Przejdź do głównej treści →

mgr Paulina Chorzewska-Rubik


Zakład Antropologii Słowa
p.chorzewska@uw.edu.pl

Dyżury
Sesja i II semestr:
Wtorek: 10.00-11.00
Dyżury zdalne po wcześniejszym kontakcie e-mailowym

Literaturoznawczyni, kulturoznawczyni

Zainteresowania badawcze  – kultura cyfrowa, literatura elektroniczna, literackie zjawiska w sieci, filologia i edytorstwo w kontekście nowych mediów.

Publikacje 

Screenshot jako narzędzie praktyki poetyckiej – na przykładzie graficznych postów Tomasza Pułki na art blogu Cichy Nabiau, „Forum Poetyki” 18/2019.

Miejsce filologii w czytaniu poezji cybernetycznej – na przykładzie twórczości Łukasza Podgórniego, [w:] Filozofia filologii, red. A. Hellich, H. Markowska-Fulara, J. Potkański, Ł. Żurek, Warszawa 201.

Publikacje tekstów krytycznych, recenzji, rozmów w „Wakacie”, „Stonerze Polskim”, „Techstach”, „Niewinnych Czarodziejach”, „Kontencie”, „Nowym Napisie”.

Dydaktyka: WOK (słowo w kulturze), ćwiczenia

Udział w grantach: Wykonawczyni, Inicjatywa doskonałości – Uczelnia Badawcza Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Eksperyment literacki w Europie Środkowej w XX i XXI w.: media, gatunki, praktyki” (POB Heritage, Program Strategiczny Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim, nr referencyjny: PSP U1U/P01/NO/02.03, kier. dr hab. Katarzyna Bazarnik, prof. ucz.)

Stypendia, nagrody –Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2019/2020)

Przynależność do organizacji społecznych, działalność popularyzatorska: Mały Format – redakcja tematycznego cyklu kulturze cyfrowej i zjawiskach literackich w sieci pod tytułem „Tocznia skrola”

Linki do profili w otwartych serwisach:

https://orcid.org/0000-0002-9524-1944

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności