Przejdź do głównej treści →

dr Agnieszka Sobolewska


Zakład Antropologii Słowa
am.sobolewska5@uw.edu.pl

Dyżury
wyjazd naukowy, kontakt e-mailowy

Kulturoznawczyni i historyczka psychoanalizy. Asystentka w Instytucie Kultury Polskiej UW w Zakładzie Antropologii Słowa. Razem z dr hab. Martą Rakoczy współzałożycielka Zespołu do Badań nad Antropologią Wiedzy IKP UW. Absolwentka studiów magisterskich i doktorskich na Uniwersytecie Warszawskim i Sorbonne Université (2019, 2023). Od 2022 roku associated researcher w Centre français de recherche en sciences sociales/French Center for Humanities and Social Sciences (CEFRES) w Pradze.

Zainteresowania badawcze: moja praca naukowa plasuje się na styku interdyscyplinarnych studiów nad modernizmem, gender studies, queer theory, studiów postkolonialnych, a także antropologii wiedzy i antropologii pisma. Szczególnie interesują mnie procesy wykształcania się nowoczesnych dyskursów seksuologicznych, które umieszczam w szerokim kontekście epoki fin-de-siècle oraz zwrotu modernistycznego w Europie Środkowej i Wschodniej. Koncentruję się na historii psychologii i psychoanalizy w świetle interkulturowej dynamiki cyrkulacji wiedzy psycho-medycznej w Europie Środkowej. Pytam również o dialog, który wiedza ta podjęła z literaturą i sztuką tego czasu. Ponadto interesuje mnie polifoniczność gatunkowa literatury psychoanalitycznej (teksty teoretyczne, ale też listy, autobiografie, biografie), a także codzienne praktyki piśmienne psychologów, neurologów i psychiatrów urodzonych w ostatnich dekadach XIX wieku.

Książki autorskie: 

Theories and Practices of Psychoanalysis in Central Europe. Narrative Assemblages of Self Analysis, Life Writing, and Fiction, Routledge (The history of Psychoanalysis book series) New York 2024.

Autoekonomie zapisu Juliana Ochorowicza. Codzienne praktyki piśmienne i badawcze psychologa, WUW, Warszawa 2021.

Obrazy czarności. Wyobraźnia imperialna i różnica rasowa w niemieckiej kulturze XIX i XX wieku. Siedem szkiców z antropologii wrogości, WUW, Warszawa 2020.

Książki pod redakcją: 

Imago psychoanalizy, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2021.

Praktyki piśmienne/laboratoria humanistyczne, red. Marta Rakoczy, A. Sobolewska, Seria: Communicare. Almanach antropologiczny, WUW, Warszawa (nadchodzące).

Artykuły publikowane w: „The International Journal of Psychoanalysis”, „Oxford German Studies”, „Biography: An Interdisciplinary Quarterly”, „Teksty Drugie”, „Czas Kultury”, „Wielogłos”, „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej”, „Dialog”, „Praktyka Teoretyczna”, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka”, „Przegląd Humanistyczny”, „Tekstualia”, „Sztuka Edycji”, „Autobiografia”, „Schulz Forum”, „Mały Format”.

Dydaktyka: zajęcia kursowe z antropologii kultury, seminaria i konwersatoria z kulturowej historii psychoanalizy oraz psychoanalizy i kultur modernizmu w Europie Środkowej

Stypendia i granty na badania: Stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, wraz z wyróżnieniem za dorobek oceniony przez komisję jako wybitny (2023).

Stypendium w programie im. Bekkera Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) na realizację rocznego indywidualnego projektu (postdoc), 09/2023-09/2024, pt. Textualized Memories. Toward a Generic History of Psychoanalytic Discourses and Practices (Biographies—Memoirs—Autobiographies) na University of Illinois Chicago.

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców (edycja 17), przyznane na 36 miesięcy (2022-2025).

Józef Tischner Award 2022 and Research Fellowship w Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM) w Wiedniu.

Research Fellowship i Mobility Grant w CEFRES (Centre français de recherche en sciences sociales/French Center for Humanities and Social Sciences UMIFRE 13 CNRS-MEAE UAR 3138 CNRS) w Pradze (w interdyscyplinarnym zespole specjalizującym się w zakresie refleksji nad kulturami Europy Środkowej i Wschodniej.

Stypendium NCN w projekcie OPUS „Życie pisane na konkurs. Praktyki pamiętnikarskie w Polsce 1918-1939 (analiza — recepcja — znaczenie)”, nr 2020/37/B/HS2/02154, pod kierownictwem dr hab. Pawła Rodaka, prof. UW, 2021-2023.

Kierownik projektu w ramach „Diamentowego Grantu” przyznanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nr 0046/DIA/2018/47 pt. „Między autoanalizą a autobiografią. Codzienne praktyki piśmienne pierwszych uczniów Freuda oraz ich wpływ na kształtowanie się teorii psychoanalitycznej”.

Dwukrotna laureatka stypendium MNiSW za wybitne osiągnięcia naukowe (2017/2018; 2018/2019).

Przynależność do organizacji społecznych/naukowych: Członkini International Sándor Ferenczi Network, International Association for Spielrein Studies, Collegium Invisibile.

Linki do profili w otwartych serwisach:

https://uw.academia.edu/AgnieszkaSobolewska

https://cefres.cz/en/17179

https://www.iwm.at/fellow/agnieszka-sobolewska

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności