Przejdź do głównej treści →

Ekspozycje nowoczesności

Ekspozycje nowoczesności. Wystawy a doświadczanie procesów modernizacyjnych w Polsce (1821-1929), red. Małgorzata Litwinowicz-Droździel, Iwona Kurz, Paweł Rodak, Wyd. Neriton, Instytut Kultury Polskiej UW, Warszawa 2017.

„Inicjatorzy projektu i autorzy tomu traktują wystawy jako ważne zjawisko związane z nowoczesnymi przemianami i, jednocześnie, lustro tychże przemian. Fenomen ekspozycji został tu umieszczony w centrum dziewiętnastowiecznej formacji kulturowej, określanym przez najważniejsze odkrycia i pytania epoki. Autorów interesuje zatem wystawa przede wszystkim jako przedsięwzięcie, które pokazuje ówczesny porządek świata i porządek wiedzy, a także ujawnia sprzeczności i napięcia związane z doświadczeniem nowoczesności, ulokowane, generalnie rzecz biorąc, pomiędzy utopią a melancholią” –  z recenzcji prof. Ewa Paczoskiej.

SPIS TREŚCI

Małgorzata Litwinowicz-Droździel, Wstęp. Ekspozycje nowoczesności, czyli wystawy w centrum uwagi

Justyna Jaworska, Rozkosze Hygeopola

Paweł Rodak, Świat wystawiony w książce. O katalogach wystaw światowych i krajowych

Igor Piotrowski, Tryptyk z pejzażem miejskim w tle. O topograficznych i infrastrukturalnych kontekstach wielkich wystaw na ziemiach polskich (1). Bardzo dziwne miasto. Warszawa 1885

Paweł Rodak, Świat wystawiony w książce. O katalogach wystaw światowych i krajowych

Iwona Kurz, Ekspozycja albo świat w ramach zatrzymany. Fotografia i wystawy

Agata Sikora, Jak należy oglądać wystawę? Między wytwarzaniem doświadczenia nowoczesności a jego ujarzmianiem

Jakub Jakubaszek, Narzędzia modernizacji, reprezentacje nowoczesności. Wystawy prowincjonalne w Królestwie Polskim

Joanna Kubicka, Polski rzemieślnik w Paryżu. O listach z podróży na wystawę paryską

Igor Piotrowski, Tryptyk z pejzażem miejskim w tle. O topograficznych i infrastrukturalnych kontekstach wielkich wystaw na ziemiach polskich (2). Egzamin dojrzałości. Lwów 1894

Piotr Kubkowski, „Półnadzy cykliści” na Wystawie Sportowej. Preteksty i podteksty, metonimie i metafory

Alicja Urbanik-Kopeć, „Polska kobieta nie tylko marzyć i entuzjazmować się – ale także pracować potrafi”. Co i komu miały pokazać wystawy pracy kobiet

Małgorzata Litwinowicz-Droździel, Widoki polskości. Próby stylu, próby reprezentacji

Agata Koprowicz, Tryptyk z pejzażem miejskim w tle. O topograficznych i infrastrukturalnych kontekstach wielkich wystaw na ziemiach polskich (3). Wesołe miasteczko. Poznań 1929

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności