopernik w Warszawie (scenariusz, opieka literacka i merytoryczna nad filmem „Halo, Ziemia!”), współpraca Marty Rakoczy przy projekcie Photon (Centrum Nauki Kopernik – analiza badań etnograficznych związanych z zabawkami edukacyjnymi wprowadzającymi w świat programowania), warsztaty korczakologiczne Marty Rakoczy, oparte na idei piśmienności krytycznej w niepublicznej szkole podstawowej; prace z zakresu edukacji literackiej (m. in. wystawa Znikające krajobrazy. „Opowieść przestrzenna” Mirona Białoszewskiegow Muzeum Warszawskiej Pragi, 2016 r.; wiceprezes Fundacji im. Mirona Białoszewskiego).

 

W ostatnim czasie w Zakładzie Antropologii Słowa realizowane były też inne zespołowe projekty badawcze:

– „Twórczość słowna w perspektywie antropologicznej: media, gatunki, praktyki” (2010-2012, MNiSW); rezultaty badań w ramach projektu przedstawione zostały w publikacjach: Antropologia twórczości słownej, red. Katarzyna Hagmajer-Kwiatek, Agnieszka Karpowicz, Justyna Kowalska-Leder (2012), Almanach Antropologiczny 4: Twórczość słowna / literatura. Performance, tekst, hipertekst, red. Grzegorz Godlewski, Agnieszka Karpowicz, Marta Rakoczy, Paweł Rodak (2014), Od aforyzmu do zinu. Gatunki twórczości słownej, red. Grzegorz Godlewski, Agnieszka Karpowicz, Marta Rakoczy, Paweł Rodak (2014).

– „Praktyki językowe jako praktyki kulturowe w ujęciu antropologii słowa” (2012-2014); wyniki badań prezentuje tom: Antropologia praktyk językowych, red. Grzegorz Godlewski, Agnieszka Karpowicz, Marta Rakoczy (2016). 

Pracownice i pracownicy oraz terminy ich dyżurów w sesji letniej r.a. 2020/2021:

Uwaga! Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie dyżury w odbywają się poprzez Google Meet po uprzednim ustaleniu mailowym

prof. dr hab. Grzegorz Godlewski, gm.godlewski@uw.edu.pl

poniedziałki, godz. 12.00-13.00, 1.09, godz. 13.00-14.00 (online), po uprzednim kontakcie e-mailowym

dr hab. Zuzanna Grębecka, zuzannagrebecka@uw.edu.pl

14.06, 21.06 i 28.06, godz. 8.00-9.00 (online), po uprzednim kontakcie e-mailowym.

dr Olga Kaczmarek, okaczmarek@wp.pl

urlop

dr hab. Agnieszka Karpowicz, prof. ucz., a.karpowicz@uw.edu.pl

7.09, 10.09 godz. 10:00-11:00, google meet po uprzednim zgłoszeniu e-mailowym, egzaminy z ATL od godz. 11:00 (zapisy mailowe)

dr hab. Marta Rakoczy, (kierowniczka zakładu), marta.rakoczy@wp.pl,

14.06, 21.06, 28.06, godz. 9.00-10.00, 3.09, godz. 9.00-10.00 (google meet po uprzednim kontakcie e-mailowym)

dr Justyna Schollenberger, (sekretarz zakładu), j.schollenberger@uw.edu.pl

15.06, 22.06, 29.06: godz. 14.00-15.00  2.09, godz. 14.00-15.00, (Zoom, po wcześniejszym kontakcie e-mailowym),

dr Jerzy Stachowicz, jurek.stachowicz@gmail.com

17.06, 24.06 i 01.07, godz. 11.00-12.00, 02.09, 11:00-12:00. (online), po uprzednim kontakcie e-mailowym

Doktorantki i doktoranci oraz terminy ich dyżurów w sesji letniej r.a. 2020/2021:

mgr Paulina Chorzewska, p.chorzewska@uw.edu.pl

po uprzednim kontakcie e-mailowym (online)

mgr Anna Gańko, and.ganko@gmail.com

poniedziałek, godz. 15:00-16:00

mgr Sara Herczyńska, s.herczynska@uw.edu.pl

piątki 11:30-12:30

mgr Anna Krawczak, anna.krawczak@nasz-bocian.pl

kontakt mailowy

mgr Mikołaj Łątkowski, m.latkowski4@uw.edu.pl

poniedziałki 15:00-16:00

mgr Martyna Miernecka (opiekunka studentów I roku), martynamiernecka@uw.edu.pl

14.06, 21.06, 28.06, godz. 10.00-11.00, 6.09, godz. 10.00-11.00 (online), po uprzednim kontakcie e-mailowym.

mgr Zuzanna Sękowska, zuzannasekowska@gmail.com

wtorki 15.00-16.00 (online) lub w innym terminie po uprzednim kontakcie e-mailowym (online)

mgr Honorata Sroka

po uprzednim kontakcie e-mailowym (online)

mgr Anna Wandzel, ankawandzel@gmail.com

po uprzednim kontakcie e-mailowym (online)

mgr Agnieszka Sobolewska (Więckiewicz), agnieszka.wieckiewicz@gmail.com

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl