Przejdź do głównej treści →

dr hab. Marta Rakoczy, prof. ucz.


Zakład Antropologii Słowa
m.rakoczy@uw.edu.pl

Dyżury
poniedziałek, godz. 13:00-14:00 (stacjonarnie)

Kulturoznawczyni, filozofka.

Zainteresowania badawcze: antropologia piśmienności, historia piśmienności, antropologia edukacji, kulturowe studia nad dzieciństwem, kulturowa historia  modernizacji

Książki autorskie: 

Władza liter. Polskie procesy modernizacyjne a awangarda, planowany druk: WUJ, Kraków 2022.

Polityki pisma. Szkice plenerowe z pajdocentrycznej nowoczesności, Oficyna Naukowa, Warszawa 2018, ss. 360.

Słowo – działanie – kontekst. O etnograficznej koncepcji języka Bronisława Malinowskiego, Wydawnictwa UW, Warszawa 2012, ss.261.

Książki pod redakcją: 

Polityki/awangardy, red. A. Karpowicz, J. Kornhauser, M. Rakoczy, A. Wójtowicz, WUJ, Kraków 2021.

Opowiedziane. Historia mówiona w praktykach humanistycznych, red. A. Karpowicz, M. Litwinowicz, M. Rakoczy, IH UW, IKP UW, Warszawa 2019.

Antropologia praktyk językowych, red. G. Godlewski, A. Karpowicz, M. Rakoczy, Wydawnictwa UW, Warszawa 2016, ss. 408.

Communicare: Almanach antropologiczny. Szkoła/pismo, t. 5, red. T. Buliński, M. Rakoczy, Wydawnictwa UW, Warszawa 2015, ss. 388.

Communicare: Almanach antropologiczny. Twórczość słowna/literatura. Performance, tekst, hipertekst, t.4, Wydawnictwa UW, Warszawa 2014, ss. 250.

Od aforyzmu do zinu. Gatunki twórczości słownej, Wydawnictwa UW, Warszawa 2013, ss. 578.

Artykuły publikowane w: „Teksty Drugie”, „Kultura Współczesna”, „Widok”, „Principia”, „Etnografia. Teorie, praktyki, doświadczenia”, „Śląskie Studia Polonistyczne”, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, „Kultura i Społeczeństwo”, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej”, „Tematy z Szewskiej”

Dydaktyka: historia filozofii, antropologia słowa, antropologia edukacji – konwersatorium, historia mówiona – warsztat humanisty, humanistyczne metody badania miasta, seminarium magisterskie.

Udział w grantach: 

Wykonawca w grancie „Twórczość słowna w perspektywie antropologicznej”, 2009-2012, NCN, grant pod kierunkiem prof. dr hab. Agnieszki Karpowicz, nr rejestracyjny grantu: N N103 215536.

Wykonawca w grancie „Praktyki językowe jako praktyki kulturowe w perspektywie antropologii słowa”, 2012-2014, NCN, grant pod kierunkiem prof. dr. hab. Grzegorza Godlewskiego, nr decyzji DEC-2011/03/B/HS2/04027.

Współpraca w grancie „Modi memorandi. Interdyscyplinarny leksykon terminów pamięci zbiorowej”, 2011-2013, NCN, grant pod kierunkiem dr hab. Magdaleny Saryusz-Wolskiej i prof. dr hab. Roberta Traby, nr decyzji DEC-2011/01/HS3/01726.

Współpraca w grancie „Topo-grafie: miasto, mapa, literatura”, 2014-2017, NPRH, grant pod kierunkiem prof. dr hab. Agnieszki Karpowicz, NPRH trzeciej edycji

Nagrody, stypendia: Nagrody Rektora (2012, 2014, 2019, 2020), Stypendium dla Wybitnych Młodych Badaczy (2014), Stypendium FNP (2012)

Przynależność do organizacji społecznych/naukowych: członkini Interdyscyplinarnego Zespołu Badań nad Dzieciństwem Childhoods UW przy Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, członek Rady Naukowej czasopisma „Etnografia. Praktyki, teorie, doświadcenia” oraz „Adeptus. Pismo humanistów”

Linki do profili w otwartych serwisach:

https://uw.academia.edu/MartaRakoczy

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności