Przejdź do głównej treści →

dr Ewelina Godlewska-Byliniak


Zakład Teatru i Widowisk
e.godlewska-by@uw.edu.pl

Dyżury
w sesji letniej 2023/2024:
wtorek 18.06, godz. 13:00-14:00 (stacjonarnie)
wtorek 2.07, godz. 13:00-14:00 (stacjonarnie

Kulturoznawczyni, badaczka zajmująca się obszarem teatru i performansu oraz studiami o niepełnosprawności. Absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na UW (2006), doktorat obroniła na podstawie rozprawy Teatr radio-logiczny Tymoteusza Karpowicza w Instytucie Kultury Polskiej (2011), obecnie adiunktka w Zakładzie Teatru i Widowisk IKP.

Autorka książek Tadeusz Kantor: sobowtór, melancholia, powtórzenie (2011) oraz Teatr radio-logiczny Tymoteusza Karpowicza (2012); współredaktorka antologii Odzyskiwanie obecności. Niepełnosprawność w teatrze i performansie (2017; w 2018 nominowana do nagrody Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych) oraz Niepełnosprawność i społeczeństwo. Performatywna siła protestu (2018), a także przekładów książek Rosemarie Garland-Thomson: Niezwykłe ciała. Przedstawienia niepełnosprawności fizycznej w amerykańskiej kulturze i literaturze (2020) oraz Gapienie się, czyli o tym, jak patrzymy i jak pokazujemy siebie innym (2020).

Obecnie jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół kategorii niepełnosprawności we współczesnym teatrze i performansie oraz strategii wytwarzania i reprezentacji odmienności w kulturze. Interesuje się także historyczno-kulturową zmiennością pojęcia melancholii oraz kategorią głosu w humanistyce współczesnej.

Współpracuje z Fundacją Teatru 21 – wraz z Justyną Lipko-Konieczną współtworzy dział wydawniczo-naukowy w ramach programu Centrum Sztuki Włączającej.

Prowadziła między innymi następujące zajęcia: Antropologia widowisk,  Teorie tożsamości, seminarium licencjackie i proseminarium magisterskie poświęcone współczesnym metodologiom w badaniach teatru i performansu oraz refleksji na temat ciała i głosu w kulturze, Stosowana antropologia kultury na kierunku „Sztuki społeczne” oraz Kategorie kultury na studiach podyplomowych „Pedagogika teatru”, a także autorskie konwersatoria: Melancholia: filozofia, estetyka, teatr; Głos jako obiekt pragnienia. O głosie, dźwięku, muzyce we współczesnej myśli humanistycznej i wybranych praktykach artystycznych; Głos kobiecy i jego teatralne reprezentacje; Inne ciała – (re)prezentacje cielesności nienormatywnych we współczesnym teatrze; Niepełnosprawność w teatrze i performansie.

Książka Niepełnosprawność i społeczeństwo. Performatywna siła protestu (do pobrania w 3 formatach: pdf, mobi i epub) dostępna tutaj.

Linki do informacji o książkach Rosemarie Garland-Thomson pod redakcją dr Eweliny Godlewskiej-Byliniak dostępne tutajtutaj.

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności