Przejdź do głównej treści →

dr Ada Arendt


Zakład Historii Kultury
ada.arendt@gmail.com

Dyżury
urlop naukowy

Jestem historyczką kultury, adiunktką w Zakładzie Historii Kultury w Instytucie Kultury Polskiej UW. Moje zainteresowania badawcze obejmują historię kultury staropolskiej, historię środowiskową, mikrohistorię, antropologię czasu i, ostatnio, zagadnienie kryzysu troski. Jestem autorką i współautorką nagradzanych monografii („Archeologia zatroskania”; „Chopinowskie igrzysko”) oraz przekładów naukowych („Esej o czasie”). Brałam udział w grantach naukowych „Mnemonika i pamięć kulturowa epok dawnych” (Grant NPRH pod kierownictwem prof. Marka Prejsa, 2012-2014) oraz „Kulturowa historia Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina” (grant NCN pod kierownictwem prof. hab. Pawła Majewskiego, 2016-2020). W roku akademickim 2020-2021 odbyłam staż podoktorski na Uniwersytecie w Bernie w ramach stypendium rządu szwajcarskiego (Swiss Excellence Grant for Foreign Scholars). Jestem członkinią międzynarodowych towarzystw i sieci naukowych (Swiss commons in a European context; Swiss Network of Female Historians; European Society for Environmental History (ESEH); Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego; Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury). W roku akademickim 2021-2022 prowadzę zajęcia z Historii kultury polskiej do końca XVIII wieku; Warsztat archiwistyczny; konwersatorium poświęcone pojęciu troski oraz seminarium magisterskie na temat problemów czasu i temporalności w historii kultury.

publikacje:

 • Ada Arendt, Marcin Bogucki, Paweł Majewski, Kornelia Sobczak, The Chopin Games. History of the International Fryderyk Chopin Piano Competition in 1927-2015, przeł. Tomasz Zymer, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2021. https://doi.org/10.31338/uw.9788323548096
 • Ada Arendt, Marcin Bogucki, Paweł Majewski, Kornelia Sobczak, Chopinowskie igrzysko. Historia Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina 1927–2015, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020. https://doi.org/10.31338/uw.9788323541356
 • Ada Arendt, Archeologia zatroskania. Staropolskie kalendarze w działaniu, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2019. https://doi.org/10.31338/uw.9788323539254
 • Norbert Elias, Esej o czasie, przeł. A. Łobożewicz, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego,Warszawa 2017. https://doi.org/10.31338/uw.9788323524281

praca dydaktyczna/tematyka i rodzaje prowadzonych zajęć: 

 • Historia kultury polskiej do końca XVIII wieku;
 • Warsztat archiwistyczny;
 • konwersatorium Troska. Horyzonty badawcze na styku dyscyplin;
 • seminarium magisterskie Problemy czasu i temporalności w historii kultury.

udział w projektach i grantach:

 • Mnemonika i pamięć kulturowa epok dawnych (Grant NPRH pod kierownictwem prof. Marka Prejsa, 2012-2014);
 • Kulturowa historia Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina (grant NCN pod kierownictwem prof. hab. Pawła Majewskiego, 2016-2020).

stypendia, nagrody:

 • 2020-2021 stypendium rządu szwajcarskiego (post-doc) w Instytucie Historii Uniwersytetu Berneńskiego
 • 2020 nagroda III stopnia Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za osiągnięcia naukowe
 • 2020 nominacja do nagrody im. Jana Jędrzejewicza dla najlepszej książki z dziedziny historii nauki przyznawana przez Polską Akademię Nauk
 • 2019 wyróżnienie w konkursie Gaudeamus za monografię Archeologia zatroskania. Staropolskie kalendarze w działaniu (Warszawa 2019).

członkini sieci i towarzystw naukowych: Swiss commons in a European context; Swiss Network of Female Historians; European Society for Environmental History (ESEH); Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego; Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.

link(i) do profilu w otwartych serwisach: 

https://uw.academia.edu/AdaArendt?from_navbar=true

http://stl.org.pl/profil/ada-lobozewicz/

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności