06 października 2014

dr Piotr Kubkowski

dr Piotr Kubkowski

dr Piotr Kubkowski – kulturoznawca i historyk kultury, specjalizuje się w okresie przełomu XIX i XX wieku. Zajmuje się kulturową historią sportu i ciała, studiami nad męskością, kulturą miejską (współczesną i w ujęciach historycznych). Pracę doktorską o Warszawskim Towarzystwie Cyklistów (pod kier. prof. dr. hab. Andrzeja Mencwela) obronił z wyróżnieniem w 2017 r.

Prowadzone zajęcia kursowe: antropologia kultury, antropologia słowa, historia kultury polskiej XIX w., translatoria z francuskiego oraz konwersatoria: Na blokowisku. Ideologie – realizacje – praktyki – narracje; Miasto mówi; Warszawski warsztat rowerowy 1886-2016; Za miasto. W kręgu nowoczesnych praktyk (poza-) miejskich; Krajoznawstwo: historia-obraz-performans. Od 2010 r. współorganizuje i współprowadzi objazdy naukowe studentów kulturoznawstwa. W latach 2012-2016 pełnił funkcję opiekuna studentów studiów licencjackich. Od 2018 r. opiekun jednego ze studenckich kół naukowych.

Autor monografii Sprężyści. Kulturowa historia warszawskich cyklistów na przełomie XIX i XX wieku. Współredaktor i współautor czterech książek z serii „Topo-Grafie” (o M. Białoszewskim, L. Tyrmandze, M. Hłasce i T. Konwickim). Artykuły publikował m.in. w „Almanachu Antropologicznym”, „Colloquia Anthropologica et Communicativa”, „Czasie kultury”, „Kulturze Popularnej”, „Kulturze Współczesnej”, „Przeglądzie Humanistycznym”, „Tekstach Drugich”, „Wieku XIX”, tłumaczenia z francuskiego – m.in. w „Kontekstach”, „Widoku” i „Pleografie”. Współredaktor numeru „Kultury Współczesnej” pt. Kulturowe przedstawienia sportu.

Kierownik projektu badawczego Ministerstwo Polskości: podróże – krajobrazy – teksty. Kulturowa historia ruchu krajoznawczego od 1873 roku do końca lat 20. XX wieku (NCN Sonata 2020-2023). Sekretarz projektów badawczych Ekspozycje nowoczesności. Wystawy na ziemiach polskich w latach 1821–1929 a doświadczanie procesów modernizacyjnych (NPRH, 2013-2017; IKP UW) oraz Topo-Grafie. Miasto – mapa – literatura (NPRH, 2014-2017; IKP UW). Członek zespołów: Praktyki językowe jako praktyki kulturowe w ujęciu antropologii słowa (NCN Opus, 2012-2015; IKP UW) i Sienkiewicz ponowoczesny (NPRH 2016-2018; IBL PAN).

Kurator wystawy Massażystka, czyli przestrzenie intymne Warszawy przełomu XIX i XX wieku (Muzeum Woli, 2015 r.) oraz współorganizator wystawy „Znikające krajobrazy.” Opowieść przestrzenna Mirona Białoszewskiego (Muzeum Warszawskiej Pragi, 2016 r.). Współtwórca serialu dokumentalnego o osiedlach modernistycznych pt. „BLOK.” (reż. Tomasz Knittel, TVP Kultura, 2018 r.).

Członek zarządu Towarzystwa Krajoznawczego „Krajobraz”; członek zarządu Stowarzyszenia Katedra Kultury; członek Pracowni Studiów Miejskich UW oraz International Society for the History of Physical Education and Sport.

Za książkę Sprężyści otrzymał nominację do Nagrody Literackiej m.st. Warszawy (2019) oraz nagrodę w Konkursie im. Hanny Szwankowskiej na najlepszą książkę varsvianistyczną (2019). Wyróżniony w konkursie Prezydenta Warszawy i Muzeum Warszawy na najlepszą rozprawę o społecznym rozwoju miasta „Dyplomy dla Warszawy” (2018). Laureat pierwszego miejsca w konkursie Narodowego Centrum Kultury na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk o kulturze (2017).  Wyróżniony zespołową Nagrodą Rektora za serię „Topo-Grafie” (2017). Stypendysta MNiSW w r. ak. 2009/2010.

English

(fot. Kasia Stanisławska)


Wybrane publikacje

Sprężyści
Więcej
 • Kultura Współczesna 1/2017 – Kulturowe przedstawienia sportu
 • red. Iwona Kurz, Piotr Kubkowski

  Warszawa, 2017
Kultura Współczesna 1/2017 – Kulturowe przedstawienia sportu
Więcej
 • Ułamek błękitu i chmur
 • red. Agnieszka Karpowicz, Piotr Kubkowski, Włodzimierz Karol Pessel, Igor Piotrowski

  Warszawa 2017
Ułamek błękitu i chmur
Więcej
 • Sto metrów asfaltu
 • red. Agnieszka Karpowicz, Piotr Kubkowski, Włodzimierz Karol Pessel, Igor Piotrowski

  Warszawa 2016
Sto metrów asfaltu
Więcej
 • Tętno pod tynkiem
 • red. Agnieszka Karpowicz, Piotr Kubkowski, Włodzimierz Pessel, Igor Piotrowski

  Warszawa 2013
Tętno pod tynkiem
Więcej
 • Ceglane ciało, gorący oddech
 • red. Agnieszka Karpowicz, Piotr Kubkowski, Włodzimierz Karol Pessel, Igor Piotrowski

  Warszawa 2015
Ceglane ciało, gorący oddech
Więcej

Tagi:

Data publikacji: 01-11-2015

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl