Przejdź do głównej treści →

Antropologia kultury wizualnej

Antropologia kultury wizualnej. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. Iwona Kurz, Paulina Kwiatkowska, Łukasz Zaremba. Wstęp Iwona Kurz, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012.

Antropologia kultury wizualnej jest kolejnym podręcznikiem z serii „Wiedza o kulturze”. Koncepcja tomu i opracowania tekstów – podstawowych dla badania kultury wizualnej – zrodziła się w toku dyskusji w Zakładzie Filmu i Kultury Wizualnej w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego i jest efektem pracy zespołowej pracowników i doktorantów Zakładu.

Autorzy podręcznika starają się „pokazać widzenie” – unaocznić problemy związane z postrzeganiem i rozumieniem obrazów w ich różnych formach, sytuując człowieka i jego praktyki widzenia w dynamicznej przestrzeni relacji między nim a obrazem i rzeczywistością. Kolejne rozdziały odwołują się do kategorii związanych z refleksją na temat widzenia i z określonymi praktykami, zarówno artystycznymi, jak i codziennymi. Zagadnienia przedstawiane są w perspektywie antropologicznej, łącząc ujęcie synchroniczne z diachronicznym. Porządkują one myślenie o tym, jak człowiek uczy się widzieć i jak organizuje swój świat ze względu na widzenie.

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności