06 października 2014

dr Łukasz Zaremba

dr Łukasz Zaremba

dr Łukasz Zaremba (1983) – badacz wizualności, tłumacz, doktoryzował się w Zakładzie Filmu i Kultury Wizualnej IKP. Specjalizuje się w studiach nad kulturą wizualną, teoriach obrazu i teorii mediów. Interesuje się konfliktem zogniskowanym w sferze wizualnej, krajobrazem, obrazami kultury popularnej, władzą i sprawczością obrazów.

Prowadzone zajęcia: Metody badań wizualnych, Medialność – obraz; Warsztat „Mury, zasieki, granice”, Seminarium licencjackie; Antropologia Kultury Wizualnej.

Zrealizował indywidualny projekt „Współczesne oblicza ikonoklazmu” (NCN, program PRELUDIUM, 2012/05/N/HS2/00566) oraz był członkiem zespołów badawczych „Kultura wizualna w Polsce: języki, pojęcia, metaobrazy” (NCN, program OPUS, 2012/05/B/HS2/03985).

Współzałożyciel i w latach 2013-2021 redaktor pisma naukowego „Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej”.

Autor książki Obrazy wychodzą na ulice. Spory w polskiej kulturze wizualnej (2018), współautor tomów Kultura wizualna w Polsce. FragmentySpojrzenia (2017) i Antropologia kultury wizualnej (2012). Publikował m.in. w „Kontekstach”, „Kulturze Współczesnej”, „Dialogu”, „Kulturze Popularnej”, „Res Publice Nowej”, „In-Visible Culture”. Tłumacz m.in.: W.J.T. Mitchell, Czego chcą obrazy? (2013); J. Crary, Zawieszenia percepcji (2009, z Iwoną Kurz).

W 2012 i 2013 roku stypendysta programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W 2016 roku otrzymał Stypendium Ministra dla Wybitnych Młodych Naukowców (2016-2019).


Wybrane publikacje

Obrazy wychodzą na ulice
Więcej
 • Kultura wizualna w Polsce. T. 2. Spojrzenia
 • red. Iwona Kurz, Paulina Kwiatkowska, Magda Szcześniak, Łukasz Zaremba

  Warszawa, 2017
Kultura wizualna w Polsce. T. 2. Spojrzenia
Więcej
 • Kultura wizualna w Polsce. T. 1. Fragmenty
 • red. Iwona Kurz, Paulina Kwiatkowska, Magda Szcześniak, Łukasz Zaremba

  Warszawa, 2017
Kultura wizualna w Polsce. T. 1. Fragmenty
Więcej
 • Antropologia kultury wizualnej
 • oprac. Iwona Kurz, Paulina Kwiatkowska, Łukasz Zaremba, wstęp Iwona Kurz

  Warszawa 2012
Antropologia kultury wizualnej
Więcej

Tagi:

Data publikacji: 26-03-2015

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl