Przejdź do głównej treści →

mgr Mikołaj Łątkowski


Zakład Antropologii Słowa
mikolaj.latkowski@gmail.com

Dyżury
Środa: 18.30-19.30

Kulturoznawca.

Zainteresowania badawcze: antropolog słowa i bioetyk. W pracy badawczej podejmuje tematykę antropologii praktyk lekturowych i piśmienniczych, remediacji słowa i literatury oraz antropologii miasta i miejskich praktyk. W Instytucie Kultury Polskiej zajmuje się pisaniem pracy doktorskiej dotyczącej literatury, lektury i ich społecznych kontekstów w praktykach grup czytelniczych.  

Publikacje: 

Cooperative research – on collective fieldnotes, experience negotiation and common text, razem z mgr Anną Gańko. “Journal of Education Culture and Society”, 2019, nr 10, s. 126–132. 

Remote qualitative interviews. A contribution towards the analysis of remediation, “Journal of Education Culture and Society”, 2021, nr 12, s. 202–211.

Młodzi o młodych i nowych technologiach, w: Kmicic czy Wiedźmin. O dialogu międzypokoleniowym, red. W.Pessel, Wydawnictwo Stopka, Łomża 2019.

Equal footing in designing proces – on common ground for social research and architecture, razem z mgr Anną Gańko, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. W druku.

Dydaktyka: współprowadzi razem z mgr Anną Gańko zajęcia w ramach modułu społecznego Studiów Miejskich UW dotyczące wspólnot lokalnych oraz procesów rewitalizacji i gentryfikacji,

współkoordynował razem z mgr Anną Gańko projekt Antropologia i architektura łączący edukację studentek i studentów studiów społecznych UW i studiów architektonicznych Politechniki Warszawskiej.

Udział w grantach: „Nowy model urbanizacji w Polsce – praktyczne wdrożenie zasad odpowiedniej urbanizacji oraz miasta zwartego (NEWURBPACT)” – wykonawca merytoryczny, badacz

Przynależność do organizacji społecznych/naukowych: Poza uczelnią w praktyce badawczej korzysta z narzędzi antropologicznych w badaniach miejskich praktyk i przestrzeni, tworzeniu diagnoz oraz przeprowadzaniu konsultacji społecznych we współpracy z samorządami, instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi.

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności