Przejdź do głównej treści →

prof. dr hab. Grzegorz Godlewski


Zakład Antropologii Słowa
gm.godlewski@uw.edu.pl

Dyżury
kontakt mailowy

Prof. dr hab. Grzegorz Godlewski zajmuje się antropologią słowa i antropologiczną teorią kultury.

W IKP prowadzi: ćwiczenia z antropologii słowa, wykład Współczesne teorie antropologiczne, translatorium antropologiczne (jęz. angielski), seminarium doktoranckie. Prowadzi również zajęcia z antropologii kultury na Wydziale Reżyserii Akademii Teatralnej w Warszawie.

Autor książek: Lekcja kryzysu. Źródła kulturalizmu Floriana Znanieckiego (1997), Słowo – pismo – sztuka słowa. Perspektywy antropologiczne (2008), Luneta i radar. Szkice z antropologicznej teorii kultury. Współredaktor podręczników Antropologia kultury (2005) i Antropologia słowa (2003) oraz tomów zbiorowych: Animacja kultury. Doświadczenie i przyszłość (2002), Kulturologia polska XX wieku (2013), Od aforyzmu do zinu. Gatunki twórczości słownej (2014), Antropologia praktyk językowych (2016).

Kierownik zespołowego projektu badawczego „Praktyki językowe jako praktyki kulturowe w ujęciu antropologii słowa” (grant NCN), realizowanego w latach 2012-2014.

Członek zespołów redakcyjnych Almanachu Antropologicznego „Communicare” i „Przeglądu Kulturoznawczego”, członek rady redakcyjnej „Kultury Współczesnej”. Członek Komisji Kadrowej Rady Wydziału Polonistyki UW i wiceprzewodniczący Komitetu Nauk o Kulturze PAN (w kadencji 2015-2018). Członek Rady Fundacji „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów”.

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności