Przejdź do głównej treści →

mgr Barbara Dynda


Zakład Kultury Współczesnej
basia.dynda@gmail.com

Doktorantka w Zakładzie Kultury Współczesnej IKP UW. Zajmuje się badaniem oddolnego feminizmu w Polsce okresu transformacji i dekad późniejszych na przykładzie praktyk tworzenia polskich zinów anarchofeministycznych i nieheteronormatywnych po 1989 roku. Ukończyła Kolegium MISH na Uniwersytecie Warszawskim, w ramach którego studiowała w Instytucie Kultury Polskiej i na Wydziale „Artes Liberales”. Publikowała m.in. w „Przeglądzie humanistycznym”, „Kontekstach”, serii wydawniczej „Awangarda/rewizje” Ośrodka Badań nad Awangardą oraz w monografiach zbiorowych. Obecnie pracuje nad trzyletnim grantem badawczym finansowanym przez NCN pt. „Oddolny feminizm w Polsce okresu transformacji i posttransformacji. Analiza dyskursów, praktyk i tożsamości na przykładzie polskich zinów feministycznych po 1989 roku”. Prowadzi zajęcia z Nowych teorii feministycznych, w trakcie których studenci i studentki IKP zapoznają się z działaniami współczesnych feministycznych organizacji społecznych. W latach wcześniejszych prowadziła także konwersatoria z Antropologii seksualności: Polityka, feminizm, queer; i z Antropologii kultury.

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności