Przejdź do głównej treści →

mgr Anna Gańko


Zakład Antropologii Słowa
anna.ganko@uw.edu.pl

Dyżury
po kontakcie mailowym

zainteresowania badawcze

filozofka, badaczka. W pracy badawczej podejmuje tematykę związaną z narracjami i materialnością, antropologią pamięci i miejsca. W IKP przygotowuje pracę doktorską związaną z praktykowaniem częściowo opuszczonych przestrzeni miejskich.

wybrane publikacje

What a waste? Reflexion on social use of wastelands during pandemic, “Journal of Education Culture and Society”, 2020, nr 11, https://jecs.pl/index.php/jecs/article/view/1202.

O przedmiotach we wspomnieniach, w: Kultury w ruchu. Migracje, transfery, epistemologie, red. R. Koschany, M. Michałowska, J. Ostrowska, A. Skórzyńska, Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM, Poznań 2019, 317 – 323.

Rzeczy opowiedziane – przyczynek do antropologii rzeczy, „Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia”, 2019, nr 5, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/etnografia/article/view/4015.

Empty city spaces. Practices of unseen, ”Journal of Education Culture and Society”, 2019, nr 2, 245 – 251,https://jecs.pl/index.php/jecs/article/view/500.

Cooperative research – on collective fieldnotes, experience negotiation and common text, razem z Mikołajem Łątkowskim, “Journal of Education Culture and Society”, 2019, nr 10, 202 – 211, https://jecs.pl/index.php/jecs/article/view/595.

Writing what is told – on ethnographic narrative and text, “Journal of Education, Culture and Society” 2018 nr 2, 229-237. https://jecs.pl/index.php/jecs/article/view/426.

Chwasty i ruiny. O związkach krajobrazu i pamięci w projekcie „Chwasty” Karoliny Grzywnowicz, razem z Anną Wandzel, “Przegląd Humanistyczny”, 2018 nr 1, 105-120.

Equal footing in designing proces – on common ground for social research and architecture, razem z Mikołajem Łątkowskim, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. W druku.

Idealne ciało Berkeleya. Status ciała w filozofii percepcji George’a Berkeleya wyłożonej w Nowej teorii widzenia, „Ruch Filozoficzny”, 2022 nr 3/77.

praca dydaktyczna/tematyka i rodzaje prowadzonych zajęć

  • prowadziła zajęcia z Antropologii Słowa;
  • współkoordynowała razem z mgr Mikołajem Łątkowskim projekt Antropologia i architektura łączący edukację studentek i studentów studiów społecznych UW i studiów architektonicznych Politechniki Warszawskiej;
  • współprowadzi razem z mgr Mikołajem Łątkowskim zajęcia w ramach modułu społecznego Studiów Miejskich UW dotyczące wspólnot lokalnych oraz procesów rewitalizacji i gentryfikacji.
Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności