Przejdź do głównej treści →

mgr Patrycja Pichnicka-Trivedi


Zakład Kultury Współczesnej
patrycjapichnicka@uw.edu.pl

Absolwentka Kolegium MISH, historii sztuki i kulturoznawstwa. Dyplom magisterski obroniła z wyróżnieniem suma cum laude. Publikowała w “Kulturze popularnej”, “Praktyce teoretycznej”, “Polish Journal of Political Science” oraz monografiach. Uczestniczka konferencji ogólnopolskich i międzynarodowych. Wybrana jako finalistka w konkursie prof. Jerzego Buzka na Debiut Naukowy 2019. Stypendystka Fundacji Bassi, laureatka grantów PROM. Członkini grup badawczych WEIRD Fictions Research Group i Nieantropocentryczna podmiotowość kulturowa. Pisze komparatystyczną pracę doktorską z zakresu reprezentacji Inności w kulturze popularnej. Poza kulturą popularną zajmuje się studiami intersekcjonalnymi, antropologią biomedyczną, posthumanizmem i postkolonializmem. 

https://uw.academia.edu/PatrycjaPichnicka

https://www.researchgate.net/profile/Patrycja-Pichnicka-Trivedi

Graduate of Kolegium MISH, History of Art and Cultural Studies. Master’s Degree with Summa Cum Laude. Published in “Kultura popularna”, “Praktyka teoretyczna”, “Polish Journal of Political Science” and monographies. Participated in national and international conferences. Chosen as finalist in prof. Jerzy Buzek competition for Scientific Debut 2019. Scholarship of Bassi Foundation and PROM grants. Member of WEIRD Fictions Research Group i Nonanthropocentric cultural subjectivity. Writing comparative thesis on the representations of Otherness in popular culture. Beside popular culture she is interested in intersectional studies, biomedical anthropology, posthuman studies and postcolonial studies. 

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności