Przejdź do głównej treści →

UWAGA! Prosimy o zgłaszanie informacji o zakażeniu COVID-19, przebywaniu na kwarantannie lub w samoizolacji za pomocą wydziałowego formularza. Więcej informacji tutaj.

dr Agata Zborowska


Zakład Filmu i Kultury Wizualnej
a.zborowska@uw.edu.pl

Dyżury
wyjazd naukowy

Kulturoznawczyni, historyczka kultury. W listopadzie 2018 roku obroniła z wyróżnieniem doktorat w Instytucie Kultury Polskiej UW. Autorka książki Życie rzeczy w powojennej Polsce (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2019). Interesuje się teorią rzeczy, relacjami własnościowymi, teorią krytyczną, historią kultury XX wieku. Obecnie pracuje nad projektem dotyczącym przemian własnościowych w perspektywie przemian wartości.

Współzałożycielka Zespołu badań nad teoriami oraz praktykami socjalizmu i komunizmu w IKP UW.

Stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej (The Kosciuszko Foundation Fellowship 2021/22, pod opieką naukową profesora Padraica Kenneya). W 2019 roku Post-doc fellow na University of Chicago (pod opieką naukową profesor Shannon Lee Dawdy). Laureatka indywidualnych grantów naukowych PRELUDIUM (2015–2019) i ETIUDA (2017–2018) Narodowego Centrum Nauki. Laureatka nagrody im. prof. Aliny „Inki” Brodzkiej-Wald (2019) za wybitną pracę doktorską poświęconą współczesności w dziedzinie humanistyki. Prowadziła badania na Indiana University Bloomington (2016), University College London (2014) i Carleton University in Ottawa (2011). W 2016 roku uczestniczyła w szkole letniej School of Criticism and Theory na Uniwersytecie Cornell. Członkini zespołu w projektach: „Re-Past – Revisiting the Past, Anticipating the Future.” (Horizon 2020; 2019–2020) oraz „Pułapki industrializacji, pokusy konsumpcji, poszukiwania «harmonijnego rozwoju» i troska o przyszłość Ziemi. Polska Ludowa wobec wyzwań środowiskowych (1944–1989)” (Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza, 2021–2023).

Publikowała m.in. w „History and Anthropology”, „Journal of Intercultural Studies”, „Fashion Theory”, „Critical Studies in Fashion and Beauty”, „Tekstach Drugich”, Kontekstach”, „Kulturze Współczesnej”, „Kulturze Popularnej”, „Kwartalniku Filmowym”, „Czasie Kultury”

Członkini redakcji pisma naukowego „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej”.

Prowadzone zajęcia: antropologia kultury wizualnej, teorie tożsamości,  Jak przeżyć koniec? Gatunki stowarzyszone i antropocen (konwersatorium, wspólnie z Justyną Schollenberger), Teorie tożsamości, Zaraz po wojnie (konwersatorium), Archiwa i kontr-archiwa (medialność w kulturze – warsztat), Atlas emocji: antropocen (medialność w kulturze – warsztat), Wizualne polityki tożsamości (specjalizacja Kultura Wizualna), Teorie mody (konwersatorium, wspólnie z Justyną Jaworską).

Linki:

https://uw.academia.edu/AgataZborowska

https://www.researchgate.net/profile/Agata-Zborowska-2

 

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności