Przejdź do głównej treści →

dr hab. Zuzanna Grębecka


Zakład Antropologii Słowa
zuzannagrebecka@uw.edu.pl

Dyżury
wtorek, godz. 13:00-14:00 (stacjonarnie)

Antropolożka kultury, etnolożka, adiunkt w Zakładzie Antropologii Słowa w IKP UW, członkini Interdyscyplinarnego Zespołu Badań Kultury Komunizmu w Krajach Europy Środkowo-Wschodniej i na Bałkanach, działającego na Wydziale Polonistyki UW. Zajmuje się antropologią komunizmu, antropologią polityki, antropologią zmysłów, współczesną i tradycyjną kulturą duchową, kulturą popularną, historią i kulturą państw postkomunistycznych (przede wszystkim Polski, Białorusi, Rosji i krajów nadbałtyckich). Prowadzi badania etnograficzne w Legnicy, poświęcone pamięci o stacjonowaniu w tym mieście w latach 1945–1993 Armii Radzieckiej i radzieckiej cywilnej służby pomocniczej. W latach 1996–2007 prowadziła badania etnograficzne na północno-zachodniej Białorusi i we wschodniej Polsce na temat współczesnej magii ludowej.

Opublikowała monografie Obcy w mieście. Żołnierze radzieccy w pamięci, doświadczeniu i opowieści legniczan, Libron (2017), Słowo magiczne poddane technologii. Magia ludowa w praktykach postsowieckiej kultury popularnej (2007) i album Legnica 1945–1993. Podwójne życie miasta (2013). Redagowała m.in.: Pałac Kultury i Nauki. Między ideologią a masową wyobraźnią (2007; wraz z Jakubem Sadowskim), Miasta Nowych Ludzi – architektoniczna i urbanistyczna spuścizna komunizmu (2007; wraz z Jakubem Sadowskim), Jerzy Giedroyc: kultura – polityka – wiek XX (2009; wraz z Andrzejem St. Kowalczykiem, Andrzejem Mencwelem i Leszkiem Szarugą), Popkomunizm. Doświadczenie komunizmu a kultura popularna (2010; wraz z Magdaleną Bogusławską), Komunistyczni bohaterowie. Tradycja, kult, rytuał (2011; wraz z Magdaleną Bogusławską i Ewą Wróblewską-Trochimuik), Komunistyczni bohaterowie. Przemiana, bunt, odrzucenie (2012; wraz z Magdaleną Bogusławską) i Komunizm na peryferiach. Rubieże ideologii i rzeczywistości społecznej (2013; wraz z Magdaleną Bogusławską).

Współredaguje serię monografii „Wschód – Zachód – konfrontacje” (Wyd. Libron). Corocznie organizuje konferencje poświęcone antropologii komunizmu. W latach 2011–2013 realizowała projekt badawczy „Legnica – pamięć podzielonego miasta” (NCN). W 2012 roku była na stypendium CEEPUS na Uniwersytecie Tirańskim w Albanii. W 2009 prowadziła gościnne wykłady na Uniwersytecie Przykarpackim im. W. Stefanyka w Iwanofrankiwsku na Ukrainie. W 2008 otrzymała Stypendium Naukowe Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności