Przejdź do głównej treści →

mgr Agata Koprowicz


Zakład Filmu i Kultury Wizualnej
koprowicz.agata@gmail.com

Dyżury
do ustalenia po wcześniejszym kontakcie mailowym

Absolwentka kulturoznawstwa i filozofii na Uniwersytecie Warszawskim, doktorantka w Zakładzie Filmu i Kultury Wizualnej, członkini Zespołu 

Kultury XIX wieku. Pisze rozprawę doktorską o dziewiętnastowiecznej fotografii chłopów w Królestwie Polskim. Publikowała w czasopismach „Przegląd Humanistyczny”, „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej”, „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” oraz w tomach zbiorowych, m.in. „Ekspozycje nowoczesności. Wystawy a doświadczanie procesów modernizacyjnych w Polsce 1821–1929”. Współredaktorka monografii „Ukryte w kulturze – Pongo, t. VIII”. Dwukrotna stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe (2015–2017). Zdobywczyni I miejsca w Konkursie na najlepszą pracę magisterską z antropologii historii im. Bronisława Geremka (2019). Obecnie realizuje trzyletni grant badawczy Preludium finansowanym przez NCN pt. „Między podporządkowaniem a emancypacją. Historia kulturowa fotografii chłopów w Królestwie Polskim i Galicji (1846–1905)”. Interesuje się historią kultury XIX wieku, kulturą wizualną, psychoanalizą, teorią postkolonialną oraz dwudziestowieczną filozofią francuską.

https://uw.academia.edu/AgataKoprowicz

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności