Przejdź do głównej treści →

dr Łukasz Zaremba


Zakład Filmu i Kultury Wizualnej
lukasz.zaremba@uw.edu.pl

Dyżury
w semestrze zimowym 2022/2023:
poniedziałki, 10:15-11:15, stacjonarny
wtorki 9:30-10:30, zdalny, po wcześniejszym kontakcie mailowym

Badacz wizualności, tłumacz tekstów naukowych, kurator. Interesuje się konfliktem w sferze wizualnej, powszednimi gatunkami wizualnymi (krajobrazem, reklamą w przestrzeni publicznej, pomnikami), sztuką publiczną i emancypacyjnym potencjałem działań wizualnych. Zajmuje się teoriami obrazu i kultury wizualnej, metodologią badań wizualnych i historii sztuki. Ostatnio również przecięciem architektury i wizualności – murami i barykadami jako anachronicznymi narzędziami zarządzania przestrzenią. Rozpoczyna pracę nad długoterminowym projektem badawczym „Kompleks kolonialny. Fantazje o zamorskich koloniach w dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce”, skupiającym się na sferze wyobrażeń imperialnych, orientalizujących i wytwarzających różnicę rasową w „kraju bez kolonii”.

Prowadzi zajęcia: Metody badań wizualnych, Medialność w kulturze współczesnej; Warsztat kuratorski i warsztat krytyki sztuki, Seminarium licencjackie; Antropologia kultury wizualnej, Metody badań wizualnych.

Zrealizował indywidualny projekt „Współczesne oblicza ikonoklazmu” (NCN, program PRELUDIUM, 2012/05/N/HS2/00566) oraz był członkiem zespołu badawczego „Kultura wizualna w Polsce: języki, pojęcia, metaobrazy” (NCN, program OPUS, 2012/05/B/HS2/03985). Aktualnie jest wykonawcą w zespole Myślenie wizualne. Obraz jako medium wytwarzania, przekazywania i odbierania wiedzy w humanistyce (Nowe idee w Priorytetowym Obszarze Badawczym IV, IDUB 2021).

Współzałożyciel i w latach 2013-2021 redaktor pisma naukowego „Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej”. Autor książki Obrazy wychodzą na ulice. Spory w polskiej kulturze wizualnej (2018), współautor tomów Kultura wizualna w Polsce. Fragmenty i Spojrzenia (2017) i Antropologia kultury wizualnej (2012). Publikował m.in. w „Journal of Visual Culture”, „Kontekstach”, „Kulturze Współczesnej”, „Tekstach Drugich”, „Dialogu”, „Kulturze Popularnej”, „Res Publice Nowej”, „In-Visible Culture”. Tłumacz m.in. książek W.J.T. Mitchella, Czego chcą obrazy? (2013); J. Crary’ego, Zawieszenia percepcji (2009, z Iwoną Kurz), N. Mirzoeffa, Jak zobaczyć świat? (2016), H. Steyerl, Wyklęty lud ekranu (2016), a ostatnio N. Jurgensona, Fotka (2021).

Stypendysta programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2012 i 2013). Laureat stypendium Ministra dla Wybitnych Młodych Naukowców (2016-2019). W roku akademickim 2019/2020 przebywał jako visiting scholar w John Hope Franklin Humanities Institute na Duke University (Durham, NC, USA).

W latach 2015-2017 kurator w Centrum Muzeologicznym Muzeum Sztuki w Łodzi. W 2019 roku kurator wystawy Pomnikomania (festiwal Warszawa w Budowie 11) w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

PBN: https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/profile/public/5e7094b5878c28a0473c20e9

Academia.edu: https://uw.academia.edu/%C5%81ukaszZaremba

ResearchGate.net: https://www.researchgate.net/profile/Lukasz-Zaremba/research

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności