Przejdź do głównej treści →

Przeostrzenia. Kino wobec transformacji ustrojowych 1945 i 1989

Przeostrzenia. Kino wobec transformacji ustrojowych 1945 i 1989, redakcja naukowa Sylwia Borowska-Kazimiruk, Paulina Kwiatkowska, Agata Zborowska, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2023.

W książce zestawiono dwa momenty przełomu ustrojowego, co pozwoliło na rozpatrzenie polskiej historii XX wieku w perspektywie nie tylko gwałtownych przekształceń, lecz także długiego trwania społecznych, politycznych i kulturowych narracji, które znalazły swoje odzwierciedlenie zarówno w wybranych polskich produkcjach filmowych, jak i organizacji przemysłu filmowego czy oczekiwaniach widowni wobec kina polskiego. Autorki i autorzy zastanawiają się nad tym, z jakimi narracjami zmierzyć się musieli polscy twórcy filmowi, jakie ich elementy przedostały się do tych polskich filmów, które dowodzą dziś polityczno-społecznych wstrząsów i ciągłości, składających się na skomplikowaną genealogię III Rzeczpospolitej. Teksty autorek i autorów podejmujących to zagadnienie w kinie niemieckim, rosyjskim i czechosłowackim pozwalają zobaczyć przełomy 1945 i 1989 roku w polskim kinie w kontekście transnarodowym. Projekt nie tylko zatem wyostrza wzrok na te dwa momenty historyczne, koncentrując uwagę na wydobywaniu konkretu z mglistych kadrów, ale także pozostawia wystarczająco dużo miejsca na dostrzeżenie tego, co nieoczywiste czy przeoczone. Pozostając w kręgu metafor wizualnych, chodzi o zastosowanie szczególnej soczewki, która pozwoliłaby zarówno na rzucenie ostrego światła na dwie transformacje ustrojowe, by zobaczyć je wyraźniej, jak i na utrzymanie rozmytych obrzeży wyłaniających się obrazów.

 

Spis treści i wstęp.

 

Informacja o książce na stronie wydawnictwa: https://www.wuw.pl/product-pol-18633-Przeostrzenia-Kino-wobec-transformacji-ustrojowych-1945-i-1989.html

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności