Przejdź do głównej treści →

mgr Honorata Sroka


Zakład Antropologii Słowa
h.sroka@uw.edu.pl

Dyżury
mgr Honorata Sroka

Sesja: 1.02, 15.00-16.00 (zdalny: po uprzednim kontakcie e-mailowym)

II semestr:
Dyżury po wcześniejszym kontakcie e-mailowym

Literaturoznawczyni, kulturoznawczyni.

Zainteresowania badawcze: Franciszka i Stefan Themerson, archiwa i life-writing awangardy, praktyki korespondencyjne, literatura eksperymentalna

Publikacje:

Kuratorstwo archiwum? Przypadek Themersonów, „Śląskie Studia Polonistyczne” nr 1/2022.

Na przecięciu, w zestawieniu, z dystansu. Antypolityczność Stefana Themersona, w: Polityki / Awangardy, red. Agnieszka Karpowicz, Jakub Kornhauser, Marta Rakoczy, Aleksander Wójtowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2021.

Jak robić obrazy bielsze od białych”? Listy Franciszki Themerson i Ireny Grosz, „Czas Kultury”, nr 3/2020.

Autobiographical interpoetics. Wartime works by Franciszka and Stefan Themerson, „Forum of Poetics”, no 18/2019, ISSN 2451-1404, http://fp.amu.edu.pl/wp-

content/uploads/2020/03/ForumPoetyki_18_2019.pdf.

Pragnienie wpływu. O listach Stefana Themersona i Bertranda Russella, „Konteksty: Polska Sztuka Ludowa”, nr 1-2 2020.

Artykuły krytyczno-literackie lub popularno-naukowe:

Słynna „Europa” Themersonów znaleziona. I znów aktualna. Rozmowa z Anną Bobczuk, „Polityka”, 17.10.2021.

 Subtelniej w edytorstwo!, „Mały Format” nr 01-02/2020.

„Co tam! Baw się dobrze, napisz parę wierszy”. Eseje Nicka Wadleya o Franciszce Themerson, „popModerna”, opublikowany 23.11.2020.

Artefakty historii queerowej. Rozmowa z Karolem Radziszewskim, „Czas Kultury”, opublikowany 03.10.2019.

Czym jest eksperyment? Rozmowa z Piotrem Mareckim i Jakubem Kornhauserem, prowadzenie: Paulina Chorzewska, Honorata Sroka, „Mały Format” nr 01/2019.

Notatki miłosne wydane inaczej. Recenzja książki Andrzeja Barańskiego „Moja Albinoczka, która potrafiła mocno kochać”, „Kultura Liberalna”, nr 523, opublikowany 15.01.2019.

Dydaktyka: Słowo w kulturze

Udział w grantach: 

Wykonawczyni w grancie NPRH: Archiwum Kobiet. Piszące. Kontynuacja. Nr referencyjny: 0143/NPRH6/H11/85/2018; Wykonawczyni w projekcie Inicjatywa doskonałości – Uczelnia Badawcza Uniwersytet Jagielloński: Eksperyment literacki w Europie Środkowej w XX i XXI w. Nr referencyjny: PSP U1U/P01/NO/02.03.

Nagrody, stypendia: Stypendystka w grancie NCN OPUS: Życie pisane na konkurs. Praktyki pamiętnikarskie w Polsce 1918-1939 (analiza – recepcja – znaczenie). Nr referencyjny: 2020/37/B/HS2/02154.

Linki do profili w otwartych serwisach:

https://uw.academia.edu/HonorataSroka

https://www.researchgate.net/profile/Honorata-Sroka

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności