Przejdź do głównej treści →

dr hab. Iwona Kurz, prof. ucz.


Zakład Filmu i Kultury Wizualnej
i.kurz@uw.edu.pl

Dyżury
Dyżury w wakacje:
poniedziałek, 8 lipca, godz. 12:00–13:00,
poniedziałek, 29 lipca, godz. 10:00–11:00,
poniedziałek, 5, 12 i 19 sierpnia, godz. 10:00–11:00.
Pierwszy dyżur we wrześniu:
poniedziałek, 2 września, godz. 9:00–10:00.

Historyczka nowoczesnej kultury polskiej, badaczka kultury wizualnej, filmoznawczyni, zajmuje się również problematyką ciała i gender. W latach 2016-2024 dyrektorka Instytutu, wcześniej jego wicedyrektorka (2012–2016) oraz kierująca Zakładem Filmu i Kultury Wizualnej (2006–2014). W latach 2019–2024 Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscyplin Nauki o Kulturze i Religii oraz Etnologia i Antropologia Kulturowa UW.

Prowadzone zajęcia: antropologia kultury wizualnej, historia kultury XIX wieku, historia kultury XX wieku, Od fotografii do Facebooka. Nowoczesny podmiot i media wizualne, Pamięć o Auschwitz, Fototożsamość. Ciało i pamięć w kulturze wizualnej (seminarium magisterskie i licencjackie), warsztat Media w kulturze, warsztat krytyczny, warsztat Archiwa wizualne.

Autorka książki Twarze w tłumie (2005, Nominacja do Nagrody Nike, Nagroda im. Michałka za najlepszą książkę filmoznawczą), współautorka Obyczajów polskich. Wiek XX w krótkich hasłach (2008) oraz dwutomowej pracy Kultura wizualna w Polsce (2017), redaktorka antologii Film i historia (2008, Nagroda Rektora UW), współredaktorka tomów zbiorowych Ślady Holokaustu w imaginarium kultury polskiej (2017), Ekspozycje nowoczesności. Wystawy a doświadczanie procesów modernizacyjnych w Polsce 1821–1929 (2017) oraz Kultury antycypowanych przyszłości (2020), współredaktorka podręczników akademickich Antropologia ciała (2008) oraz Antropologia kultury wizualnej (2012), redaktorka i współtłumaczka książki Jonathana Crary’ego Zawieszenia percepcji. Uwaga, spektakl i kultura nowoczesna (2009). Jest także współautorką podręcznika do wiedzy o kulturze dla szkół ponadgimnazjalnych Człowiek w kulturze (2006).

W latach 1994–2008 pracowała w zespole prowadzącym specjalizację „Animacja kultury” i koordynującym międzynarodowe projekty z dziedziny animacji kultury, finansowane z programu UE „Leonardo da Vinci”: ANIMA (1998–2001), ANIMUS (2001–2004) i ANIMATOR (2006–2008). Redaktorka i współautorka publikacji dotyczących działania w kulturze: Animacja kultury. Doświadczenie i przyszłość (2002), Teraz! Animacja kultury (2008), Lokalnie: animacja kultury / community arts (2008). Członkini Rady Programowej Forum Przyszłości Kultury. Współautorka polityki kulturalnej m.st. Warszawy przyjętej w 2020 roku.

W latach 2013–2016 kierowała projektem badawczym „Kultura wizualna w Polsce: języki, pojęcia, metaobrazy” (NCN, program OPUS, 2012/05/B/HS2/03985). Celem projektu był „archeologiczny” namysł nad widzeniem i jego praktykami w kulturze polskiej od końca XIX wieku do dzisiaj. Współprowadziła także projekt „Wytwarzanie i analiza źródeł w sztukach wykonawczych” (NPRH, 11H 11 017080) i uczestniczyła w projektach poświęconych badaniu XIX-wiecznych wystaw tematycznych i pamięci o Zagładzie. Obecnie bierze udział w działaniach sieci badawczej SOWA (Społeczne Obiegi Wiedzy Akademickiej), która między innymi realizuje grant „Społeczne obiegi wiedzy w praktykach humanistyki akademickiej” (NCN Opus-19, UAM).

Współzałożycielka i w latach 2013–2020 współredaktorka pisma „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej”. Regularnie publikuje artykuły dotyczące kultury, m.in. w „Dwutygodniku.com”, „Kinie”, „Widoku”.

Pracuje nad książką o wizualnych formach pamięci o Auschwitz oraz o narracjach i praktykach związanych z alkoholem w kulturze polskiej.

https://uw.academia.edu/IwonaKurz

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności