06 października 2014

dr Piotr Kubkowski

dr Piotr Kubkowski

dr Piotr Kubkowski – kulturoznawca i historyk kultury, specjalizuje się w okresie przełomu XIX i XX wieku. Zajmuje się kulturową historią sportu i ciała, studiami nad męskością, kulturą miejską (współczesną i w ujęciach historycznych). Pracę doktorską o Warszawskim Towarzystwie Cyklistów (pod kier. prof. dr. hab. Andrzeja Mencwela) obronił z wyróżnieniem w 2017 r.

Prowadzone zajęcia kursowe: antropologia kultury, antropologia słowa, historia kultury polskiej XIX w., translatoria z francuskiego oraz konwersatoria: Na blokowisku. Ideologie – realizacje – praktyki – narracje; Miasto mówi; Warszawski warsztat rowerowy 1886-2016; Za miasto. W kręgu nowoczesnych praktyk (poza-) miejskich; Krajoznawstwo: historia-obraz-performans. Od 2010 r. współorganizuje i współprowadzi objazdy naukowe studentów kulturoznawstwa. W latach 2012-2016 pełnił funkcję opiekuna studentów studiów licencjackich. Od 2018 r. opiekun jednego ze studenckich kół naukowych.

Autor monografii Sprężyści. Kulturowa historia warszawskich cyklistów na przełomie XIX i XX wieku. Współredaktor i współautor czterech książek z serii „Topo-Grafie” (o M. Białoszewskim, L. Tyrmandze, M. Hłasce i T. Konwickim). Artykuły publikował m.in. w „Almanachu Antropologicznym”, „Colloquia Anthropologica et Communicativa”, „Czasie kultury”, „Kulturze Popularnej”, „Kulturze Współczesnej”, „Przeglądzie Humanistycznym”, „Tekstach Drugich”, „Wieku XIX”, tłumaczenia z francuskiego – m.in. w „Kontekstach”, „Widoku” i „Pleografie”. Współredaktor numeru „Kultury Współczesnej” pt. Kulturowe przedstawienia sportu.

Kierownik projektu badawczego Ministerstwo Polskości: podróże – krajobrazy – teksty. Kulturowa historia ruchu krajoznawczego od 1873 roku do końca lat 20. XX wieku (NCN Sonata 2020-2023). Sekretarz projektów badawczych Ekspozycje nowoczesności. Wystawy na ziemiach polskich w latach 1821–1929 a doświadczanie procesów modernizacyjnych (NPRH, 2013-2017; IKP UW) oraz Topo-Grafie. Miasto – mapa – literatura (NPRH, 2014-2017; IKP UW). Członek zespołów: Praktyki językowe jako praktyki kulturowe w ujęciu antropologii słowa (NCN Opus, 2012-2015; IKP UW) i Sienkiewicz ponowoczesny (NPRH 2016-2018; IBL PAN).

Kurator wystawy Massażystka, czyli przestrzenie intymne Warszawy przełomu XIX i XX wieku (Muzeum Woli, 2015 r.) oraz współorganizator wystawy „Znikające krajobrazy.” Opowieść przestrzenna Mirona Białoszewskiego (Muzeum Warszawskiej Pragi, 2016 r.). Współtwórca serialu dokumentalnego o osiedlach modernistycznych pt. „BLOK.” (reż. Tomasz Knittel, TVP Kultura, 2018 r.).

Członek zarządu Stowarzyszenia Katedra Kultury; członek Pracowni Studiów Miejskich UW, Towarzystwa Krajoznawczego „Krajobraz” oraz International Society for the History of Physical Education and Sport.

Za książkę Sprężyści otrzymał nominację do Nagrody Literackiej m.st. Warszawy (2019) oraz nagrodę w Konkursie im. Hanny Szwankowskiej na najlepszą książkę varsvianistyczną (2019). Wyróżniony w konkursie Prezydenta Warszawy i Muzeum Warszawy na najlepszą rozprawę o społecznym rozwoju miasta „Dyplomy dla Warszawy” (2018). Laureat pierwszego miejsca w konkursie Narodowego Centrum Kultury na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk o kulturze (2017).  Wyróżniony zespołową Nagrodą Rektora za serię „Topo-Grafie” (2017). Stypendysta MNiSW w r. ak. 2009/2010.

English

(fot. Kasia Stanisławska)


Wybrane publikacje

Sprężyści
Więcej
 • Kultura Współczesna 1/2017 – Kulturowe przedstawienia sportu
 • red. Iwona Kurz, Piotr Kubkowski

  Warszawa, 2017
Kultura Współczesna 1/2017 – Kulturowe przedstawienia sportu
Więcej
 • Ułamek błękitu i chmur
 • red. Agnieszka Karpowicz, Piotr Kubkowski, Włodzimierz Karol Pessel, Igor Piotrowski

  Warszawa 2017
Ułamek błękitu i chmur
Więcej
 • Sto metrów asfaltu
 • red. Agnieszka Karpowicz, Piotr Kubkowski, Włodzimierz Karol Pessel, Igor Piotrowski

  Warszawa 2016
Sto metrów asfaltu
Więcej
 • Tętno pod tynkiem
 • red. Agnieszka Karpowicz, Piotr Kubkowski, Włodzimierz Pessel, Igor Piotrowski

  Warszawa 2013
Tętno pod tynkiem
Więcej
 • Ceglane ciało, gorący oddech
 • red. Agnieszka Karpowicz, Piotr Kubkowski, Włodzimierz Karol Pessel, Igor Piotrowski

  Warszawa 2015
Ceglane ciało, gorący oddech
Więcej

Tagi:

Data publikacji: 01-11-2015

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl