Instytut

Instytut

Instytut Kultury Polskiej prowadzi badania naukowe i studia w zakresie kulturoznawstwa (wiedzy o kulturze). Studentom II stopnia IKP proponuje ponadto cztery specjalizacje: „Animacja kultury”, „Kultura miejska”, „Kultura wizualna” oraz „Teatr w kulturze”. Kadrę IKP tworzą uznani uczeni zajmujący się antropologią i historią kultury oraz innymi dziedzinami wiedzy o kulturze.

W Instytucie działają obecnie: Zakład Historii Kultury, Zakład Kultury Współczesnej, Zakład Antropologii Słowa, Zakład Filmu i Kultury Wizualnej, Zakład Teatru i Widowisk oraz Pracownia Studiów Miejskich. IKP jest częścią Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl