Przejdź do głównej treści →

dr hab. Roman Chymkowski


Zakład Kultury Współczesnej
roman.chymkowski@gmail.com

Dyżury
czwartek, godz. 11:15-12:15 (stacjonarnie)
dodatkowy termin dyżuru online po uprzednim kontakcie mailowym

Antropolog i socjolog kultury; zajmuje się współczesnymi teoriami kultury i antropologią praktyk lekturowych.

Zainteresowania badawcze:

  1. współczesne teorie kultury z kręgu studiów postkolonialnych i postzależnościowych,
  2. kultury antycypowanych przyszłości,
  3. praktyki uczestnictwa w kulturze ze szczególnym uwzględnieniem praktyk lekturowych.

Wybrane publikacje:

Nietożsamości. Tillion, Fanon, Bourdieu, Derrida i dylematy dekolonizacji(2019), Autobiografie lekturowe studentów (2011), współautor podręcznika szkolnego Wiedza o kulturze (2003, 2005, 2007, 2011), współredaktor serii „Pongo” (t. I: Szkice z antropologii literatury, 2009; t. II: Szkice o pograniczu, 2010; t. III: Świat w tekście, 2010; t. IV: Tekst i działanie, 2009; t. V: Antropologia praktyk kulinarnych, 2012; t. VI: Ludzie i zwierzęta, 2014; t. VII:(Nie)widzialne, (nie)słyszalne), 2015; t.: Ukryte w kulturze, 2017), tłumacz z języka francuskiego, członek zespołów redakcyjnych „Rocznika Biblioteki Narodowej” oraz „Przeglądu Humanistycznego”, członek Rady Naukowej IKP.

Zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2021/2022

Społeczne teorie kultury współczesnej, czwartki godz. 9:45-11:15

Konwersatorium Mury i granice. Wprowadzenie do antropologii polityki, czwartki 11:30-13:00 (semestr zimowy)

Wiedza o kulturze, wykład, wtorki 11:30-13:00 (semestr zimowy)

Seminarium magisterskie Społeczne wymiary praktyk kulturowych, czwartki godz. 11:30-13:00

Nagrody i stanowiska:

Odznaka honorowa Zasłużony dla Kultury Polskiej (2019)

Przedstawiciel Polski w Radzie Zarządzającej programu TALIS (Teaching and Learning International Survey) OECD

Linki zewnętrzne:

https://uw.academia.edu/RomanChymkowski

https://www.researchgate.net/profile/Roman-Chymkowski

https://pl.wikipedia.org/wiki/Roman_Chymkowski

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności