Przejdź do głównej treści →

mgr Ada Tymińska


Zakład Antropologii Słowa
ada.tyminska@uw.edu.pl

Dyżury
Wtorek: 9.30-10.30

Kulturoznawczyni, italianistka, prawniczka.

Zainteresowania badawcze: antropologia prawa i instytucji prawnych, badania ich społecznego oraz kulturowego oddziaływania i wielowymiarowych relacji łączących prawo ze społeczeństwem, migracje, nowe studia nad dzieciństwem. role społeczne przyjmowane przez dzieci z doświadczeniem uchodźczym oraz w związku z wpływem procedur i instytucji prawnych na ich sytuację. 

Nagrody i stypendia: Kilkukrotna stypendystka rektora Uniwersytetu Warszawskiego oraz stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku akademickim 2017/8.
role społeczne przyjmowane przez dzieci z doświadczeniem uchodźczym oraz z wpływem procedur i instytucji prawnych na ich sytuację. 

Przynależność do organizacji społecznych/naukowych: Praktyczka sztuki ze społecznością z doświadczeniem pracy z osobami z różnych grup narażonymi na marginalizację. Pracownica i działaczka organizacji pozarządowych. Obecnie związana zawodowo z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, a twórczo z fundacją Strefa Wolnosłowa.

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności