Przejdź do głównej treści →

dr Joanna Zięba (Kubicka)


Zakład Historii Kultury, Zespół Sztuk Społecznych
j.zieba@uw.edu.pl)

Dyżury
w sesji letniej 2023/2024:
środa 19.06, godz. 14:00-15:00 (stacjonarnie, pok. 02)
wtorek 2.07, godz. 11:00-12:00 (stacjonarnie, pok. 02)
wtorek 10.09, godz. 10:00-11:00 (stacjonarnie, pok. 02)

Kulturoznawczyni, członkini Zakładu Historii Kultury, Zespołu Sztuk Społecznych oraz Zespołu Kultury XIX wieku, w latach 2007-2020 współorganizowała specjalizację „Animacja kultury”, obecnie współtworzy studia praktyczne sztuki społeczne, w ramach których jest pełnomocniczką ds. praktyk studenckich.

Zajmuje się historią kultury polskiej XIX i XX wieku, zwłaszcza procesami modernizacji, tradycjami samoorganizacji i zaangażowania społecznego oraz społeczną historią instytucji. Zainteresowanie formami uczestnictwa w kulturze łączy z działalnością społeczną i animacyjną. Koordynatorka krajowych i międzynarodowych projektów poświęconych animacji kultury i pracy ze społecznościami lokalnymi. Prowadzi warsztaty ewaluacyjne i facylitacyjne dla sektora pozarządowego, jest tutorką w projektach społecznych i artystycznych. Jako ekspertka współpracowała między innymi z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędem Miasta st. Warszawy, Centrum Komunikacji Społecznej, Mazowieckim Instytutem Kultury, Muzeum Historii Polski oraz sektorem pozarządowym.

Prowadzi zajęcia:

  • na kulturoznawstwie: warsztat metodologiczny Historie oddolne, historia kultury polskiej XIX wieku; uczestnictwo w kulturze;
  • na sztukach społecznych: Idee zaangażowania społecznego, Polityki i instytucje kultury, proseminarium, seminarium magisterskie.

Prowadziła konwersatorium miejskie Paryż-Warszawa. Wiek XIX, zajęcia z zakresu antropologii kultury i antropologii słowa, warsztat Książki i ludzie oraz Historie lokalne. Koordynuje praktyki, objazdy i wizyty studyjne.

Uczestniczka projektów badawczych dotyczących kultury polskiej XIX i XX wieku (m.in. „Kulturologia polska XX wieku”, „Ekspozycje nowoczesności. Wystawy krajowe na ziemiach polskich 1821-1929 a doświadczenie procesów modernizacyjnych”). Autorka książki Na przełomie. Pozytywiści warszawscy i pomoc własna (2016). Współredagowała książki Twórcze społeczności. Notatki z terenu. Creative Communities. Field notes (2013), Kulturologia polska XX wieku. Antologia (2013), Praktyka, utopia, metafora. Wynalazek w XIX wieku (2016).

Kuratorka wystawy Nowi warszawiacy. Historie awansów społecznych drugiej połowy XIX wieku (Muzeum Warszawy, 2014).

Od 2007 roku prezeska Stowarzyszenia Katedra Kultury, zrzeszającego m.in. pracowników i absolwentów IKP UW. Współzałożycielka Fundacji Nowej Wspólnoty działającej na rzecz zmniejszenia polaryzacji światopoglądowej w Polsce.

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności