Przejdź do głównej treści →

dr Agata Zborowska


Zakład Filmu i Kultury Wizualnej
a.zborowska@uw.edu.pl

Dyżury
urlop naukowy

Kulturoznawczyni, historyczka kultury. W listopadzie 2018 roku obroniła z wyróżnieniem doktorat w Instytucie Kultury Polskiej UW. Autorka książki Życie rzeczy w powojennej Polsce (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2019). Interesuje się teorią rzeczy, relacjami własnościowymi, teorią krytyczną, historią kultury XX wieku. Obecnie pracuje nad dwoma projektami badawczymi. Pierwszy z nich dotyczy przemian własnościowych w Polsce po 1944 roku w perspektywie przemian wartości. Drugi skupia się na teoriach i praktykach archiwów obrazów wernakularnych, w szczególności filmach domowych tworzonych przez polską diasporę w Chicago.

Współzałożycielka Zespołu badań nad teoriami oraz praktykami socjalizmu i komunizmu w IKP UW.

Laureatka stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców (2022–2024). Stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej (The Kosciuszko Foundation Fellowship 2021/22, pod opieką naukową profesora Padraica Kenneya). W 2019 roku Post-doc fellow na University of Chicago (pod opieką naukową profesor Shannon Lee Dawdy). Laureatka indywidualnych grantów naukowych PRELUDIUM (2015–2019) i ETIUDA (2017–2018) Narodowego Centrum Nauki. Laureatka nagrody im. prof. Aliny „Inki” Brodzkiej-Wald (2019) za wybitną pracę doktorską poświęconą współczesności w dziedzinie humanistyki. Prowadziła badania na Indiana University Bloomington (2016), University College London (2014) i Carleton University in Ottawa (2011). W 2016 roku uczestniczyła w szkole letniej School of Criticism and Theory na Uniwersytecie Cornell. Członkini zespołu w projektach: „Re-Past – Revisiting the Past, Anticipating the Future” (Horizon 2020; 2019–2020) oraz „Pułapki industrializacji, pokusy konsumpcji, poszukiwania «harmonijnego rozwoju» i troska o przyszłość Ziemi. Polska Ludowa wobec wyzwań środowiskowych (1944–1989)” (Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza, 2021–2023). Realizuje indywidualny projekt „Teorie i praktyki archiwów obrazów wernakularnych na przykładzie filmów amatorskich” (Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza, 2021–2023).

Publikowała m.in. w „History and Anthropology”, „Journal of Intercultural Studies”, „Fashion Theory”, „Critical Studies in Fashion and Beauty”, „Tekstach Drugich”, „Kulturze i Społeczeństwie”, „Kontekstach”, „Kulturze Współczesnej”, „Kulturze Popularnej”, „Kwartalniku Filmowym”, „Czasie Kultury”. W latach 2017–2022 członkini redakcji i sekretarzująca pisma naukowego „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej”.

Prowadzone zajęcia: Antropologia kultury wizualnej; Antropologia kultury; Teorie tożsamości. Warsztaty: Archiwum (Warsztat metodologiczny); Archiwa i kontr-archiwa (Medialność w kulturze współczesnej); Atlas emocji: antropocen (Medialność w kulturze współczesnej). Konwersatora: Rzeczy i ludzie; Z rąk do rąk – własność i dobra wspólne; Zaraz po wojnie; Jak przeżyć koniec? Gatunki stowarzyszone i antropocen (wspólnie z Justyną Schollenberger); Teorie mody (wspólnie z Justyną Jaworską). Dla specjalizacji Kultura Wizualna: Wizualne polityki tożsamości; Archiwum wizualne.

Linki:

https://uw.academia.edu/AgataZborowska

https://www.researchgate.net/profile/Agata-Zborowska-2

 

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności