Przejdź do głównej treści →

mgr Marlena Rycombel


Zakład Kultury Współczesnej
m.rycombel@uw.edu.pl

Dyżury


Kulturoznawczyni i polonistka, doktorantka w Instytucie Kultury Polskiej UW. Pracę magisterską napisała o Wymienniku – warszawskiej społeczności używającej pieniądza lokalnego. W ramach pracy doktorskiej, pisanej pod okiem dr hab. Marty Zimniak-Hałajko (IKP UW) i dra Grzegorza Sobieckiego (SGH), pracuje nad trzyletnim grantem finansowanym przez NCN pt. „Projekty lepszej gospodarki? Etnograficzne studia nad inicjatywami oddolnych walut lokalnych”. Badania poświęcone są porównawczej analizie glokalnych ruchów społecznych tworzących własne środki płatnicze (Zielony – polska waluta lokalna, londyński Brixton Pound, szwajcarska blockchainowa waluta Leman, kenijskie blockchainowe waluty fundacji Grassroots Economics). Zainteresowania badawcze: antropologia ekonomiczna, socjologia pieniądza, utopia, ruchy społeczne.

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności